Skip to main content

Pretraga

Title

Saradnja sa udruženjima pacijenata

Saradnja farmaceutske industrije sa udruženjima pacijenata - zajedno do boljih ishoda
Farmaceutska industrija i udruženja pacijenata imaju zajednički cilj – ostvariti bolje ishode za pacijente.

Rad sa udruženjima pacijenata pomaže nam da bolje razumemo potrebe osoba koje žive sa bolestima i stanjima, kako bismo uspešnije radili na razvijanju terapija koje će zadovoljiti njihove potrebe.

 

Za Janssen je rad sa udruženjima pacijenata pitanje integriteta

U svom radu sa udruženjima pacijenata Janssen se u potpunosti pridržava „Kodeksa ponašanja u odnosima između farmaceutske industrije i udruženja pacijenata“ koji je usvojila Evropska federacija farmaceutskih industrija i udruženja (EFPIA). Ovaj kodeks postavlja standarde i obezbeđuje da se odnosi između farmaceutskih kompanija i udruženja pacijenta odigravaju na etički i transparentan način. Kodeks je dostupan na sajtu udruženja EFPIA.

 

Janssen objavljuje sve detalje prenosa vrednosti organizacijama pacijenata

U skladu sa ovim kodeksom, Janssen objavljuje detalje o svim plaćanjima, donacijama i podršci koju pruža udruženjima pacijenata. Poštujući kodeks, sarađujemo sa udruženjima pacijenata kako bismo razvili terapije prilagođene pacijentu, bez ugrožavanja etičkih standarda poslovanja.