Skip to main content

Pretraga

Naš Kredo

Naš Kredo

Verujemo da smo na prvom mestu odgovorni prema lekarima, medicinskom osoblju i pacijentima, majkama i očevima i svima drugima koji koriste naše proizvode i usluge. Da bismo ispunili njihove potrebe, sve što radimo mora da bude visokog kvaliteta. Moramo neprekidno da se trudimo da smanjimo troškove kako bismo mogli da zadržimo umerene cene. Narudžbine klijenata se moraju obrađivati brzo i tačno. Naši dobavljači i distributeri moraju imati mogućnost da ostvare odgovarajuću zaradu.

Odgovorni smo prema zaposlenima, ženama i muškarcima širom sveta koji rade za nas. Prema svakom se moramo odnositi kao prema pojedincu. Moramo da poštujemo njihovo dostojanstvo i uvažavamo njihove zasluge. Oni moraju da se osećaju sigurno na svom poslu. Zarada mora da bude poštena i odgovarajuća, a radni uslovi čisti, uredni i bezbedni. Moramo da mislimo na to kako da pomognemo svojim zaposlenima u ispunjavanju porodičnih obaveza. Moramo im omogućiti slobodno izražavanje predloga i primedbi. Moraju postojati jednaki uslovi za zaposlenje, razvoj i napredovanje sposobnih. Moramo da obezbedimo sposobno vođstvo, čije delovanje mora da bude pravedno i etično.

Odgovorni smo prema lokalnim zajednicama u kojima živimo i radimo, kao i prema svetskoj zajednici. Moramo da budemo dobri građani – da podržavamo dobra dela i dobrotvorne organizacije i da plaćamo svoj deo poreskih obaveza. Moramo da podstičemo pozitivne društvene promene i težimo boljem zdravstvu i obrazovanju. Moramo se brinuti za imovinu koja nam je poverena na korišćenje i štititi životnu okolinu i prirodna bogatstva.

Na kraju, odgovorni smo prema svojim akcionarima. Poslovanje mora da ostvari zdravu dobit. Moramo da ispitamo nove ideje. Moramo da nastavimo sa istraživanjima, da razvijamo inovativne programe i da plaćamo za greške. Moramo kupovati novu opremu, obezbeđivati nove objekte i tržištu ponuditi nove proizvode. Moramo stvarati zalihe za teška vremena. Kada radimo u skladu sa ovim principima, poverenje naših skcionara će se odgovarajuće isplatiti.