Skip to main content

Search

Onze inzet voor SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Onze inzet voor SDG 10: Ongelijkheid verminderen

Ongelijkheid is een wereldwijd probleem en in tijden van crisis worden de verschillen tussen mensen nog zichtbaarder. Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 10 Ongelijkheid verminderen, onderdeel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde naties, is er dan ook op gericht om ongelijkheden te verminderen. Ook voor Janssen is dit een belangrijk thema en proberen we ons steentje bij te dragen: we promoten diversiteit en inclusie binnen onze organisatie en dragen zo bij aan het verminderen van ongelijkheden. We spraken met Luc Verbeeck, naast zijn rol als Strategy and Operations Lead G3O ook projectleider van het Diversity & Inclusion programma, om meer te weten te komen over hoe Janssen zich inzet voor SDG 10.

SDG 10 wil ongelijkheden wegwerken en gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen verzekeren. Daarom moet tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie voor iedereen mogelijk gemaakt worden, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.1 Ook binnen Janssen streven we naar diversiteit & inclusie. Dit komt al terug in ons credo, opgesteld in het jaar 1943, dat stelt dat we voor een inclusieve werkomgeving zorgen waarin iedere persoon als individu behandeld wordt. Ook zorgen we voor gelijke kansen op het werk, en ontwikkeling en promotie voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, geaardheid, ...

Het Janssen D&I team

Het Janssen D&I (Diversiteit en Inclusie) team vertaalt ons Credo naar concrete programma’s in de praktijk voor de ruim 8000 medewerkers – met in totaal 62 verschillende nationaliteiten - in België en Nederland. Luc coördineert het team. Hij vertelt: “Het D&I team bestaat uit meer dan 60 ambassadeurs ook wel D&I Champions genoemd. Dat zijn medewerkers, werkzaam op verschillende afdelingen in de hele Beneluxorganisatie, die zich bezighouden met het uitdragen en stimuleren van diversiteit en inclusie.” Het team vult de wereldwijde Janssen D&I-strategie aan op lokaal niveau. “We werken daarbij aan vele thema’s, zoals een inclusieve werkomgeving en cultuur of gender diversiteit,” legt Luc uit. “We organiseren ook trainingen, bijvoorbeeld over onbewuste vooroordelen of carrière coaching, specifiek gericht op vrouwen. Daarnaast zetten we ook initiatieven op om meer talent met een migratie achtergrond aan te trekken.”

“In België en Nederland werken we met ruim 8000 medewerkers met in totaal 62 verschillende nationaliteiten.”

Employee Resource Group

Velen van onze collega’s zetten zich bovendien op vrijwillige basis in voor diversiteit en inclusie. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een Employee Resource Group (ERG). Luc licht toe: “Binnen J&J bestaan er 12 verschillende ERGs. Dit zijn groepen mensen die zich verbonden voelen door bijvoorbeeld een gemeenschappelijke cultuur, ervaring of identiteit.” Voorbeelden zijn de groepen Alliance for Diverse Abilities (gericht op mensen met een beperking), Open&Out (gericht op de LGBTQ+ gemeenschap), African Ancestry Leadership Council (gericht op gekleurde of Afro-Amerikaanse collega’s), Gen(eration) Now (gericht op de jongere collega’s) en Women’s leadership & inclusion (gericht op vrouwen en hun carrière).

#StayInclusive

De “virtual inclusion week” is een mooi voorbeeld van het werk van het D&I team. Aandacht voor inclusie is nog belangrijker in tijden waarin we allemaal veel vanuit huis werken. Het D&I team vroeg tijdens de virtuele inclusie week extra aandacht voor de thema’s inclusie en eenzaamheid. Om deze reden is de hashtag #StayInclusive bedacht. “We hebben een virtual inclusion week georganiseerd met inspirerende sprekers en met verschillende (digitale) activiteiten om tussen collega’s kennis over inclusie en diversiteit uit te wisselen”, vertelt Luc.

Andere duurzaamheidsinitiatieven

De activiteiten van het Diversiteit en Inclusie team zijn maar enkele van de duurzaamheidsinitiatieven van Janssen. Wil je weten hoe we ons inzetten voor de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Ontdek het hier!

 

EM-48656 - 30-nov-2020