Skip to main content

Search

Waarom een Code voor de Openbaarmaking van ‘Waardenoverdracht’?

Waarom een Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdracht?

Janssen staat erom bekend innovatieve en soms levensreddende geneesmiddelen te leveren aan de gemeenschap, gebaseerd op ons onderzoek en onze samenwerking met artsen, medische wetenschappers, ziekenhuizen en andere medewerkers en organisaties uit de gezondheidszorg (HCPs en HCOs). Deze samenwerking heeft reeds veel impact gehad op de uitbreiding van de behandelingsmogelijkheden voor patiënten.

Janssen ondersteunt de nieuwe ‘Code voor de Openbaarmaking van Waardenoverdrachten van farmaceutische bedrijven naar medewerkers en organisaties uit de gezondheidszorg’ van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA).

Deze Code zal de transparantie over de details van financiële interacties tussen Janssen en alle beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg aanzienlijk verbeteren. 

De Code is in januari 2015 in werking getreden. Janssen registreert, samen met andere farmaceutische bedrijven aangesloten bij EFPIA, vanaf die datum gegevens over waardenoverdracht, voor een eerste publieke openbaarmaking in juni 2016. Vanaf dan wordt elke directe of indirecte betaling van Janssen aan beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg jaarlijks publiek gemaakt.

De belangrijkste ambitie van Janssen is om innovatieve behandelingen beschikbaar te stellen voor patiënten en innovaties te bewerkstelligen, niet alleen door onderzoek en de introductie van nieuwe behandelingen, maar ook door voortdurende nascholing en permanente monitoring van de veiligheid.

Wij geloven dat open communiceren en transparantie over deze waardenoverdrachten essentieel is om deze ambitie gestalte te geven. Het beantwoordt aan de maatschappelijke vraag naar transparantie. Het toont aan dat patiënten voordeel hebben bij deze waardenoverdrachten, door beter gefundeerde klinische beslissingen en correct gebruik van geneesmiddelen.

Door nieuwe stappen te zetten om de transparantie te vergroten, zorgen wij dat dit in de toekomst wordt voortgezet opdat elke mogelijke perceptie van misplaatste beïnvloeding maximaal wordt vermeden en duidelijk blijkt dat onze interacties elke kritische beoordeling kunnen doorstaan. Dit zal leiden tot een groter vertrouwen van de samenleving in de farmaceutische industrie, beroepsbeoefenaren en organisaties in de gezondheidszorg en ook in Janssen. 

Het ”openbaarmakingsproject” is een krachtig initiatief, waar uiteindelijk de patiënten en de publieke gezondheidszorg beter van zullen worden.