Skip to main content

HLEDAT

Krédo

Naše krédo

Věříme, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají naše produkty a služby. Všechno, co děláme k uspokojení jejich potřeb, musí být vysoce kvalitní.

Musíme neustále usilovat o snížení nákladů, abychom udrželi přiměřené ceny. Objednávky zákazníků musí být vyřizovány rychle a přesně. Naši dodavatelé a distributoři musí mít příležitost dosahovat přiměřeného zisku.

Jsme odpovědni našim zaměstnancům, mužům a ženám, kteří s námi pracují po celém světě. Každý musí být posuzován jako jednotlivec. Musíme respektovat důstojnost zaměstnanců a uznávat jejich zásluhy. Každý pracovník musí mít ve svém zaměstnání pocit jistoty. Odměna musí být spravedlivá a přiměřená, pracovní prostředí čisté, uspořádané a bezpečné. Musíme dbát o to, abychom pomáhali zaměstnancům plnit jejich rodinné povinnosti. Zaměstnanci musí mít možnost svobodně podávat návrhy a stížnosti. Lidé s odpovídající kvalifikací, musí mít stejné příležitosti v zaměstnání, profesním vývoji i postupu. Musíme poskytovat kompetentní vedení, které jedná spravedlivě a eticky.

V neposlední řadě máme odpovědnost vůči našim akcionářům. Podnikání musí přinášet solidní zisk. Musíme využívat nové nápady, pokračovat ve výzkumu, vyvíjet nové programy a odpovídat za omyly. Musíme nakupovat nová zařízení, zajišťovat nové vybavení a uvádět na trh nové výrobky. Musíme vytvářet rezervy pro nepříznivá období. Pokud budeme pracovat podle těchto zásad, měli by mít akcionáři zaručen spravedlivý zisk.