Skip to main content

Pretraga

Napredak u inovativnim terapijama​

Inovacije
Napredak nauke za dobrobit pacijenata

Aktivno razvijamo nove mogućnosti lečenja u pet važnih terapijskih oblasti: kardiovaskularne i metaboličke bolesti, imunologija, infektivne bolesti i vakcine, neuronauka i onkologija. Opsežna medicinska istraživanja mogu dovesti do rešenja kojima će biti moguće ublažiti, kontrolisati ili izlečiti neke od najtežih bolesti.​

Ljudsko telo je osetljivo​

Potreba za novim i još efikasnijim lekovima je veća nego ikad. Ali postoji i potreba za preventivnim terapijama, za dijagnostikom bolesti u ranoj fazi i potreba za i biomarkerima kojima je moguće razlikovati podtipove bolesti.

Pametno doziranje lekova

Ako preskočite dozu leka, to može da utiče na efikasnost lečenja. Razvoj oblika sa modifikovanim oslobađanje supstanci pomažu da se ovaj problem reši. Lekovi koji sporo oslobađaju aktivnu supstancu tokom 24 ili čak 72 sata mogu u potpunosti da izmene život pacijenata. Brige da li smo zaboravili da uzmemo više lekova na dan više nema i tako možemo sprečiti ponovnu pojavu simptoma.

Personalizovana terapija

Koji lek je najbolji za vas? U budućnosti ćemo verovatno koristiti biomarkere iz krvi za dijagnostikovanje oboljenja u najranijem mogućem stadijumu. Naša znanja o bolestima (tačni uzroci i specifične podvrste) i genima svakog dana su sve veća. Na osnovu dijagnoze i jedinstvenog genetskog profila pojedinca, jednog dana ćemo moći da propisujemo lekove tako da budu najefikasniji za tačno određenog pacijenta.​

Svaki pacijent je jedinstven i zaslužuje personalizovan pristup. Recimo, „pametni“ oblici primene leka olakšavaju svakodnevni život pacijenata i poboljšavaju pridržavanje terapiji, kao što su, na primer, lekovi sa produženim dejstvom.​

Saznajte više o inovativnim terapijama koje razvijaju naši naučnici.