Skip to main content

Pretraga

Zaštita životne sredine

Naš posao je da unapređujemo zdravlje i stanje pacijenata širom sveta. Pri tome je bitno da čuvamo sredinu u kojoj živimo i radimo.

Posvećenost kompanije Janssen zaštiti životne sredine
 
Kada je u pitanju odgovornost prema životnoj sredini, mi postavljamo visoke standarde. Trudimo se da budemo uspešni, ali u skladu sa propisima i na način da smanjimo svoj uticaj na životnu sredinu. Odgovorni smo da štitimo planetu i sačuvamo njene lepote, resurse i snagu za sadašnje i za buduće generacije.
 
Primer odgovornosti prema životnoj sredini​

Jedan primer je naš istraživački objekat u gradu Beerse (Belgija) gde na samoj lokaciji postoji centar za prečišćavanje vode. To je samo jedan primer kako smanjujemo jaz između problema i rešenja. Da bismo zaštitu životne sredine doveli na novi nivo, sedište naše kompanije u Evropi je uložilo 13 miliona evra u brigu o zaštiti životne sredine.

Ravnoteža ciljeva

Nastojimo da postignemo zdravu ravnotežu između ekološke svesti, ekonomskog uspeha i društvene odgovornosti. Upravljanjem prirodnim izvorima, efikasnom potrošnjom energije i sirovina i odgovarajućim zbrinjavanjem otpada trudimo se da smanjimo uticaj na životnu sredinu

Želite li da saznate više o našim nastojanjima u oblasti zaštite životne sredine? Pošaljite nam pitanje.