Skip to main content

Pretraga

Zašto je potreban Kodeks o objavljivanju podataka o prenosu vrednosti?

Zašto je potreban Kodeks o objavljivanju podataka o prenosu vrednosti?

Kompanija Janssen poznata je po razvoju i proizvodnji inovativnih lekova, pri čemu su neki iz grupe životno važnih lekova. Razvoj lekova zasniva se na istraživanjima i saradnji sa lekarima, naučnicima, bolnicama i drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim organizacijama. Ta je saradnja dovela do odličnih rezultata za bolesnike.

U junu 2013. godine, Evropska federacija udruženja farmaceutske industrije (EFPIA) zvanično je usvojila „Kodeks o objavljivanju podataka o prenosu vrednosti sa farmaceutskih kompanija na zdravstve radnike i zdravstve organizacije” kao dodatni korak u svrhu samoregulacije načina saradnje farmaceutskih kompanija sa zdravstvenim radnicima ili njihovim organizacijama kada to uključuje prenos vrednosti (isplata honorara za pružene usluge, pokrivanje troškova edukacije, itd.).

Video snimak udruženja EFPIA: Introducing the EFPIA Disclosure Code​

U Junu 2016. godine, Janssen je, zajedno sa ostalim farmaceutskim kompanijama članicama EFPIA, objavio podatke o prenosu vrednosti u 2015. godini, kao što su finansijska podrška zdravstvenim radnicima za učešće na edukativnim sastancima, isplata honorara za usluge pružene kompaniji ili podrške za edukaciju zdravstvenim organizacijama. Nadalje, izveštaji o prenosu vrednosti će se objavljivati u junu svake godine, a obuhvatiće transakcije izvršene tokom predhodne kalendarske godine.

Zaposleni u kompaniji Janssen su aktivno ohrabrivali zdravstvene radnike sa kojima su radili da daju svoju saglasnost za objavu ličnih podataka i drago nam je da velika većina svoju saglasnost i daje. Naša ambicija je da ohrabrimo još više zdravstvenih radnika da nam se pridruže na putu postizanja veće transparentnosti u zdravstvenom sektoru. Verujemo u opštu dobrobit otvorene komunikacije o ovim interakcijama, jer će ona pomoći da se pokaže da od nih pacijenti imaju korist u vidu bolje informisanosti lekara pri donošenju kliničkih odluka i adekvatne primene lekova.

Janssen svesrdno podržava objavu podataka o prenosu vrednosti. EFPIA Kodeks o objavljivanju podataka i odgovarajući kodeksi nacionalnih udruženja farmaceutskih kompanija predstavljaju važan korak na našem putu ka postizanju veće transparentnosti na način da industrija i zdravstvena zajednica rade zajedno. Ova saradnja je od suštinskog značaja za unapređenje našeg razumevanja bolesti, konstantnog napretka u razvoju lekova i poboljšanja ishoda za pacijente.