Skip to main content

Search

Legal Notice

Legal Notice

De volledige inhoud van deze Internet-site is eigendom van of valt onder de bevoegdheid van Janssen Pharmaceutica NV en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U kunt de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of verder te verspreiden. De inhoud mag ook niet voor andere doeleinden worden gekopieerd of gebruikt.

Janssen Pharmaceutica zal zich inspannen om de informatie op deze website steeds actueel en correct te houden, maar doet geen uitspraken over of geeft geen waarborgen of garanties inzake de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Janssen Pharmaceutica is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verwondingen die het resultaat zijn van uw toegang tot of uw onvermogen om toegang te krijgen tot deze website, noch voor uw vertrouwen op de informatie die op deze website wordt verstrekt. Deze site is bedoeld voor inwoners uit de Europese Unie.

Deze website bevat links of referenties naar andere sites, maar Janssen Pharmaceutica is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die uit de inhoud van die sites voortvloeit. Elke link naar andere sites wordt enkel opgegeven als een dienst aan de gebruikers van deze website.

De handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn Europees en internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Janssen Pharmaceutica, behalve om de producten of diensten van de ondernemingen te identificeren.

Alle berichten die u naar deze website stuurt, worden beheerd door de Privacybeleid van deze site. Janssen Pharmaceutica is vrij om de inhoud van al deze berichten, met inbegrip van ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of erin vermelde kennis van zaken, te gebruiken voor om het even welk doel dat aan het beginpunt van de berichten aan deze site is bepaald. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Degene die naar deze website of anders naar Janssen Pharmaceutica berichten stuurt, zal verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en de informatie erin, met inbegrip van de waarheid en de nauwkeurigheid ervan.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Janssen Pharmaceutica behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.