Skip to main content

HLEDAT

Kariéra v Janssenu

Kariéra v Janssenu

Máte zájem o vzrušující a hodnotnou profesionální budoucnost? Společnost Janssen je skvělým místem pro rozvoj vaší kariéry.

AKTUÁLNĚ -  přehled nabízených pracovních příležitostí.

Proč pracovat v Janssenu?

V naší podnětné a dynamické firemní kultuře, kde neustále čelíme novým výzvám, budete svými úspěchy přispívat k úspěchům celé společnosti. V kooperativní a otevřené atmosféře, která vládne ve společnosti Janssen, máte nejlepší šanci na atraktivní a dlouhodobou profesionální budoucnost.

Jako člen našeho globálního týmu si budete užívat skvělých pracovních podmínek a kvalitních sociálních benefitů, které jsou potřebnými stimuly pro kulturu orientovanou na výkon.

Jako zaměstnanec Janssen, budete pracovat pro jednu z vedoucích celosvětových výzkumných farmaceutických společností. Prostřednictvím inovativních produktů, informací a služeb budete osobně přispívat ke zlepšování zdraví a kvality života pacientů a jejich nejbližších a nejdražších.

Co můžete očekávat?

Jste připraveni převzít zodpovědnost? Potom jsme pro vás tou správnou volbou. Ve společnosti Janssen najdete výzvy, které vás budou stimulovat a naplňovat, ať už jste začátečníci nebo ti, kteří mají odborné zkušenosti z různých prostředí. Chceme vás motivovat pro váš odborný růst. S námi nepůjdete standardizovanou, přísně předepsanou kariérní cestou. Místo toho vám pomůžeme vytvořit si individuální kariérní plán s jasným zaměřením na dosažení cíle. Snažíme se o to, aby vaše osobní hrdost pramenící z vašeho individuálního přínosu byla v souladu s našimi korporativními cíli.

Ochota hledat nové přístupy, chopit se příležitosti a získávat poznatky je základním kamenem naší firemní kultury. Monitorujeme pokrok jednotlivce a vedoucí pozice obsazujeme především z vlastních řad. Váš úspěch závisí výlučně na vašich osobních zásluhách a výkonech.

Proč máme rádi Janssen?

Je přirozené, že všichni pracujeme kvůli tomu, abychom si vydělali na živobytí, ale existuje mnoho jiných důvodů, proč byste se mohli chtít přidat právě k nám. Zdravá rovnováha mezi prací a osobním životem je podstatná pro vaši trvalou pohodu.

Chápeme, že náš úspěch závisí i na tom, že vám poskytneme prosperující prostředí: otevřený a čestný přístup, týmové pracovní postupy, cíleně orientovanou a produktivní spolupráci. Ať už je vaše úloha jakákoliv, práce v této inovativní a výzkumné farmaceutické společnosti, znamená, že jste povinni zajišťovat, aby naši pacienti dostávali léčbu a léky, které potřebují. Je to je smysluplný a hodnotný pocit - přispívat k záchraně lidských životů a k tomu, aby se lidé cítili lépe. Společnost Janssen nabízí cenné příležitosti k osobnímu naplnění a i kariérnímu rozvoji.

Stimulovat sám sebe znamená zdokonalovat se

„Každý, kdo se přestal zdokonalovat, přestal být dobrý.“ V Janssenu si vybíráme jen ty nejlepší.

Permanentní rozvoj našich zaměstnanců je klíčovým konkurenčním faktorem, který přispívá k dosahování našich obchodních cílů. Společnost Janssen poskytuje více než jen kurzy a programy. Nabízíme další školení pro specialisty, individuální rozvojové programy pro budoucí manažery a individuální a týmové školící programy. Podporujeme vaše individuální vzdělávací procesy tak, aby se vaše ambice staly skutečností.

Rozmanitost a začlenění

Rozmanitost je přirozenou součástí globální firemní kultury v celé společnosti Janssen. Je klíčová v snaze našich zaměstnanců pro zlepšení zdraví a pohody lidí na celém světě. Náš závazek vůči rozmanitosti a začlenění se je hluboce zakořeněný v našich hodnotách a doložený množstvím programů a aktivit našich společností.

V naší společnosti sdružujeme rozmanité osobní dovednosti a kvality. Jsme si vědomi, že věkové a rasové rozdíly, rozdílnost pohlaví, národnosti, sexuální orientace, rozdíly ve fyzických schopnostech, způsobu myšlení a zázemí obohacují naše pracovní prostředí.

Věříme, že pro náš úspěch je podstatné upoutání zaměstnanců, rozvíjení a udržování základny zaměstnanců, která odráží rozmanitost našich zákazníků. Zároveň věříme, že úspěch závisí na vztazích s rozmanitými profesionálními a pacientskými organizacemi, občanskými skupinami a dodavateli.

Ve společnosti Janssen závisí pokrok na schopnosti, výkonnosti a zanícení. Vytváříme vstřícné prostředí, která pomáhají novým zaměstnancům cítit se jako doma, přičemž podporujeme závazek všech našich zaměstnanců vůči organizaci a vůči sobě navzájem.