Skip to main content

Search

Támogatások civil szervezeteknek

Támogatások civil szervezeteknek

Janssen elkötelezett az irányba, hogy szolgáltatásokat nyújtson az egészségügyben dolgozó szakemberek, a betegek és családjaik részére. Egyszerűbben fogalmazva: számunkra a legfontosabb a készítményeinket munkájukban alkalmazó szakemberek, valamint a gyógyszereinket a gyógyulásukhoz használó betegek igényeinek lehető legmagasabb szinten történő kielégítése. Ehhez elengedhetetlen számunkra, hogy a gyógyszereinkkel gyógyuló betegek szükségleteinek minden aspektusát megértsük.

Ezért keressük a kapcsolatot, és működünk együtt a betegszervezetekkel, amelyek fontos szerepet játszanak a betegek tájékoztatásában, támogatásában és segítésében. Vállalati szereplőként ebből folyamatosan tanulunk, ez segítségünkre van új kezelések fejlesztési irányainak meghatározásához, és számos hasznos információhoz jutunk.

Ezek a kapcsolatok és együttműködések kölcsönös megbecsülésen, egymás függetlenségének tiszteletben tartásán, és az átláthatóság elvein alapulnak.

Az együttműködés kereteit a Gyógyszeripar és a betegszervezetek közötti kapcsolatokra vonatkozó viselkedési kódex fogalmazza meg, amelyet a Gyógyszeripari Egyesülések Európai Szövetsége (EFPIA) dolgozott ki a páneurópai betegszervezetekkel együttműködésben. Vállalatunk ragaszkodik ezeknek az elveknek a betartásához.

Ennek legfontosabb elemei az alábbiak:

 • Biztosítani kell a betegszervezetek függetlenségét.
 • A betegszervezetek és a gyógyszeripar közötti partnerkapcsolatok kölcsönös tiszteleten alapuljanak úgy, hogy döntéshozatalkor az együttműködő felek álláspontja egyenlő súllyal essen latba.
 • A gyógyszeripar nem igényelheti – és a betegszervezetek sem vállalhatják – egy adott gyógyszer reklámozását.
 • A partnerkapcsolatok célkitűzéseinek és működési területeinek átláthatónak kell lennie. A gyógyszeripar által nyújtott pénzügyi és nem pénzügyi támogatásokról egyértelmű információt kell biztosítani a nyilvánosság számára.
 • A gyógyszeripar üdvözli a betegszervezetek több forrásból történő finanszírozását.

Az együttműködési szabályok betartására a Janssen az alábbi intézkedéseket hozta:

 • Multidiszciplináris Pályázati Értékelő Bizottság létrehozása a civil szervezetek részéről érkező támogatási kérelmek illetve együttműködés iránti igények értékelésére, az erre vonatkozó döntések meghozatalára.
 • A betegszervezeteknek nyújtott támogatások mértékének közzététele, melynek célja az átláthatóság biztosítása.

Milyen jellegű együttműködést folytatunk a betegszervezetekkel? A Janssen a betegeket tömörítő szervezetekkel az alábbiakban felsorolt módon folytathat együttműködést:

 • oktatási programok és konferenciák támogatása;
 • rendezvények szponzorálása;
 • olyan programok és szolgáltatások támogatása, amelyeket a betegek és gondozóik számára hoztak létre;
 • olyan aktivitások támogatása, amelyek bővítik a betegek és a társadalom betegségekre vonatkozó ismereteit, valamint segítenek a betegeknek és gondozóiknak szót emelni a jobb kezelésekért, szolgáltatásokért és ellátásért.

A vállalat által nem támogatható igények:

 • magánszemélyeknek nyújtandó ösztöndíjak;
 • magánszemélyeknek nyújtandó közvetlen pénzadományok;
 • kölcsönök

Adományozási eljárás folyamata:

Valamennyi kérelmet a multidiszciplináris Pályázati Értékelő Bizottság vizsgálja felül. A kérelmeknek tartalmazniuk kell a szervezet küldetéséről szóló nyilatkozatot, adózási státust, a projekt/esemény leírását, a pénzfelhasználás módjának leírását, a projekt költségvetését és a szervezet éves működési költségvetését.

Civil szervezetek számára nyújtott támogatásaink – Magyarországon:

Patient Advocacy Group, Charitable Organization  Name Contribution Amount ICD Number Date of contract Objective of Contribution
"Fogadj el" Alapítvány Makó 150 000,00 880219 2015.12.11 Gyermekotthon 2015. december 11-ei utazásának költségeire
A Pszichiátriai és Pszichoterápiás Kutatásért Alapítvány 1 500 000,00 865174 2015.11.17 Eszközbeszerzés (kutatások feltételrendszerének fejlesztése)
A Szegedi Urológiáért Alapítvány 300 000,00 822866 2015.06.08 A betegellátásban megjelenő betegek magasabb szintű és hatékonyabb ellátása
Alap a Daganatos Bet Gyógy És Rehab 1 000 000,00 860182 2015.11.02 A Rákgyógyítás folyóirat kiadásának támogatása
Alapítvány a Hematológiai Betegekért 500 000,00 874914 2015.12.02 Infúziós pumpa vásárlása céljából
Alapítvány a Tolna megyei Haematológiai Betegekért 500 000,00 870883 2015.11.20 A myeloma multiplexes betegek ellátásának színvonalának növelése
ANTAL GÉZA ALAPÍTVÁNY 2 000 000,00 879559 2015.12.11 Műtéti eszközök beszerzése a precíz és színvonalas munkavégzéshez
Arthritis Alapítvány 450 000,00 812249 2015.04.30 Tudományos munkát segítő könyvek, folyóiratok és anyakok beszerzése
AutiSpektrum Egyesület 540 000,00 883738 2015.12.21 Autista gyermekek elfogadását segítő könyv kiadása
Az egészségügyben dolg. 2009 alap. 400 000,00 828161 2015.06.23 A betegellátás színvonalának emelése
Bátor Tábor Alapítvány 3 187 110,00 768387 2014.12.04 Tábor programjainak, működésének támogatása
Dél-Alföld Daganatos Betegeinek Jobb Ellátásáért Alapítvány 300 000,00 817473 2015.05.19 A betegellátásban megjelenő betegek magasabb szintű és hatékonyabb ellátása
EBREDESEK ALAPITVANY 300 000,00 820289 2015.05.27 Tapasztalati szakértőknek módszertani program kidolgozása
EBREDESEK ALAPITVANY 500 000,00 874913 2015.12.07 Támogatás nyújtás a segítő szervezetek létrehozásának és fenntartható működtetésének programját
Embassy of the United States of America 200 000,00   no contract  Július 4-i ünnepség szervezésére
Endoprogress Alapítvány 500 000,00 873306 2015.11.24 Reagensek beszerzésének támogatására
Götz Frigyes Alapítvány 500 000,00 858355 2015.09.25 Különböző szűrővizsgálatok elvégzésehez támogatás
Gyógyulj Velünk Egyesület 1 800 000,00 828165 2015.06.23 Disease Awareness Campaign
Heim Pál Alapítvány 1 000 000,00 807670 2015.04.16 A Mesekórház Program megvalósítása
Hematológiai Betegek Gyógyulásáért Alapítvány 500 000,00 877042 2015.12.07 Vizsgálatok elvégzéséhez támogatás nyújtása
Horgony Alapítvány 500 000,00 845081 2015.08.21 Pszichiátrai betegek stigmatizációját csökkentő program a Lelki egészség világnap alkalmából
Judy Rák Alapítvány 200 000,00 819145 2015.05.27 A betegellátás színvonalának javítása
KÖZÖSSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 250 000,00 815744 2015.05.05 Felépüléselvű, rehabilitációs munkánk keretében sport-futballterápiás tevékenység fejlesztésének támogatása
LÉLEKBEN OTTHON KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁN 1 000 000,00 877041 2015.12.11 A szkizofréniában szenvedők családtagjai számára pszichoedukációs és gyakorlati problémákra reagáló előadásszorozat szervezése
Lelki Egészségünkért Szekszárd Alapítvány 600 000,00 846714 2015.09.10 Recovery klub - önsegítő érdekszövetkezet
MAGYAR KISÉRL. ÉS KLINIK. FARMAK. TÁRSASÁG 200 000,00 873307 2015.11.23 Népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódó tevékenység minél jobb minőségbeni ellátásához
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 500 000,00 862297 2015.11.07 Pénzügyi támogatás a Mozgó Orvosi rendezlő gyógyszerkészletének feltöltésére
Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány - MOHA 500 000,00 873305 2015.11.27 Lymphoma--Myeloma Nap támogatása
Magyar Onkohematológiai Betegekért Alapítvány - MOHA 500 000,00 877047 2015.12.07 Az onkohematológiai betegek és hozzátartozóik pszichoszociális támogatására mentálhigiénés fejlődésükre
Magyarok Kenyere Alapítvány 100 000,00 846549 2015.09.21 Magyarok Kenyere program támogatása 2015
Mentál Szanatórium Alapítvány 500 000,00 871209 2015.11.23 Gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységre, rehabilitációs foglalkoztatásra
Modern Urológiáért Alapítvány 300 000,00 815739 2015.05.05 A betegek ellátási színvonalának folyamatos emelése
Nékám Alapítvány 2 000 000,00 851626 2015.10.01 SE Bőr-, és Nemikórtani és bőronkológiai Klinikán zajló betegellátás minőségének javítása
Onko-Hematológiai Betegekért Alapítvány 500 000,00 873305 2015.11.27 Kit vásárlása
Onkoterápia Alapítvány 200 000,00 824740 2015.06.12 A betegellátás színvonalának javítása
Pécsi Bőrgyógyászat Fejlesztéséért Alapítvány 1 800 000,00 859271 2015.11.02 Eszközbeszerzés a betegellátást illetve annak színvonalának emelése céljából
PLUSS ALAPÍTVÁNY 1 500 000,00 841360 2015.08.10 Vienna Test System rendszer felújítására, az új licenszek megvásárlására
Procurator Alapítvány 200 000,00 817488 2015.05.19 A Bács-Kiskun Megyei Kórház Urológiai Oszályán a betegellátás minőségének és hatékonyságának javítása
Pro-Radiológiai Közhasznú Alapítvány 500 000,00 806902 2015.04.15  Francia-Magyar Radiológiai Továbbképző Szimpózium támogatása
S.O.S. Öngyilkosság Megelőzésért Alapítvány 50 000,00 790054 2015.02.23 Krizisintervenció és a szuicidprevenció fejlesztése a péci SOS élet telefonszolgálatában
Szent László Őssejt Alapítvány 2 000 000,00 833221 2015.07.13 Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház Hematológiai és Őssejt-trasztplantációs Osztályán tudományos munkához eszközbeszerzés
Szigetkeresők Pszichiátriai Betegek Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 500 000,00 830848 2015.07.03 2015-ös művészetterápiás tábor megszervezése, eszközök beszerzése
Szodoray Alapítvány 1 000 000,00 879557 2015.12.11 Betegellátás minőségének javítása céljából
Vérünk Egészségéért Alapítvány 500 000,00 873303 2015.11.27 Diagnosztikai laboratóriumi tesztanyag megvásárlására
Zöldkereszt Angyalföldért Alapítvány 2 500 000,00 846584 2015.08.28 A betegellátás javítása érdekében korszerű mérőműszerhez szükséges szoftver vásárlása
Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete 0,00 779579 2015.01.21 Janssen Akadémia térítés mentes rendelkezésre bocsájtása:
2015. február 06; árpilis 17; június 19; augusztus 28; október 16; december 11.
MAGYAR DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT 0,00 842549 2015.08.10 Janssen Akadémia térítés mentes rendelkezésre bocsájtása
 

Gyakran ismételt kérdések

1. Miért szükséges a támogatások adatainak közzététele?

A Janssen büszkén vállalja, hogy különböző betegszervezeteket támogat. Úgy véljük, hogy a támogatások átláthatóvá tétele mindenkit megnyugtathat afelől, hogy minden a betegek érdekeinek szem előtt tartásával történik. Kérésre a betegszervezetekkel kötött szerződésekbe is be lehet tekinteni.

2. A támogatások mértékét hogyan határozzák meg?

A támogatások mértékét a felülvizsgálati eljárás során határozzuk meg. Általános szabály, hogy a betegszervezetekkel való együttműködés során meg kell tartani a betegcsoportok és a Janssen függetlenségét. A finanszírozás összegének a projekt/rendezvény költségvetéséhez, a valós piaci értékekhez, a szervezet földrajzi kiterjedéséhez és a várható eredményekhez kell igazodnia. Ez a megpályázott összeggel egyenlő vagy annál kevesebb lehet.

3. Milyen jelentési kötelezettség áll fenn a Janssen és más vállalkozások által közösen támogatott programok esetében?

Minden egyes vállalkozás maga felelős az egyes betegszervezeteknek nyújtott támogatások jelentéséért.

4. Egy naptári év során a kérelmek és jóváhagyások mennyisége időszakonként állandónak mondható?

A Janssen az év egyes időszakaiban eltérő mennyiségű támogatási kérelmet kap. A kérelmek mennyiségét, beérkezésének időpontját és jellegét nem a Janssen, hanem a kérelmező szervezetek határozzák meg. Emellett a Janssen aktuális finanszírozási lehetőségei is alakítják a támogatásra fordítható alapot.

5. Milyen a támogatások jelentési időszaka?

A támogatásokat éves szinten jelentjük. Az információkat közzétesszük a vállalat honlapján, amint a vállalat és a betegszervezet szerződést kötött, illetve közvetlenül a támogatás folyósítása után. A több évre szóló szerződéseket minden egyes évben jelentjük. Az információkat két évre visszamenően lehet tőlünk lekérni.