Skip to main content

Search

Geneesmiddel tegen de ziekte van Kahler in het basispakket

Geneesmiddel tegen de ziekte van Kahler in het basispakket

 

Breda, 20 augustus 2018, Patiënten met de ziekte van Kahler (multipel myeloom, een vorm van beenmergkanker) krijgen de mogelijkheid om behandeld te worden met combinatiebehandelingen met daratumumab. Janssen is verheugd dat minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daartoe heeft besloten. Met ingang van 1 september 2018 wordt dit geneesmiddel in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen. Janssen en VWS hebben daarover een akkoord bereikt.

Goed nieuws voor patiënten

“We zijn blij met dit goede nieuws voor honderden patiënten in Nederland. We kunnen hiermee de verslechtering van de ziekte uitstellen, met een relatief betere kwaliteit van leven”, aldus Michel van Agthoven, directielid Janssen.

Innovatie voor betaalbare zorg

Van Agthoven: “Wij waarderen het zorgvuldige en constructieve proces waarin de onderhandelingen met het ministerie van VWS hebben plaatsgevonden. We zetten ons in voor een effectieve toepassing in de praktijk om de meeste gezondheidswinst te behalen, op een kosteneffectieve manier. Alleen dan kunnen we de zorg betaalbaar houden.” Janssen blijft investeren in het ontwikkelen van waardevolle, innovatieve geneesmiddelen voor de ziektes van morgen.

Over de ziekte van Kahler

De ziekte van Kahler (de medische term is multipel myeloom) is een vorm van beenmergkanker. Het is een levensbedreigende aandoening die veroorzaakt wordt door een bepaald type witte bloedcellen (plasmacellen) die gaan woekeren. Elk jaar krijgen ongeveer 1100 mensen deze diagnose in Nederland. De gemiddelde leeftijd van de mensen met de ziekte van Kahler is 65 jaar, een leeftijd waarop mensen nog volop in het leven staan. De ernst van de klachten varieert sterk tussen patiënten. Het gemiddelde aantal jaren dat een patiënt na diagnose nog in leven is, is tegenwoordig meer dan 7 jaar als gevolg van de vooruitgang die is geboekt in de behandeling. De verslechtering van de ziekte kan door de huidige behandeling worden uitgesteld, met een relatief betere kwaliteit van leven. 

Over Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson

Bij de Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson werken we aan het creëren van een wereld zonder ziekte. We transformeren levens door nieuwe en betere manieren te vinden om ziektes te voorkomen, een halt toe te roepen, te behandelen en te genezen. Dat is onze inspiratie. We brengen de knapste koppen samen en bedrijven de meest veelbelovende wetenschap. Wij zijn Janssen. Wij werken samen met de hele wereld voor de gezondheid van iedereen.