Skip to main content

Search

Onze inzet voor SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Onze inzet voor SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Sinds 2000 is er wereldwijd een enorme vooruitgang zichtbaar op het gebied van toegang tot basisonderwijs. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is gehalveerd en er kunnen veel meer mensen lezen en schrijven. Toch gaan er nog ruim 57 miljoen kinderen niet naar de basisschool1. Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 4 Kwaliteitsonderwijs is onderdeel van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde Naties en zet zich hiervoor in: iedereen, waar ook ter wereld, moet toegang hebben tot kwalitatief onderwijs. Ook Janssen wil hiertoe bijdragen met het WiSTEM2D project.

SDG 4 – kwaliteitsonderwijs – zet zich in voor gelijke toegang tot kwalitatief onderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen. Ook binnen Janssen vinden we kwalitatief onderwijs erg belangrijk. Community Impact Lead Peggy van Casteren licht de noodzaak ervan toe: “Educatie gaat over een leven lang leren, nieuwsgierig blijven, je brein gezond houden en de toekomst. Educatie is belangrijk, onafhankelijk van leeftijd.” Peggy vervolgt: “Educatie speelt daarnaast ook een belangrijke rol op het vlak van gezondheid. Daarom willen wij hieraan bijdragen.”

“Educatie gaat over een leven lang leren, nieuwsgierig blijven, je brein gezond houden en de toekomst. Educatie is belangrijk, onafhankelijk van leeftijd”

“In het bijzonder de wetenschappelijke studierichtingen - zogenaamde STEM (het Engelse acroniem voor Science, Technology, Engineering en Mathematics) of bètavakken – kunnen helpen om oplossingen te vinden die bijdragen aan de 17 SDGs,” zegt Peggy. Hoewel er steeds meer initiatieven opgezet worden om wetenschap te promoten, is er volgens Peggy in België nog meer nood aan de link tussen STEM op school en het echte bedrijfsleven: “We moeten kinderen tonen welke studies tot welke banen kunnen leiden. Rolmodellen uit bedrijven kunnen het best vertellen hoe zij met hulp van wetenschap in hun dagelijks werk het verschil proberen te maken. Zo zien scholieren dat STEM meer is dan coderen of het maken van een robot. Het gaat in plaats daarvan om het oplossen van gezondheids- of klimaatproblemen. In Nederland wordt die verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven veel beter gemaakt.”

WiSTEM2D

Om de link tussen onderwijs en bedrijfsleven te maken werd het WiSTEM2D project opgezet. WiSTEM2D staat voor vrouwen in de wetenschap, technologie, engineering, wiskunde, productie en ontwerp. “Met het WiSTEM2D project willen we jonge meisjes tussen 10 en 14 inspireren om voor een wetenschappelijke studierichting te kiezen. We richten ons op meisjes, maar sluiten de jongens uiteraard niet uit. In onze sector merken we nog steeds een gebrek aan vrouwen met een wetenschappelijke achtergrond. We zien echter dat jongens en meisjes op verschillende manieren denken en problemen op andere manieren oplossen.”

Acties

Voor het WISTEM2D project werkt Janssen samen met 18 andere partners. Dit zijn bedrijven (zoals BASF, AtlasCopco, Galapagos), overheden, universiteiten, NGO's en media. Elke consortium partner draagt op een eigen manier bij aan het WiSTEM2D project. “Wij gaan vooral jongeren uitnodigen op onze Campus om hen een ‘experience tour’ (een belevingstour) aan te bieden,” vertelt Peggy,” en daarnaast gaan we onze medewerkers als rolmodellen en sprekers naar de klassen sturen.” Een belangrijke mijlpaal van het project is de lancering van de ‘Das Geniaal’ website, die het hele WiSTEM2D ecosysteem zal verbinden.

Door COVID-19 zijn we ons allemaal opnieuw bewuster geworden van de uitdagingen, maar vooral ook van het belang van wetenschap om aan oplossingen voor die uitdagingen te werken", sluit Peggy af.

Andere duurzaamheidsinitiatieven

Het WiSTEM2D project is slechts een voorbeeld van de duurzaamheidsinitiatieven van Janssen. Wil je weten hoe we ons inzetten voor de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Ontdek het hier!

 

 

EM-51869 - 21-jan-2021