Skip to main content

Search

Janssen Pharmaceutica verlaagt CO2 uitstoot met 30% dankzij diepe aardwarmte

14, Juli, 2017

Belgium

Beerse, 14 juli 2017 -Janssen Pharmaceutica kondigt aan dat het diepe aardwarmte zal ontginnen op 2,4 kilometer diepte onder haar bedrijfssite te Beerse-Vosselaar voor de verwarming en koeling van haar gebouwen. Hiermee is Janssen Pharmaceutica het eerste bedrijf in Vlaanderen dat diepe aardwarmte als groene energiebron zal aanwenden. Dankzij aardwarmte kan de CO2-uitstoot van Janssen Pharmaceutica tot 30 procent dalen.De start van de werken is gepland na de zomer.

Klimaatverandering beïnvloedt steeds meer de wereld waarin we leven.De recente klimaatconferentievan Parijs maakt duidelijk dat we als gemeenschap een opdracht hebben om snel en doortastend een antwoord te bieden op de vele uitdagingen.

Als gezondheidsbedrijf werkt Janssen Pharmaceutica voortdurend aan innovatieve en duurzame oplossingen om de impact op omgeving en milieu zo veel mogelijk te beperken. De directie kondigt dan ook met grote fierheid aan dat het diepe aardwarmte zal ontginnen voor de verwarming en koeling van de gebouwen op de bedrijfssite te Beerse-Vosselaar.

CEO Janssen Pharmaceutica dr. Stef Heylen:“Al vele jaren werken we aan een ambitieus plan om aardwarmte aan te wenden voor onze site. Onze energiebehoefte is immers groot en aardwarmte is de perfecte oplossing. Aardwarmte is een en al groene en hernieuwbare energie. Onze CO2-uitstoot zal tot 30 procent kunnen dalen.Aardwarmte is bovendien onuitputtelijk, veroorzaakt geen overlast en is stabiel in prijs.”

Toch was het geen evidente keuze. Het project gaat immers gepaard met grote investeringen. Niet alleen voor het aanboren van de grondwaterlagen op 2,4 kilometer diepte, maar ook voor de realisatie van een nieuw energiegebouw en de aanleg van een innovatief warmtenet van de vierde generatie. Alles samen goed voor een investering van 40 mio €. De start van de werken is gepland na de zomer.

CEO Janssen Pharmaceutica dr. Stef Heylen: “Het project was niet mogelijk geweest zonder de samenwerking met lokale, provinciale en regionale bestuursniveaus,en met de steun van onze directe buren.Zo heeft de Vlaamse regering, onder leiding van Minister-President Geert Bourgeois,de nodige regelgevende en financiële ondersteuning voorzien, van aanpassingen aan het decreet diepe ondergrond tot de zeer belangrijke garantieregeling. Ook de steun van het provinciale en lokale bestuursniveau was onmisbaar om onze ambitie voor duurzame energie waar te maken. We wensen hen dan ook allen uitdrukkelijk te bedanken.”

Vlaams minister van energie Bart Tommelein: “Janssen Pharmaceutica is het eerste bedrijf dat gebruik zal kunnen maken van de Vlaamse garantieregeling voor diepe aardwarmte. Boren in de diepe ondergrond houdt steeds risico’s in. Met de garantieregeling willen we bedrijven over de streep trekken. Als ze het op voorhand geschatte vermogen niet halen, dan kan de Vlaamse overheid bepaalde kosten terugbetalen. De bedrijven dragen zelf ook bij aan die garantieregeling door de betaling van een premie. Hopelijk kan onze garantieregeling en het goede voorbeeld van Janssen Pharmaceutica mee voor een doorbraak zorgen van diepe aardwarmte in Vlaanderen.”

Gouverneur van Provincie Antwerpen Cathy Berx: “Provincie Antwerpen wil voluit steun geven aan geothermie als belangrijke bron van hernieuwbare energie. Geothermie draagt zonder enige twijfel bij tot de duurzame ontwikkeling van de regio en tot een aantrekkelijker investeringsklimaat. Vlaanderen, Antwerpen en de Kempen hebben daar nood aan. Dit houdt meteen een opdracht in voor alle overheden en betrokkenen om van (diepe) geothermie een gedeeld succes te maken. Ik roep daarom op alle troeven van aardwarmte volop uit te spelen.”

Burgemeester van Vosselaar Josee Heykants-Jansens, namens de 4 burgemeesters van de stadsregio Turnhout(Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar): “Het project krijgt de volle steun van de burgemeesters van de buurgemeenten en van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK). Het wordt onthaald als de sleutel tot succes voor het behalen van de doelstellingen afgesloten in het Burgemeesterconvenant door de 29 burgemeesters van het werkgebied van het IOK. Daarin wordt beloofd om maximale inspanningen te leveren om de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% te verminderen ten opzichte van 2011. Het diepe geothermie project van Janssen komt als geroepen.”

Het project kwam tot stand mede dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (1.5 mio €), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (2 mio €) en het Vlaams Energie Agentschap (4 mio €).

Meer info: http://www.janssen.com/belgium/nl/geothermie
Tim De Kegel, woordvoerder, +32 (0)473 74 60 28, [email protected]