Skip to main content

Search

Fit blijven in je loopbaan

Fit blijven in je loopbaan

Wie zich fit wil voelen, moet af en toe bewegen, ook in zijn loopbaan. Door nieuwe uitdagingen aan te gaan of andere taken op zich te nemen die aansluiten bij wie je bent en wat je goed kan. Het Talent Fit Center coacht Janssen-medewerkers die deze stap willen zetten. Het Talent Fit Center helpt medewerkers bij het nadenken over hun loopbaan, het zoeken naar nieuwe uitdagingen en het ontwikkelen van hun competenties.

Loopbaanrugzak vullen

Janssen biedt zijn medewerkers de nodige ondersteuning bij het maken van loopbaankeuzes die aansluiten bij wie ze zijn, wat ze willen en waar ze echt goed in zijn. Met elke nieuwe uitdaging, in zijn huidige job of in een nieuwe werkomgeving, voegt iemand iets toe aan zijn ‘loopbaanrugzak’. Wie bewust kiest voor zijn talenten, draagt ook zorg voor zijn persoonlijk werkvermogen.

De kracht en goesting vinden om dagelijks vol frisse moed aan de slag te gaan, zijn ook kernbegrippen van het Huis van Werkvermogen, het centrale concept in het personeelsbeleid van Janssen. Dat concept omvat alle factoren die van invloed zijn op iemands werkvermogen: de fysieke en mentale gezondheid, de talenten, normen en waarden, en de verwachtingen op het werk.

Talenten versterken

Het Talent Fit Center begeleidt Janssen-medewerkers bij het zoeken, ontplooien en inzetten van hun talenten, onder meer met behulp van loopbaancoaching. Een externe coach helpt hen zoeken naar wie ze zijn, waar ze goed in zijn, wat ze echt willen. De interne coach stimuleert hen tot daadwerkelijke acties om hun persoonlijke loopbaandoelen te realiseren. Medewerkers gaan zo zelf aan de slag om hun huidige job te verrijken, een nieuwe functie te vinden of hun talenten te versterken.

De coaches stimuleren hen om binnen de organisatie een plek te vinden die maximaal bij hen als persoon past. Cruciaal daarbij is de rol van de leidinggevende, want medewerkers hebben die nodig om loopbaanstappen te kunnen zetten. Leidinggevenden worden dus gestimuleerd om volledig open te staan voor de groei van hun medewerkers. Alleen op die manier kunnen zij volledig baas zijn over hun eigen loopbaan.