Skip to main content

Search

Waarom een Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdracht?

Waarom een Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdracht?

Janssen staat erom bekend innovatieve en soms levensreddende geneesmiddelen te leveren aan de gemeenschap, gebaseerd op ons onderzoek en onze samenwerking met artsen, medische wetenschappers, ziekenhuizen en andere medewerkers en organisaties uit de gezondheidszorg (HCPs en HCOs). Deze samenwerking heeft reeds veel resultaat opgeleverd voor patiënten.

Janssen ondersteunt de ‘Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdrachten van farmaceutische bedrijven naar medewerkers en organisaties uit de gezondheidszorg’ van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) en de effectuering door Farma-associaties per land.

Deze Code verbetert de transparantie over de details van financiële interacties tussen Janssen en alle beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg aanzienlijk. De Code is van kracht sinds januari 2015.

Video EFPIA: Understanding the working relationship between the pharmaceutical industry and healthcare

Het Transparantieregister Zorg maakt in Nederland al sinds 2013 inzichtelijk welke vormen van samenwerking een zorgverlener of –instelling met farmaceutische bedrijven heeft en welke waarde dit vertegenwoordigt.

De belangrijkste ambitie van Janssen is om innovatieve behandelingen te ontwikkelen voor onvervulde medische behoeften van patiënten en innovaties te bewerkstelligen, niet alleen door onderzoek en de introductie van nieuwe behandelingen, maar ook door voortdurende nascholing en permanente controle van de veiligheid.

Wij geloven dat open communicatie en transparantie over deze waardenoverdrachten essentieel is om deze ambitie gestalte te geven. Het beantwoordt aan de maatschappelijke vraag naar transparantie. Het toont aan dat patiënten voordeel hebben bij deze waardenoverdrachten, door beter gefundeerde klinische beslissingen en correct gebruik van geneesmiddelen.

Een open samenwerking tussen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg is essentieel om deze ambitie gestalte te geven.

Door nieuwe stappen te zetten om de transparantie te vergroten, zorgen wij dat dit in de toekomst wordt voortgezet en dat elke mogelijke perceptie van misplaatste beïnvloeding maximaal wordt vermeden.

Wij zullen de rechten van personen op privacy altijd respecteren. Aangezien alle beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg het Transparantieregister Zorg ondersteunen, kunnen we aantonen dat onze onderlinge interacties legitiem zijn.Dit zal leiden tot een groter vertrouwen van de samenleving in de farmaceutische industrie, beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg en ook in Janssen.

Het “openbaarmakingsproject” is een krachtig initiatief waar uiteindelijk patiënten en de publieke gezondheidszorg beter van zullen worden.