Skip to main content

Search

Onze inzet voor SDG 5: Gendergelijkheid

Onze inzet voor SDG 5: Gendergelijkheid

“Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen een mensenrecht, maar ook de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld”, aldus de Verenigde Naties (VN). Met Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 5 Gendergelijkheid, één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs), streeft de VN naar gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen en meisjes. Binnen Johnson & Johnson zet het Women’s Leadership & Inclusion (WLI) team zich in voor SDG 5 door bij te dragen aan een inclusieve organisatie waarin elk individu, ongeacht gender, gelijkwaardige kansen krijgt om te groeien op persoonlijk en professioneel vlak.

Patricia Verbessem (Business Process Optimization Lead, WLI Co-Lead) en Elise Hovingh (Project Lead; Diversity, Equity & Inclusion Lead NL) van WLI België en Nederland vertellen over de doelen waar ze zich met WLI voor inzetten en hun inspanningen om deze te bereiken.

Het Women’s Leadership & Inclusion team

Via het Women's Leadership & Inclusion Team zetten verschillende collega's zich in voor meer gendergelijkheid op de werkvloer. Zo bieden ze programma’s en netwerkgelegenheden aan om vrouwen de kans te geven een succesvolle carrière op te bouwen. Het Healthcare Businesswomen’s Association Ambassador’s Program, een voor iedereen toegankelijk 1-jarig leiderschapsprogramma, is daar een voorbeeld van. Daarnaast willen ze een inclusieve manier van denken aanwakkeren waarbij elke collega de meerwaarde inziet van, en actief meebouwt aan, een genderdiverse werkomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Inclusive Leadership Week

Het WLI team kijkt terug op een succesvolle virtuele editie van de ‘Inclusive Leadership Week’, rondom het thema van International Women’s Day ‘Choose to challenge’, met inspirerende sessies en workshops over vrouwelijk leiderschap. Er werd ook stilgestaan bij de versterkende impact van de pandemie op de traditionele rolverdeling waarbij vrouwen vaak meer tijd besteden aan zorgtaken. Nu meer dan ooit is een flexibele en empathische thuis/werkomgeving belangrijk. Wist je dat Janssen een unieke flexibele ouderschapsverlofregeling heeft waardoor beide ouders meer tijd met hun pasgeboren kind kunnen doorbrengen op de momenten dat zij dat willen? Gezien deze regeling ook voor de partner geldt, wordt de positie van vrouwen nog verder verbeterd. De zorg voor het kind wordt immers beter verdeeld tussen beide ouders.

WLI's inzet voor externe initiatieven

Het team wil meer bereiken dan gendergelijkheid binnen de organisatie en zet zich daarom in voor veel externe initiatieven in België en Nederland, die mooi passen in de globale WiSTEM2D (Women in Science, Technology, Engineering, Math, Manufacturing and Design) doelstellingen van J&J.

In België lanceerden ze in samenwerking met andere bedrijven het collectief 'Da’s geniaal' om de interesse voor een STEM-studie en -carrière bij jongeren, en vooral jonge meisjes, aan te wakkeren.

In Nederland werd Girls Day georganiseerd om meisjes kennis te laten maken met bètavakken, zoals techniek en IT. WLI Nederland is hoofdsponsor van de TOPX summit, een programma door en voor ambitieuze vrouwen in de life science sector, dat in september zal plaatsvinden in Leiden.

Andere duurzaamheidsinitiatieven

De activiteiten van het Women’s Leadership & Inclusion team zijn maar enkele van de duurzaamheidsinitiatieven van Janssen. Nieuwsgierig naar andere initiatieven? Kom meer te weten over hoe we ons inzetten voor de andere Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen!

#choosetochallenge

#youbelong

 

EM-63419 - (25-May-2021)