Skip to main content

Search

Janssen wint prestigieuze Galenusprijs met baanbrekend geneesmiddel tegen tuberculose

09, Juni, 2015

Belgium

‘Het zou mooi zijn mocht Sirturo® kunnen bijdragen tot de uitroeiing van de belangrijkste infectieziekte ooit.’
-Dr. Koen Andries, ontdekker van Sirturo®en winnaar van de European Inventor Award

De Galenusprijs gaat naar Sirturo®(bedaquiline), een baanbrekend nieuw antibioticum ontwikkeld door Janssen-onderzoekers in België voor de behandeling van geneesmiddelen resistente tuberculose.Dit innovatieve geneesmiddel is het eerste geneesmiddel met een compleet nieuw werkingsmechanisme in tientallen jaren1 tegen de ernstige vorm van geneesmiddelen resistente tuberculose. Een prioriteit voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat Sirturo®ondertussen toegevoegde aan de Lijst van Essentiële Geneesmiddelen.

“Toen de Wereldgezondheidsorganisatie in 1994 alarm sloeg over de toename van het aantal tuberculose gevallen, werd op eigen initiatief beslist er onderzoek naar te doen. Het vergde bijna 15 jaar intensief onderzoek en ontwikkelingswerk vooraleer Sirturo®eindelijk beschikbaar werd voor patiënten”, vertelt Koen Andries die het onderzoeksteam leidde. “Het zou mooi zijn mocht Sirturo®kunnen bijdragen tot de uitroeiing van de belangrijkste infectieziekte ooit.”

Over tuberculose
Tuberculose is een zeer besmettelijke bacteriële infectie en een van de oudste menselijke ziekten ter wereld. TB wordt veroorzaakt door een bacterie (Mycobacterium tuberculosis), die via de lucht van de ene op de andere persoon wordt overgebracht door hoesten, niezen of speekseldruppeltjes van TB-patiënten. Dodelijke, resistente varianten van tuberculose vormen wereldwijd een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De opkomst van MDR-TB bedreigt de vooruitgang die op het gebied van tuberculose bestrijding al is geboekt.

“MDR-TB is een multidrug resistente vorm van tuberculose. Per definitie is deze vorm van TB resistent aan isoniazide en rifampicine, de twee belangrijkste van de vier eerstelijns geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van tuberculose. In principe hebben we dan tweedelijns behandelingen, maar die zijn vaak heel toxisch en bovendien ook duur”, aldus professor Callens. “In 2013 trof MDR-TB ongeveer 480.000 mensen wereldwijd, waarvan meer dan de helft in India, China en de Russische Federatie. Naar schatting overleden er 210.000 mensen in 2013. In België waren er de laatste jaren 15 tot 20 gevallen”, vertelt Professor Steven Callens, UZ Gent.

Over SIRTURO®
SIRTURO® is het eerste tuberculose geneesmiddel met een nieuw werkingsmechanisme in tientallen jaren. Het antibioticumbiedt een behandeling voor die patiënten die niet over andere therapeutische mogelijkheden beschikken. “Het belang ervan kan niet genoeg onderstreept worden: dit is een nieuwe klasse van tuberculostatica. Het betekent heel wat voor patiënten, ook in België, gezien de goede klinische resultaten en het relatief goede toxiciteitsprofiel. Voor ons, clinici, lijkt het geneesmiddel een goede ‘game changer’ te zijn.” Volgens Dr. Payen, UMC Sint-Pieter in Brussel was de nood aan een nieuw doeltreffend en veilig geneesmiddel inderdaad groot. “De vorige behandelingen waren niet optimaal en matig doeltreffend. SIRTURO® is het eerste nieuwe geneesmiddel in veertig jaar dat zich specifiek richt op de behandeling van MDR-TB. Het is een grote stap vooruit, maar een goed gebruik van het geneesmiddel en de geneesmiddelenbewaking is van het grootste belang”, aldus Dr. Payen.

Het ontwikkelen van een geneesmiddel voor een verwaarloosde ziekte is volgens Dr. Andries een vorm van sociale verantwoordelijkheid. Alle Janssen-werknemers zijn er erg trots op dat het bedrijf hier 200% achter staat. “Ook bij de autoriteiten is deze dynamiek merkbaar. Zij hebben meer dan ooit oog voor baanbrekende innovaties, die voorrang krijgen en versneld goedgekeurd kunnen worden. Eind 2012 was de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de eerste regelgevende instantie die een versnelde goedkeuring aan Sirturo®verleende voor de behandeling van multiresistente longtuberculose als onderdeel van een combinatietherapie bij volwassenen”, vertelt Sonja Willems, Managing Director, Janssen Benelux. “De ontwikkeling stopt echter niet met deze goedkeuring. Janssen werkt samen met de WHO om het geneesmiddel beschikbaar te maken in alle landen waar MDR-TB een groot probleem is, en het te combineren met andere middelen tegen tuberculose om resistentie tegen Sirturo®te vermijden.”

Over Janssen Global Public Health
Met de oprichting van Janssen Global Public Health werkt het bedrijf ook samen met andere partners in de gezondheidszorg om innovatieve strategieën te ontwikkelingen om ’s werelds grote gezondheidsnoden aan te pakken, waaronder MDR-TB. “We willen de behoeften van de derde wereld in dezelfde mate benadrukken als die van de ontwikkelde wereld”, aldus Willems. Het vernieuwende toegangsmodel geeft voorrang aan registratie in landen die hard getroffen zijn door tbc, zet partnerships en samenwerkingen op die ervoor moeten zorgen dat de toegang verbeterd wordt, nieuwe behandelingen er komen en een goed gebruik van de beschikbare behandelingen gestimuleerd wordt. Janssen werkt ook samen met lokale overheden om het geneesmiddel beschikbaar te maken onder een gedifferentieerd prijszettings model zodat iedereen die er nood aan heeft er ook van gebruik kan maken.

Over de Galenusprijs
De winnaars kregen de prestigieuze prijs in Brussel overhandigd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block.De Galenusprijs wordt al jaren uitgereikt door de Artsenkrant en bestaat uit twee prijzen: de Geneesmiddelenprijs bekroont het meest innovatieve middel dat het voorbije jaar op de markt kwam en de Farmacologie prijs gaat naar een jonge wetenschapper die baanbrekend werk heeft verricht dat kan bijdragen tot de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel. De winnaars van de Galenusprijs worden gekozen door een jury van onafhankelijke universiteitsprofessoren.Het is de zesde Galenusprijs voor Janssen na ketoconazol (Nizoral®), astemizol (Hismanal®), erytropoëtine(Eprex®2), bortezomib (Velcade®)en telaprevir (Incivo®).

Over Janssen Belgium
Janssen maakt deel uit van de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. J&J is een van de grootste bedrijven ter wereld op het gebied van gezondheidszorg. Het bedrijf ontdekt en ontwikkelt, produceert en verkoopt een brede waaier van geneesmiddelen, consumentenproducten en medische apparatuur die dagelijks het verschil maken voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Johnson & Johnson stelt zo’n 128.000 medewerkers tewerk in 60 landen.

De Farmaceutische Groep van Johnson & Johnson werkt wereldwijd onder de naam “Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson”. Vandaag één van de meest vernieuwende farmaceutische bedrijven in de wereld. Toonaangevend op het vlak van neurowetenschappen, oncologie, infectieziekten & vaccins, immunologie, cardiovasculaire & metabole aandoeningen.

Een van Janssen’s prominente bedrijven is het Belgische Janssen Pharmaceutica. Het bedrijf dat dokter Paul Janssen stichtte toen hij in 1953 met eigen research begon, heeft de evolutie van de geneeskunde fundamenteel beïnvloed. Janssen heeft in ons land vestigingen in Beerse (Beerse I en II), Geel, Olen, La Louvière en Merksem. Samen ontdekken, ontwikkelen en produceren de vestigingen in België geneesmiddelen en therapeutische oplossingen voor patiënten wereldwijd. Dat gaat van het prille begin -het basisonderzoek naar nieuwe geneesmiddelen -via de productie, commerciële en ondersteunende diensten tot de distributie van de geneesmiddelen. Daarmee heeft Janssen in België de volledige farmaceutische cyclus in eigen handen, wat het bedrijf uniek maakt binnen de farmaceutische wereld.

Voor meer informatie: www.janssenbelgium.be

Contactpersoon: Luc Van Oevelen Public Affairs Director
Janssen Benelux: +32 476 95 50 11