Skip to main content

Pretraga

Naš doprinos: pacijenti i osobe koje o njima brinu​

Naš doprinos: pacijenti i osobe koje o njima brinu​
Pomoć onima koji vam najviše znače​

Informisanje pacijenata koji koriste naše lekove i osoba koje o njima brinu od suštinskog je značaja za Janssen. Veoma ozbiljno shvatamo svoju posvećenost podršci pacijentima i njihovom informisanju. Neprestano radimo na tome da identifikujemo rizike i svedemo ih na najmanju moguću meru, kao i da koristi od naših lekova dovedemo do maksimuma.​

Na našim korporativnim veb sajtovima u Evropi mogu se pronaći opsežne informacije i podrška za pacijente. Imate li još pitanja za nas? Obratite nam se.

Personalizovano lečenje​

Koji lek vam najviše odgovara? Nadamo se da ćemo moći da koristimo biomarkere iz krvi za dijagnostikovanje oboljenja u najranijem mogućem stadijumu. Naša znanja o bolestima (tačni uzroci i specifične podvrste) i genima svakog dana su sve veća. Na osnovu dijagnoze specifičnog oboljenja i vašeg jedinstvenog genetskog profila, bićemo u stanju da prilagodimo lekove kako bi bili najefikasniji za vas.

Svaki pacijent je jedinstven i zaslužuje personalizovan pristup. Recimo, „pametni“ oblici primene leka olakšavaju svakodnevni život ​pacijenata i pridržavanje terapiji.

Nadamo se budućnosti u kojoj će lečenje biti personalizovano, bolje i isplativije, sa krajnjim ciljem potpunog izlečenja. Naše trenutno lečenje HIV-a predstavlja odličan primer personalizovanog pristupa.

Saznajte više o inovativnim terapijama koje razvijaju naši naučnici​.

Partnerstvo sa organizacijama pacijenata​

Već nekoliko godina Janssen podržava krovne evropske organizacije pacijenata u njihovom snalaženju u složenom svetu društvenih mreža koje se stalno razvijaju.

Poznavanje potencijala onoga što alati društvenih mreža mogu da ponude organizacijama pacijenata ključno je za opstanak u današnje doba u kojem je sve digitalizovano. Upravo ovo razmišljanje stoji iza ​Alata za društvene mreže, novog resursa koji su razvili stručnjaci za društvene mreže i predstavnici Izvršnog odbora organizacija pacijenata, da bi pružili smernice o planiranju i razvoju društvenih mreža za organizacije za zaštitu prava pacijenata.

Ovaj resurs obiluje stručnim smernicama za“on-line“ komunikaciju i pokriva širok dijapazon tema, od razumevanja društvenih mreža, preko pravljenja strategije na društvenoj mreži, do korisnih alatki za deljenje i monitoring. Ovaj alat ističe mogućnosti koje udruženja pacijenata mogu da koriste u društvenoj komunikaciji kroz različite platforme kao što su Facebook, Twitter i blogovi.​