Skip to main content

Search

Innovatie

R&D bij Janssen

Janssen Research & Development: innovaties die leiden tot betere inzichten over ziekten

Voor Janssen volstaat het niet om bij te dragen tot stapsgewijze verbeteringen van de gezondheidszorg. We maken ook gebruik van onze wetenschappelijke expertise om volledige ziektedomeinen te transformeren en een belangrijke bijdrage te leveren tot de wereldwijde volksgezondheid.

Op onze zes belangrijkste therapeutische domeinen brengen we de beste wetenschappers en onderzoekers samen. Zij streven de meest beloftevolle wetenschap na en stimuleren samenwerking om visionaire geneesmiddelen en oplossingen voor de gezondheidszorg te creëren.

Via doelgerichte geneeskunde werken we aan het transformeren van het onderzoek naar ziekten door te investeren in de allerbeste onderzoeksmogelijkheden op het vlak van genomica, biotherapeutica, biomarkers, moleculaire diagnostiek en companion diagnostics, het microbioom, ziekte-interceptie en - preventie en platformen voor vaccins.

We hebben toegang tot baanbrekende innovaties in de vroege fase op de toonaangevende hotspots voor innovatie in de hele wereld, waarbij we onze interne expertise koppelen aan de beste externe wetenschap op dit moment.

Research & Development

Bij Janssen Research & Development krijgen we energie door onze unieke missie: het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen en oplossingen die de levens van personen veranderen en de belangrijkste onbeantwoorde medische noden van deze tijd lenigen.

Als één van de Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson bestaat onze strategie erin deze noden te identificeren en ze te koppelen aan de beste wetenschap, intern of extern. We maken gebruik van onze expertise inzake Onderzoek & Ontwikkeling en productiecapaciteit om innovatieve, effectieve en veilige behandelingen op de markt te brengen op zes therapeutische domeinen: cardiovasculaire & metabole ziekten, immunologie, infectieziekten & vaccins, neurowetenschappen, oncologie en pulmonale hypertensie.

We zijn wereldleider inzake de ontwikkeling van biologische oplossingen voor de behandeling van uitdagende en complexe ziekten. Onze biotherapeutica-organisatie zet wetenschappelijke ontdekkingen om in geneesmiddelen die een belangrijke bijdrage leveren tot de gezondheid van de mens. We hebben een portfolio ontwikkeld van meer dan 50 nieuwe en gedifferentieerde biologische kandidaat-medicijnen.

We richten ons ook op veelbelovende nieuwe wetenschappelijke domeinen, waaronder nieuwe benaderingen van ziektepreventie, ziekte-interceptie en het microbioom, gebieden die het zorglandschap en de levens van mensen tot ver in de toekomst zullen veranderen.

We beschouwen de wereld als ons laboratorium en we zoeken overal naar innovatie. Dit stimuleert onze continue zoektocht naar de beste wetenschap en ons streven naar samenwerkingsverbanden en partnerschappen. We geloven dat er geen grenzen zijn aan wat de wetenschap kan bereiken. En we verliezen nooit uit het oog wie het meest afhankelijk is van onze ontdekkingen.

Innovatie

De ontdekking, ontwikkeling en aflevering van gedifferentieerde geneesmiddelen die de belangrijkste onvervulde medische behoeften van deze tijd aanpakken, vereisen de beste wetenschap die de wereld te bieden heeft, binnen ons bedrijf of via strategische samenwerkingen.

We hebben over de hele wereld meer dan 400 allianties gevormd en werken samen met de knapste koppen ter wereld, uit academische instellingen en belangengroepen, maar ook in andere grote en kleine bedrijven. Deze strategische relaties nemen vele vormen aan. Maar ons doel blijft altijd hetzelfde: het wetenschappelijk onderzoek stimuleren en innovatieve oplossingen bedenken die toegevoegde waarde bieden aan patiënten, artsen en gezondheidszorgsystemen overal ter wereld.

Sinds 2009 heeft onze doelgerichte strategie het mogelijk gemaakt dat Janssen 14 nieuwe geneesmiddelen en 35 nieuwe indicaties voor bestaande geneesmiddelen op belangrijke markten heeft kunnen introduceren. Die bieden belangrijke nieuwe behandelingsopties voor een groot aantal ernstige ziekten met een grote impact op het dagelijks leven.

De Disease Interception Accelerator is een groep die kan worden omschreven als een 'broedmachine' die de oorsprong van ziekten aanpakt, vroeger ingrijpt dan het huidige klinisch geaccepteerde diagnosepunt en oplossingen zoekt om de voortgang van ziekten, zoals diabetes type 1, verschillende vormen van kanker en andere ziektegebieden met een grote nood, te stoppen, om te buigen of te belemmeren.

Het Janssen Human Microbiome Institute richt zich op het doorgronden van het microbioom, dat is de zeer verscheiden populatie van bacteriën die in en op het menselijk lichaam leven, en probeert zo meer inzicht te krijgen in de rol daarvan bij ziekten. Het instituut wil nieuwe behandelingen vinden voor belangrijke auto-immuunziekten en andere aandoeningen waarvoor op dit moment nog onvoldoende behandelingsmogelijkheden bestaan.