Skip to main content

Pretraga

Zdravstveni radnici​

Zdravstveni radnici​
Rad sa zdravstvenim radnicima u regionu EMEA (Evropa, Bliski Istok i Afrika)
 

Obaveštenja o novim lekovima namenjena su lekarima, farmaceutima i drugim zdravstvenim radnicima. Omogućavanjem tačnih i pouzdanih informacija zdravstvenim radnicima želimo poboljšati negu pacijenata.​

Naši lekovi su lekarima i drugim zdravstvenim radnicima na raspolaganju u čitavom svetu.​
 
Naši partneri: lekari, farmaceuti i medicinske sestre​

Kada plasiramo novi lek na tržište, o njemu informišemo lekare, farmaceute i medicinske sestre koji su u neposrednom kontaktu sa pacijentima.​

Naše inicijative u medicinskoj edukaciji obuhvataju:​
 
  • Posete stručnih saradnika zdravstvenim radnicima​
  • Stručne sastanke, seminare, kurseve
  • Radove u medicinskim i naučnim časopisima​
  • Informacije o edukaciji i obukama u štampanim medijima ili na internetu​
  • Unapređivanje nauke u korist pacijenata
 
Aktivno razvijamo nove mogućnosti lečenja za pacijente u okviru sledećih pet terapijskih oblasti :​
 

Potražite više informacija o našim inovacijama u ​istraživanju i razvoju​