Skip to main content

Pretraga

Odnosi sa udruženjima pacijenata

Odnosi sa udruženjima pacijenata

U kompaniji Janssen, pacijenti su u centru svega što radimo.​

Rad sa udruženjima pacijenata nam pomaže da bolje razumemo potrebe osoba koje žive sa bolestima i stanjima i predano radimo na njihovoj prevenciji, zaustavljanju, terapiji i izlečenju.

  • Sarađujemo sa njima, podržavajući njihove aktivnosti na sprečavanju, razumevanju i lečenju bolesti i podržavamo zalaganja pacijenata i osoba koje o njima brinu za bolji tretman i usluge.
  • Slušamo ih da bismo mogli da im pružimo lekove koji odgovaraju njihovim potrebama.
  • Postajemo partneri, gradimo odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju, otvorenom dijalogu, integritetu i nezavisnosti.

Kompanija Janssen svesrdno podržava transparentnost u saradnji sa udruženjima pacijenata kao i sa svim drugim partnerima.

Verujemo da je otvorena komunikacija o tim međusobnim odnosima dobra za sve, zato što je to direkran odgovor na zahteve javnosti za transparentnošću i pokazuje da ti međusobni odnosi imaju zajednički cilj: unapređenje medicine i obezbeđivanje najbolje nege pacijentima.