Skip to main content

Search

Bewustwordingscampagne “Doe Eens Goed Gek” doorbreekt taboe rond psychoses bij jongvolwassenen

14, September, 2015

Belgium

  • Naar schatting kampen jaarlijks 1 op 3 Belgische jongeren met psychische problemen
  • Naar schatting kampt tot 3% van de Belgische jongeren met psychosegevoeligheid
  • Een eerste psychose manifesteert zich vaak tussen de leeftijd van 16 en 35 jaar, een cruciale levensfase waarin veel verandert.
  • Hoge nood aan betere bewustwording rond psychose-gevoelige jongvolwassenen
  • Bewustwordingscampagne “Doe Eens Goed Gek” wil heersende stigma doorbreken & beeldvorming positief veranderen

Brussel, 14 september 2015 - In het bijzijn van Peter Van De Veire en ‘Bill’ Barberis, werd vanmiddag de bewustwordingscampagne “Doe Eens Goed Gek” officieel gelanceerd. Doel van deze campagne is het taboe rond psychosegevoeligheid bij jongvolwassenen te doorbreken. Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block waarderen beiden deze campagne.

Jaarlijks kampen naar schatting meer dan 2.000 Belgische mensen voor de eerste keer met psychosegevoeligheid. Het merendeel hiervan wordt getroffen op jongvolwassen leeftijd. Prof. Dr. Jim van Os, psychiater verbonden aan Maastricht UMC+ en betrokken bij de campagne in Nederland, stelt zelfs dat 100% van de mensen gevoelig is voor psychotische verschijnselen en dat één op de vier personen hier gedurende zijn leven, in meer of mindere mate, last van krijgt. Onderzoek toont aan dat er rond psychoses en psychosegevoeligheid taboe en onwetendheid hangt, terwijl het zoeken naar hulp verbeterd kan worden door openheid te creëren.

Dr. Kirsten Catthoor, psychiater verbonden aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg, Antwerpen: “Vaak worden mensen met een psychotische aandoening al onvoorspelbaar en gevaarlijk beschouwd. Net de meest nare dingen van de aandoening worden getoond. Dit veroorzaakt een heel vertekend beeld en negatieve vooroordelen. Met deze campagne hopen we het bestaande taboe rondom jongeren met een verhoogde mate van psychosegevoeligheid te doorbreken en bespreekbaar te maken.”

Dr. Jeroen Kleinen, psychiater verbonden aan het Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus: "Vooroordelen zorgen voor een glazen plafond: wanneer je eenmaal het label psychose- gevoeligheid hebt gekregen, worden veel zaken onbereikbaar. Niet omdat ze onmogelijk zijn, maar omdat je de kans niet meer krijgt."
                        
“Ik hoop dat mensen zien dat een psychose een ziekte is als een andere, een ziekte die iedereen kan overkomen, een ziekte die je kan overwinnen en waarvan je kan herstellen. We zijn geen gekken. We zijn alleen even de pedalen kwijt, daarna fietsen we weer verder, wat voorzichtiger, maar we fietsen!”, vult Brenda Froyen, ervaringsdeskundige, aan.
                        
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toont zich tevreden met deze campagne: “We juichen het toe als privé-initiatieven mee op de kar springen om de aandacht voor geestelijke gezondheid te versterken. In dit geval wordt in de campagne ‘Doe Eens Goed Gek’ aandacht gevraagd voor psychose en vooral voor een maatschappelijke aanvaarding en begrip. Niet alleen wetenschappelijke experten, maar ook ervaringsdeskundigen hebben in deze campagne hun stem gehad. Dit is bij uitstek een mooi voorbeeld van vermaatschappelijking.”
                        
Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken: “Uit een studie van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, blijkt dat bij de helft van de mensen die psychische problemen hebben, die problemen ontstaan zijn voor het veertiende levensjaar. Kinderen en jongeren moeten zonder taboes kunnen spreken over psychische problemen. Hoe sneller en hoe beter dit kan, des te sneller en beter kunnen we helpen. Elk initiatief dat hiertoe bijdraagt, is een stap in de goede richting.”
                        
Doe Eens Goed Gek                    
Het is voor jongeren met psychosegevoeligheid van groot belang dat men hen niet met een bevooroordeelde blik bekijkt of intuïtief afstand neemt als gevolg van onwetendheid, onterechte angst of een ongemakkelijk gevoel.
                        
De bewustwordings- en tevens sociale mediacampagne “Doe Eens Goed Gek” heeft als doel het onderwerp bespreekbaar te maken, de onwetendheid weg te nemen, negatieve vooroordelen de kop in te drukken, het heersende stigma te verminderen en dus de beeldvorming positief te veranderen. Een betere beeldvorming draagt namelijk bij tot een positiever beeld over jongvolwassenen met een verhoogde mate van psychosegevoeligheid en kan zo het bestaande (zelf-)stigma doen verminderen. Deze kwetsbare jongvolwassenen

hebben immers een sterk sociaal vangnet nodig waarin ervaringen besproken en gedeeld kunnen worden. Bram, ervaringsdeskundige, beaamt dit: “Wat je het meest mist als je in behandeling bent voor een psychose? Het gevoel van steun ervaren.”
                        
De campagne zelf bestaat uit twee korte filmpjes getiteld ‘Gek op Sofie!’ en wordt uitgerold op Twitter, Facebook en Instagram. In deze filmpjes nemen bekende Vlamingen Peter Van De Veire en ‘Bill’ Barberis tijdens een date met Sofie de bestaande vooroordelen en het stigma over psychose op de korrel. Daarnaast is, in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen, de documentaire ‘Wie is Sofie?’ ontwikkeld. Hierin wordt dieper ingegaan op de aanleiding van de campagne en de noodzaak van een betere bewustwording rond psychosegevoelige jongvolwassenen.
                        
Bill Barberis: “Ik doe mee aan de Doe Eens Goed Gek bewustwordingscampagne omdat ik voel dat we te vaak met vooroordelen, gevoed door angst en onwetendheid, naar onze omgeving en de wereld om ons heen kijken, waardoor we stigma’s in stand houden. Door psychosegevoeligheid bespreekbaar te maken, binden we de strijd aan tegen oordeel en kunnen we gezamenlijk het heersende taboe doorbreken.”
                     
   
Peter Van de Veire: “Ik vind het belangrijk dat er initiatieven zoals ‘Doe Eens Goed Gek’ gedaan worden, aangezien we in een maatschappij leven waar mensen aan een vreselijke perfecte standaard moeten voldoen en waar mensen, bij wie het leven even niet volgens plan verloopt, meteen niet meer volledig meetellen. Terwijl psychosegevoelige jongeren, met de nodige steun, begrip en hulp van hun omgeving, wel in staat zijn volwaardig mee te draaien. Ik hoop dan ook dat we met de ‘Doe Eens Goed Gek’ campagne bereiken dat jonge gasten, of eigenlijk iedereen, een luisterend oor bieden aan het verhaal van iemand met psychosegevoeligheid, in plaats van ervan weg te lopen.”
                        

Psychose? Wat is het?                
Een psychose is een mengbeeld van vijf verschillende soorten ziekteverschijnselen. De één heeft gevoelens van wantrouwen, de ander hoort stemmen en weer een ander heeft last van stemmingswisselingen; van somber en traag (depressie) tot abnormaal uitgelaten en hyperactief (manisch). Onvoldoende motivatie om dagelijkse taken uit te voeren (motivatieproblemen); een gebrek aan aandacht en concentratie of een verminderd planning -en leervermogen (cognitieproblemen) kunnen de patiënten kenmerken. Allemaal hebben ze een psychose, maar elk met een unieke mix van symptomen. Tijdens een psychose kunnen er geluiden, beelden, ongefundeerde heftige angsten of achterdocht

bijkomen, die alleen de patiënt hoort, ziet of voelt en voor een ander dus ‘niet echt’ lijken. Tegelijkertijd kunnen er dingen ‘kwijtraken’ die voor andere vanzelfsprekend zijn: zoals het relativeringsvermogen, dag- en nachtritme, en/of het vertrouwen in andermans bedoelingen. Een combinatie van deze heftige ervaringen kan de psychosegevoelige jongere in de war en uit balans brengen.
                        
Drijfveer Janssen                    
Janssen heeft deze voorlichtingscampagne ontwikkeld voor iedereen die het doel van dit project ondersteunt: het verminderen van het onbegrip en het sociale isolement wat helaas vaak het gevolg is van een psychotische ervaring op jongvolwassen leeftijd. De campagne werd eind vorig jaar al succesvol gelanceerd in Nederland, met de samenwerking van Anoikis, Ypsilon, de Veerkrachtfabriek en schizofreniebestaaniet.nl. In het ontwikkelen van de Vlaamse campagne heeft Janssen uitgereikt en samengewerkt met verschillende organisaties zoals Similes, DENK, Te Gek!?, VDIP, Zorgnet-Icuro, Awel, VLESP, Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen en federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block waarderen beiden deze campagne.
                        
Al sinds het midden van de vorige eeuw was dr. Paul Janssen, de oprichter en wetenschappelijke leider van Janssen, zeer betrokken bij psychiatrie. Deze betrokkenheid zit nog altijd in het hart van het bedrijf en uit zich niet alleen in de continue zoektocht naar de oorzaken van psychoses, naar betere medicatie en naar nieuwe toedieningsvormen daarvan, maar ook in maatschappelijke betrokkenheid. Bij veel aandoeningen maar zeker binnen het domein van psychoses is er in het voorzien van juiste en genuanceerde informatie, nog ontzettend veel verbetering mogelijk.
                        
Bezoek de website
Volg ons op Twitter, Facebook & Instagram
                        
- Einde persbericht -
                        
Voor meer informatie en/of beeldmateriaal:
                        
Evi Robignon & Magali Dierckx - LEWIS PR [email protected] +32 (0) 3 304 36 30
                        
Emely Mintiens - Janssen [email protected] +32 496 555 094