Skip to main content

Search

Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

We zijn een groeiend en duurzaam bedrijf. Janssen in België heeft meer dan 5000 medewerkers en groeit nog steeds. Die medewerkers moeten allemaal op een zo comfortabel, veilige en duurzaam mogelijke manier kunnen bijdragen aan onze missie. Daarom maken we duurzame woon-werkverplaatsingen aantrekkelijk en bevorderen we thuiswerk.

Thuiswerk

Heel wat medewerkers werken aan één of meerdere dagen van huis uit. Dat bespaart reistijd, brandstof én het bevordert de work-life balance. Zo houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk, én verbeteren we meteen het welzijn van onze medewerkers!

De fiets

Via ons fietsleaseprogramma kan elke medewerker beschikken over een comfortabele en veilige fiets. Steeds meer medewerkers kiezen voor deze optie. Fietsen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Met de mogelijkheid tot het leasen van een (elektrische) plooifiets maken we ook de combinatie met openbaar vervoer (zelfs ook de J&J WIFI bus) mogelijk.

File vermijden met de J&J WIFI bus

We voorzien een ‘J&J WIFI bus’ voor pendelaars van en naar onze campus in Beerse. Medewerkers uit verschillende richtingen kunnen zich in Berchem, vlakbij het station, laten oppikken. Je verplaatst je comfortabel en als je afstapt heb je misschien al een deel van je werk gedaan!

Carpoolen

Carpoolen zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Bovendien is carpoolen goed voor het sociale contact met de collega’s. Mooi meegenomen is dat carpoolers op een gegarandeerde parkeerplaats dichtbij de bedrijfsingang kunnen rekenen.

Samen voor duurzame mobiliteit

Vervoer is vaak een kwestie van gewoonte: mensen kiezen voor de bekende en gemakkelijke weg. Maar dat is niet per se altijd de beste weg. Samen met ‘Via Mobile’ hebben we een doeltreffend ‘Smart Mobility Plan’ uitgewerkt. In dit plan vertrekken we vanuit de noden van de gebruiker. Het resultaat: een duidelijke gedragsverandering in het kiezen van alternatieve vervoersopties en een groter draagvlak voor duurzame mobiliteit. We werken ook zeer nauw samen met de overheden (gemeenten en steden), partners zoals VOKA en omliggende bedrijven om oplossingen uit te werken ter verbetering van de mobiliteit in onze regio.


EM 20734