Skip to main content

Pretraga

Title

Udruženja pacijenata

Stigao je osnaženi pacijent – obrazovna inicijativa akademije EUPATI utire put

Evropska akademija pacijenata za terapijske inovacije (EUPATI) pacijentima pruža znanje o farmaceutskom razvoju. To je potrebno zato što je jezik koji se koristi u laboratorijskim i pretkliničkim istraživanjima, kliničkim ispitivanjima i regulatornim odobrenjima veoma komplikovan. Mi u kompaniji Janssen verujemo da dobro obavešten pacijent može pomoći da se u okviru istraživanja i razvoja donesu prave odluke. Te situacije obuhvataju brojne raskrsnice na kojima se naši istraživači nađu na svom putu ka pronalasku novih terapija. Zbog toga podržavamo akademiju EUPATI. Kompanija Janssen podržava akademiju EUPATI putem donacija, a detalje o tome možete pronaći ovde. Pored toga, osoblje kompanije Janssen učestvuje u razvoju aktivnosti akademije EUPATI pružajući im smernice i stručnu pomoć.

 

Razgovor sa Janom Gaislerom, direktorom akademije EUPATI.

 

Zbog čega je bitno da pacijenti razumeju način na koji se nove farmaceutske terapije otkrivaju i razvijaju?

 

To je u stvari veoma jednostavno. Istraživači danas gotovo nikada ne upoznaju pacijente za koje se trude da pronađu lek. Oni ih ne poznaju niti shvataju na koji način bolest utiče na njihove živote. To nije njihova krivica niti greška, to je jednostavno način na koji se ovaj složen proces istraživanja i razvoja razvijao tokom istorije.

 

Takođe, većina pacijenata nema predstavu šta se dešava u procesu razvoja leka. Ali u određenom trenutku, kada dođemo do faze kliničkih ispitivanja, u proces počinju da bivaju uključeni i pacijenti. A tada je uvek od pomoći da pacijenti razumeju kako i zašto se određeno ispitivanje sprovodi, da bi mogli da pruže potrebne informacije i podatake. Slično tome, istraživači mogu uzeti u obzir komentare pacijenata i njihove uvide prilikom osmišljavanja ili sprovođenja ispitivanja.

 

Suština je u tome da se pronađe zajednički jezik između pacijenata i istraživača. Uostalom, zdravlje pacijenata i rad istraživača idu ruku pod ruku. A potrebno im je da pričaju istim, jednostavnim jezikom.

 

Možete li da im pomognete da pronađu zajednički, jednostavniji jezik?​

 

To je ogroman zadatak. Svako je pacijent, ali očigledno je da ne možemo direktno uključiti celu populaciju. Zbog toga imamo slojeviti pristup: postoji „Kurs obuke pacijenata stručnjaka u akademiji EUPATI” čiji je cilj da uvede 100 učesnika u proces istraživanja i razvoja putem detaljnog programa akademske obuke.

 

Kao deo kursa, učesnici će naučiti kako da predvode buduće inicijative istraživanja i razvoja u okviru zastupanja pacijenata. Drugo, imamo namenski „edukativni alat“ koji je dostupan javnosti, preveden i prilagođen na sedam najčešćih jezika u našem regionu (engleski, francuski, nemački, španski, poljski, italijanski i ruski). Uz pomoć ovog alata, planiramo da dopremo do 12.000 zastupnika pacijenata širom Evrope. Takođe, osnovali smoi „Internet biblioteku“ čiji je cilj da na bolji način zadovolji potrebe šire javnosti za informisanjem u oblasti zdravlja, gde je naš primarni cilj da dopremo do 100.000 ljudi koje interesuju teme zdravstvene zaštite. Bolje i šire razumevanje donošenja odluka u zdravstvu pomoći će da se poboljšaju i kvalitet i održivost naših sistema zdravstvene zaštite.

 

Da li akademija EUPATI deluje samo na nivou EU?

 

Iako akademija EUPATI predstavlja projekat Evropske unije koji deluje na evropskom nivou, mi pokrećemo i važne aktivnosti na nacionalnom nivou. Postoje nacionalni timovi akademije EUPATI u 12 zemalja. U njima je za sada isti sastav kao na evropskom nivou, npr. lokalne organizacije pacijenata, akademske institucije i industrija, službenici vlade, regulatorna tela i novinari koji se bave medicinom. Oni će razviti lokalne inicijative na maternjem jeziku za edukaciju i informisanje pacijenata o medicinskom istraživanju i razvoju u tim zemljama, koje će vremenom uključiti pacijente u te procese.

 

U ovakvim saradnjama uvek postoji mogućnost sukoba interesa. Šta mislite o tome?

 

EUPATI predstavlja javno-privatno partnerstvo usmereno na pacijente, koje okuplja organizacije pacijenata, akademske institucije, neprofitne organizacije i farmaceutske kompanije. Složeni procesi poput istraživanja i razvoja lekova, farmakovigilance i dobijanje dozvole za stavljanje leka u promet zahtevaju učešće mnogih strana. Sigurno je da sve strane imaju posebne interese, a ne samo farmaceutske kompanije. Zbog toga je bitno imati sposobnu upravljačku strukturu, transparentnost i pravila o objavljivanju informacija, kao i postupke kontrole svih materijala koju sprovode različite zainteresovane strane da bismo zaštitili objektivnost svakog svog koraka. Pored toga, mi eksplicitno ne pokrivamo nijednu posebnu indikaciju ili proizvod, naš fokus je na procesu istraživanja i razvoja lekova.

 

Naša upravljačka struktura je takva da su pacijenti koordinatori akademije EUPATI, pri čemu uključujemo četiri najuticajnije evropske krovne organizacije za zastupanje pacijenata. Pored toga, postoje Savetodavni odbor projekta, Regulatorni odbor i Etički odbor. Svi oni poštuju kodeks ponašanja i etički okvir po pitanjima poput javnog objavljivanja interesa svih osoba koje učestvuju u projektu. Prednost javno-privatnog partnerstva leži u tome što bolje razumevanje potreba pacijenata može da unapredi procese razvoja lekova u korist svih zainteresovanih strana, uključujući farmaceutsku industriju, akademske institucije i nevladin sektor.

 

Saradnja u okviru uspešnog okvira nikome ne škodi, zar ne? Posvećeni smo unapređenju interesa pacijenata i zdravstvene zaštite i trudimo se da suvoparne izjave o postavljanju pacijenta na centralno mesto pretvorimo u stvarnost.​

 

Za više informacija o akademiji EUPATI i ako želite da se uključite u mrežu idite na sajt akademije EUPATI.