Skip to main content

Search

Janssen Academy: Janssen’s aanpak van continue, professionele ontwikkeling

Zo pakt Janssen continue, professionele ontwikkeling aan

  • INLEIDING

Janssen heeft een sterke traditie in Medische Educatie en ondersteunt sinds decennia Medische Educatie in België en Luxemburg. Deze opdracht vloeit immers voort uit de geneesmiddelen die we ontwikkelen en uit ons Credo. Op die manier kunnen we hoogstaande medische informatie delen en bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de medische zorg in België en Luxemburg. We faciliteren het uitwisselen van medische kennis over ziektedomeinen en geneesmiddelen, met als ultiem doel het verbeteren van de patiëntenzorg. 

We willen bijdragen tot een degelijke, onpartijdige en transparante opleiding in samenwerking met de medische beroepsgroepen en willen ervoor zorgen dat belangrijke medische vorderingen in diverse kringen besproken worden. Dit gaat om zowel (inter)nationale congressen als kleinere, educatieve bijeenkomsten. Dankzij strenge bedrijfsprincipes kunnen wij de interacties met individuele zorgprofessionals, medische verenigingen en instellingen op een onpartijdige manier en volgens duidelijke procedures organiseren. 

Onze Medische Educatie-activiteiten worden vanuit een sterk kwaliteitskader opgebouwd, onder het Janssen Academy label, waarbij transparantie vooropstaat. 

Janssen maakt een onderscheid tussen: 

1.Ondersteuning van congressen en symposia:

We geven financiële ondersteuning aan belangrijke nationale en Europese congressen in de vorm van sponsoring en onderwijstoelagen.
De educatieve bijeenkomsten die we ondersteunen, moeten wetenschappelijke uitwisseling stimuleren en de nieuwste zorgnormen bespreken, zodat men patiënten veilig en doeltreffend kan behandelen. Sommige van deze bijeenkomsten worden erkend door accreditatie-instanties, andere niet. Bij Janssen passen we dezelfde kwaliteitsregels toe voor beide. We volgen daarbij de nationale voorschriften om bijeenkomsten en gezondheidszorginstellingen te steunen. 

2.Medische Educatie-programma’s:

We steunen medische, educatieve bijeenkomsten en activiteiten die georganiseerd worden met onafhankelijke experts, overeenkomstig de principes van Janssen. De focus ligt hierbij op plaatselijke Medische Educatie in België en Luxemburg. Het beleid van Janssen is gebaseerd op de nationale wetgeving en de gedragscode van de ‘European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations' (EFPIA) met betrekking tot de promotie van voorschriftplichtige geneesmiddelen en interacties met zorgprofessionals. Verder baseren wij ons op nationale regels en voorschriften als die strengere criteria hanteren (Mdeon, pharma.be en APL). 

Het is ook onze doelstelling om de internationale congressen naar een lokaal niveau te brengen, via livestreamings, post-congressbijeenkomsten enz. 

We streven actief naar input en samenwerking met artsen in België en Luxemburg om deze educatie vorm te geven en werken ook samen met andere farmabedrijven. We maken hierbij maximaal gebruik van de digitale mogelijkheden. 

Hier volgen enkele kernpunten van onze visie ten aanzien van continue professionele ontwikkeling: 

Bijeenkomsten zijn niet publiciteitsgericht: de educatieve bijeenkomsten van Janssen focussen niet op één geneesmiddel, maar op een therapeutisch domein. Er worden geen merknamen van geneesmiddelen gebruikt en elk debat over specifieke behandelingen moet evenwichtig en feitelijk zijn. 

Inhoud: de inhoud en het programma van de bijeenkomsten worden bepaald door externe expertcomités en/of medische verenigingen. Zij selecteren de onderwerpen die ze educatief relevant vinden en kiezen de sprekers om de sessies te leiden. De sprekers zijn verantwoordelijk voor hun presentaties die Janssen enkel controleert om zeker te zijn dat ze recente, eerlijke en evenwichtige informatie geven over onze geneesmiddelen. 

Belangenconflicten: alle sprekers moeten belangenconflicten melden, ook bedragen die farmaceutische bedrijven aan hen betaald hebben en in welke hoedanigheid, bijvoorbeeld als spreker, lid van adviesraden, congresdeelnemer, enz. 

Formaat: deze bijeenkomsten hebben een wetenschappelijke focus, dat moet uit de agenda blijken. De keuze van de locatie en het verblijf moeten ondergeschikt zijn aan het hoofddoel. De tijd die men aan het wetenschappelijke programma besteedt, moet de pauzes ruimschoots overtreffen.  

Extern toezicht: om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, werken we samen met externe, educatieve instanties op nationaal en Europees niveau. We werken o.a. samen met de directeur volwassenenonderwijs van het Karolinska Institute. Alle bijeenkomsten zijn opgebouwd rond educatieve doelstellingen die gedefinieerd zijn door wetenschappelijke comités. 

  • DE PRINCIPES VAN JANSSEN

Janssen heeft strenge regels om ervoor te zorgen dat het bedrijf met zijn educatieve support geen ongeoorloofde invloed uitoefent. 

Logistiek: luxehotels zijn niet toegestaan en vliegen gebeurt in economy class. Er gelden limieten voor het bedrag dat men kan uitgeven aan eten en drinken. Deze limieten zijn gebaseerd op wat de lokale regelgeving (Mdeon en APL) voorschrijft. De onderneming betaalt nooit voor meereizende personen. 

Vergoedingen voor diensten: Janssen betaalt honoraria in ruil voor diensten zoals sprekersopdrachten, deelnemen aan adviesraden en ontwikkelen van educatief materiaal. Het bedrag wordt nauwkeurig berekend op basis van de tijd die men spendeert aan de dienstverlening. Geen return on investment: educatieve bijeenkomsten worden georganiseerd door de afdeling Medical Affairs van Janssen. Er wordt geen return on investment berekend.

Transparantie: sinds juni 2016 maakt Janssen in België en Luxemburg waardetransfers aan zorgprofessionals en zorgorganisaties jaarlijks openbaar overeenkomstig het transparantiebeleid van EFPIA, richtlijnen van de nationale beroepsvereniging en nationale voorschriften. Dit gebeurt via het transparantieplatform www.betransparent.be en via http://www.apl-pharma.lu/transparence.htm.

We zijn ervan overtuigd dat Janssen Medische Educatie transparant en onpartijdig houdt, zoals de samenleving dat wenst, en tegelijkertijd wetenschappelijke uitwisseling en kennisverspreiding stimuleert, zodat patiënten de beste behandeling kunnen krijgen.