Skip to main content

Search

Contouren van een krachtig toekomstpact

Sep 11, 2015
Sonja Willems
Sonja Willems
Managing Director Janssen Benelux

De Belgische farmaceutische industrie is vandaag een van de speerpunten en sterkhouders van onze economie. Goed voor 34.155 directe jobs1, 11,2% van de export2 en 2de grootste exporteur van geneesmiddelen in de wereld3. De sector neemt een leiderspositie in in Europa.

De potentiële economische groei wordt bepaald door onze capaciteit vandaag om te innoveren en om oplossingen te vinden voor uiteenlopende aandoeningen die een grote impact hebben op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Denk maar aan alzheimer en kanker bijvoorbeeld.

Door de toenemende uitdagingen en complexiteit die onze sector ervaart, wordt het moeilijker en uitdagender om te innoveren en innovatie betaalbaar te houden. De overheid gaf zopas een ontzettend belangrijk signaal en stimuleert op ongeziene wijze de innovatiecapaciteit van onze sector.

Het nieuwe Toekomstpact van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block geeft ons als risicovolle sector een stabiel, voorspelbaar en betrouwbaar budgettair kader waarbinnen we ons onderzoek en ontwikkeling van de nieuwe generatie geneesmiddelen beter kunnen plannen. Het is belangrijk dat we in dit land blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en gezondheidszorg en het is belangrijk dat patiënten zo snel mogelijk toegang krijgen tot nieuwe innovaties.

Het Toekomstpact is een uniek afsprakenpakket in Europa en legt nadruk op een duurzaam patiëntgeörienteerd geneesmiddelenbeleid, goedkopere geneesmiddelen, vlottere terugbetalingsprocedures waardoor nieuwe producten sneller op de markt kunnen komen en geeft tegelijkertijd ruimte om nieuwe belangrijke innovatie te financieren.

Het is een pact dat ook van ons financiële inspanningen vraagt om de betaalbaarheid van de gezondheidszorg mee te bevorderen. Aan de ene kant worden de prijzen van sommige geneesmiddelen verlaagd, waardoor er ruimte vrijkomt in het budget van de overheid om nieuwe geneesmiddelen te financieren.

Wij zijn zeer blij met het sterke overleg en engagement van de regering en de krachtige visie van de Minister op duurzame gezondheidszorg. De overheid heeft moedige maatregelen genomen met een sterk kader waarin verschillende actoren een steentje bijdragen om zuurstof te geven aan de gezondheidszorg en aan de innovatiekracht van de sector. Wij zullen deze zuurstof omzetten in toegevoegde waarde.

1 Farmacijfers 2014 Pharma.be
2 Farmacijfers 2014 Pharma.be
3 Farmacijfers 2014 Pharma.be