Skip to main content

Search

Zijn dierproeven achterhaald?

Zijn dierproeven achterhaald?

Dierproeven gebeuren niet zomaar. Ze zijn wettelijk verplicht bij de ontwikkeling van geneesmiddelen en aan strenge regels gebonden. Janssen zet zich in om het aantal proefdieren zoveel mogelijk te beperken. Zonder dierproeven zou echter geen enkel geneesmiddel goedgekeurd worden. Verschillende Europese en nationale wetten en reglementeringen schrijven voor dat klinische tests op mensen pas kunnen plaatsvinden na voorafgaande proeven op dieren. Dergelijke proeven gebeuren onder de strengste voorwaarden en mogen enkel plaatsvinden als er geen alternatieven zijn.

Ethische controle

De wetgever stelt strenge regels aan het uitvoeren en documenteren van dierproeven en aan de behandeling en verzorging van proefdieren. Janssen leeft deze strikte wetgeving nauwgezet na en hanteert de hoogste standaarden om het welzijn van de dieren te garanderen.

Elk wetenschappelijk onderzoek met dieren wordt voorgelegd aan een ethische commissie. Deze commissie controleert voor elk onderzoek of er alternatieven voor de proeven bestaan en of het onderzoek gebeurt met het grootst mogelijke respect voor het welzijn van het dier en volgens alle juridische en ethische normen.

Viermaal V

Daarnaast hanteert Janssen het principe van de 4 V’s: Vervanging, Vermindering, Verfijning en Verantwoordelijkheid.

  • Vervanging geeft aan dat proeven zoveel mogelijk zonder dieren moeten worden uitgevoerd. Dat kan onder meer door het gebruik van celculturen, fysiochemische methoden, moleculaire biologie of mathematische modellen.

  • Vermindering houdt in dat het aantal proefdieren moet dalen waar dat kan. Dat aantal mag echter nooit lager liggen dan het minimumaantal dat vereist is om betrouwbare resultaten te verkrijgen.

  • Verfijning verwijst naar het welzijn van de dieren. Medewerkers dienen altijd na te denken over manieren om de last voor het dier zoveel mogelijk te beperken. Naast onderzoekers worden ook dierenverzorgers en dierenartsen ingeschakeld die zich om het welzijn van de dieren bekommeren. En alles wordt opgevolgd en gerapporteerd aan de Europese Commissie.

  • Verantwoordelijkheid duidt aan dat het bedrijf en zijn medewerkers altijd met respect met de dieren dienen om te gaan.

Voorlopig kunnen enkel dierproeven een menselijk organisme in al zijn complexiteit nabootsen. Er komt hopelijk een dag dat dierproeven niet meer zullen nodig zijn. Maar zolang dat niet het geval is, blijven dierproeven noodzakelijk in het wetenschappelijk onderzoek naar geneesmiddelen voor mens en dier.

Adopteer een hond van Janssen

En wat gebeurt er met de proefdieren nadien? Sinds 2013 heeft Janssen een adoptieprogramma voor honden. In samenwerking met ervaren specialisten van de vzw Animal Welfare Projects Jodipro (www.jodipro.be) worden honden die niet meer worden ingezet voor proeven, voorbereid op hun welverdiende tweede leven. Wil iemand een hond adopteren, dan krijgt hij het dier niet zomaar mee. De hond verblijft eerst vier tot zes weken in een gastgezin en wordt daarna pas definitief toegewezen. Dat de honden zich perfect in een gezinssituatie integreren, is het beste bewijs dat de dieren bij Janssen in een zo normaal mogelijke omgeving verbleven en goed werden behandeld. Dankzij het adoptieproject vonden al zo’n 50 honden een nieuwe thuis.

Binnen Janssen bestaat sinds kort ook een wandelprogramma, waarbij de honden een tijd lang uit wandelen worden genomen om hen te laten wennen aan uitwendige prikkels. Op die manier worden ze optimaal voorbereid op hun tweede leven buiten het bedrijf.