Skip to main content

Search

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi Tájékoztatót

Janssen-Cilag Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) mint adatkezelő számára fontos az Ön adatainak védelme, és szeretné, ha Ön megismerné, hogyan történik nálunk az információk gyűjtése, felhasználása és közzététele. Adatvédelmi Tájékoztatóunk bemutatja, hogy társaságunk vagy szolgáltatóink milyen módszereket alkalmaz(nak) az általunk működtetett és ellenőrzött, az Ön által megnyitott Adatvédelmi Tájékoztatónak is helyet adó webhelyen vagy alkalmazáson (a továbbiakban „Szolgáltatás”). Személyes információk megadásával vagy a Szolgáltatás használatával elismeri, hogy elolvasta és megértette a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján az adatkezelés kizárólag a 2006. évi XCVIII. törvény - a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól („Gyftv.”) 17. §. betartása keretében történik.

KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLAT

A Szolgáltatás nem céloz meg 18 év kor alatti egyéneket, és kérjük, hogy ezek az egyének a Szolgáltatáson keresztül ne adjanak meg személyes adatokat. Amennyiben gyermeke személyes adatokat adott meg, és Ön szeretné, ha eltávolítanánk azokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségeink” című részben foglaltak szerint.

ADATGYŰJTÉS

Esetlegesen személyes adatok megadására kérhetjük annak érdekében, hogy meghatározott szolgáltatások (például hírlevelekre való feliratkozás, tippek/mutatók vagy rendelésfeldolgozás) előnyeit kihasználhassa, illetve hogy részt vehessen egy adott tevékenységben (például sorsolásos játék vagy más promóció). Tájékoztatni fogjuk arról, hogy milyen adatra van szükség, és milyen adatok opcionálisak.

Az Ön által megadott adatot összekapcsolhatjuk más, Öntől online vagy offline módon gyűjtött adatokkal, beleértve például az Ön előző vásárlásait is. Az Önre vonatkozó adatokat összekapcsolhatjuk az alábbi, más forrásokból származó adatokkal, például más Johnson & Johnson társaságoktól, nyilvánosan elérhető információforrásokból (beleértve a bárki által elérhető közösségi média profiljából származó adatait), valamint harmadik felektől kapott információkkal.

Ha másra vonatkozó személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, kijelenti, hogy jogában áll megadni a szóban forgó adatokat, továbbá engedélyezi a számunkra az adatok jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti felhasználását.

ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓ

Amennyiben erre kifejezetten nem kérjük vagy fel nem szólítjuk, ne küldjön nekünk és ne is hozzon tudomásunkra semmilyen különleges személyes adatot (pl. társadalombiztosítási számok, a faji vagy etnikai származással, politikai véleménnyel, vallási vagy egyéb meggyőződéssel, egészségi állapottal, szexuális élettel vagy szexuális irányultsággal, bűnügyi háttérrel vagy szakszervezeti tagsággal kapcsolatos információt, illetve biometrikus vagy genetikai adatokat valamely személy egyéni azonosítása céljából) a Szolgáltatás felületén vagy rajta keresztül, illetve egyéb módon.

AUTOMATIKUS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉS -FELHASZNÁLÁS

Mi és szolgáltatóink bizonyos információkat automatikusan begyűjthetünk az Ön Szolgáltatáson belüli barangolása során. Olvassa el a sütikre vonatkozó Tájékoztatót a sütikkel és a Szolgáltatásban használt más nyomon követési technológiákkal kapcsolatos részletes tájékozódás érdekében. A sütikre vonatkozó Tájékoztató az ezen technológiák letiltásával kapcsolatos információkat is tartalmaz. Ha nem tiltja le őket, és továbbra is használja a Szolgáltatást, úgy tekintjük, hogy azok felhasználásához hozzájárul.

Mi és szolgáltatóink az alábbi módokon is végezhetnek automatikus információgyűjtést és -feldolgozást:

Az Ön böngészőjén keresztül: Bizonyos adatok a legtöbb böngésző segítségével begyűjthetők, mint például az Ön eszközhozzáférés-vezérlési (MAC) címe, a számítógép típusa (Windows vagy Mac), a képernyőfelbontás, az operációs rendszer verziója, valamint az internetböngésző típusa és verziója. Hasonló információkat, mint például az Ön eszközének típusát és azonosítóját is begyűjthetjük, ha Ön mobileszköz segítségével fér hozzá a Szolgáltatáshoz. Ezeket az információkat a Szolgáltatás megfelelő működésének biztosításához használjuk fel.

IP-cím: Az IP-cím egy számsor, amelyet az Ön internetszolgáltatója automatikusan hozzárendel a számítógépéhez. Szerverünk az IP-címeket, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal(aka)t automatikusan azonosítja és naplózza, amikor egy felhasználó ellátogat a Szolgáltatás felületére. Az IP-címek gyűjtése egy általános gyakorlat, amelyet számos online szolgáltatás automatikusan végez. Az IP-címeket többek között a Szolgáltatás látogatottságának meghatározásához, kiszolgálóproblémák diagnosztizálásához és a Szolgáltatás adminisztrációjához használjuk fel. IP-címéből hozzávetőleges tartózkodási helyét is megállapíthatjuk.

Eszközinformáció: Mobileszközéről is gyűjthetünk információkat, például az egyéni eszközazonosítót, annak megismerése érdekében, hogy miként használja a Szolgáltatást.

HOGYAN HASZNÁLJUK ÉS TESSZÜK KÖZZÉ AZ INFORMÁCIÓT

Az Ön által megadott információkat a gyűjtés helyén ismertetett módon használjuk fel. Az általunk történő bizonyos felhasználások és közzétételek letiltási módjának megismeréséhez tekintse át a „Választási lehetőségek és hozzáférés” című szakaszt.

Ahol az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, az információgyűjtési ponton kérni fogjuk, hogy egyezzen bele a személyes adatainak általunk történő felhasználásába. Egyéb jogi indokokra is támaszkodhatunk, különösen:

 • A Szolgáltatás működésének fenntartása, valamint az Ön kéréseinek teljesítése.
  • a Szolgáltatás működésének, valamint a kapcsolódó ügyfélszolgálati tevékenység biztosítása az Ön számára;
  • az Ön kérdéseinek megválaszolása és az Ön kéréseinek teljesítése, mint például Ön által kért dokumentumok vagy e-mail értesítések küldése;
  • a közöttünk fennálló kapcsolatra vagy a Szolgáltatásra, a feltételeink és Tájékoztatóink változására vonatkozó fontos információk és/vagy egyéb adminisztratív tájékoztatás eljuttatása Önhöz.

  Ezen tevékenységeket azzal a céllal végezzük, hogy kezeljük az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunkat és/vagy eleget tegyünk valamely jogi kötelezettségnek.

 • Üzleti céljaink elérése.
  • adatelemzés céljára, például, hogy javítsuk a Szolgáltatás hatékonyságát;
  • auditok céljára, hogy igazoljuk, belső folyamataink a kívánt módon működnek, valamint megfelelnek a jogi, szabályozási, illetve szerződéses követelményeknek;
  • csalás és biztonsági ellenőrzés céljára, például, kibertámadások vagy személyazonosság-lopás kísérletének felfedése vagy megakadályozása érdekében;
  • új termékek és szolgáltatások fejlesztése céljára;
  • weboldalunk, illetve termékeink és szolgáltatásaink kiterjesztése, javítása vagy módosítása céljára;
  • a Szolgáltatás igénybevételi tendenciák meghatározása céljára, például, annak megismerése érdekében, hogy Szolgáltatásunk mely részei iránt a legnagyobb az érdeklődés a felhasználók részéről; továbbá
  • promóciós kampányaink hatékonyságának meghatározása céljára, hogy a felhasználók szükségleteihez és érdeklődési köréhez illeszthessük kampányainkat.

  Ezen tevékenységeket azzal a céllal végezzük, hogy kezeljük az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunkat, eleget tegyünk valamely jogi kötelezettségnek, és/vagy mert jogos érdekeink ezt kívánják.

 • Személyes adatok elemzése személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében.
  • hogy jobban megismerhessük Önt, így személyre szabhatjuk az Önnel való együttműködésünket, és az Ön érdeklődési körének megfelelő információkat és/vagy ajánlatokat juttathatjuk el Önhöz;
  • hogy jobban megismerhessük preferenciáit, így a Szolgáltatáson keresztül olyan tartalmakat közvetíthessünk, amely megítélésünk szerint, releváns és érdekes lehet az Ön számára.

  Személyre szabott szolgáltatásokat nyújtunk vagy az Ön beleegyezése alapján, vagy mert ez szolgálja jogos érdekeinket.

Ezenkívül a Szolgáltatáson keresztül gyűjtött adatokat átadjuk továbbá:

 • társvállalatainknak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett célokra. Társvállalataink felsorolása megtekinthető a http://www.investor.jnj.com/governance/sec-filings.cfm címen (kattintson a hivatkozásra a „SEC benyújtása” címszó alatti 21-es melléklet 10K űrlapjához). A Janssen-Cilag Kft. a közösen felhasznált személyes adatok kezeléséért felelős fél;
 • külső partnereinknek, akikkel együtt közös márka- vagy értékesítési akciókat kínálunk fel;
 • külső szolgáltató partnereinknek, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint webhely üzemeltetés és -moderálás, mobilalkalmazások üzemeltetése, adatelemzés, kifizetések feldolgozása, rendelések teljesítése, infrastruktúra szolgáltatás, informatikai szolgáltatások, ügyfélszolgálat, e-mail- és DM-küldő szolgáltatások, auditálási szolgáltatások és egyéb szolgáltatások, amelyek segítségével lehetővé válik számukra a szolgáltatások nyújtása; valamint
 • az alkalmazandó jogszabályok által megengedettek szerint harmadik fél számára, a következők esetén: bármely átszervezés, összeolvadás, értékesítés, közös vállalatba vonás, átruházás, engedményezés, illetve vállalatunk, eszközeink vagy árukészletünk teljes egésze vagy bármely része fölötti egyéb diszponálás (beleértve az esetleges csőddel vagy hasonló eljárással kapcsolatos eseteket is).

Ezenkívül az információit felhasználhatjuk és közzétehetjük az alábbiakhoz szükségesnek vagy helyénvalónak ítéltek szerint: (a) a jogi eljárásoknak vagy alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez, beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívül érvényes jogszabályokat is; (b) hogy a jogszabályok által megengedettek szerint reagáljunk a közvélemény és a hatóságok részéről érkező kérésekre, beleértve az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli hatóságokat is; (c) hogy érvényt szerezzünk üzleti feltételeinknek; és (d) hogy védhessük saját és/vagy társvállalataink, az Ön vagy mások jogait, személyes adatait, biztonságát vagy tulajdonát. Adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk, illetve közzétehetjük, amennyiben ehhez előzetes jóváhagyását kértük.

Az automatikusan begyűjtött információkat a fenti „Automatikus információgyűjtés és -felhasználás” szakaszban leírtak szerint használhatjuk fel, illetve tehetjük közzé.

Továbbá, ha az alkalmazandó jogszabályok megengedik, azt az információt is felhasználhatjuk és közzétehetjük bármely célból, amely személyazonosításra nem alkalmas. Amennyiben személyes azonosításra nem alkalmas adatokat összekapcsoljuk az érintettel kapcsolatba hozható információkkal (például az Ön nevét összekapcsoljuk a földrajzi helyével), az összekapcsolt információkat mindaddig személyes adatként kezeljük, amíg a kapcsolat közöttük fennáll.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS HOZZÁFÉRÉS

Az általunk felhasznált és közzétett személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségei

Az általunk marketing célra felhasznált és közzétett személyes adataival kapcsolatban választási lehetőségeket biztosítunk. Úgy dönthet, hogy nem kér a következőkből:

 • Marketinges kommunikáció fogadása tőlünk: Ha a továbbiakban nem kíván marketinges kommunikációt kapni tőlünk, akkor ennek érdekében lépjen kapcsolatba velünk a következő módokon: Kérjük küldjön emailt a következő email címre: [email protected]. A hozzánk intézett megkeresésben adja meg a nevét, nevezze meg annak a marketinges kommunikációnak a formáját (formáit), amelye(ke)t a továbbiakban nem kíván fogadni, valamint tüntesse fel az(oka)t a címe(ke)t, ahová mindezt küldik. Például, ha a továbbiakban nem kíván tőlünk marketing célú e-maileket vagy DM-küldeményeket kapni, közölje ezt, és adja meg nevét, valamint e-mail címét, illetve postacímét. Akkor is dönthet úgy, hogy nem szeretne marketing célú kommunikációt kapni tőlünk, amikor online profiljának frissítése céljából felkeresi a Szolgáltatást. Ezenkívül úgy is dönthet amellett, hogy nem szeretne marketing célú kommunikációt kapni tőlünk, ha követi az egyes üzenetekben közölt leiratkozási utasításokat.
 • Az általunk küldött emlékeztetők fogadása: Ha a továbbiakban nem kíván tőlünk egészségügyi emlékeztetőket kapni, dönthet amellett, hogy nem fogadja őket, ha kapcsolatba lép velünk. Kérjünk küldjön emailt a következő címre: [email protected]. Nekünk szóló válaszában adja meg nevét és azt az e-mail címet vagy telefonszámot, amelyen emlékeztetőinket fogadja.
 • A társvállalatokkal és külső partnerekkel általunk megosztott személyes adatok: Ha korábban beleegyezett marketing célú kommunikációk fogadásába társvállalataink vagy külső partnereink részéről, bármikor dönthet úgy, hogy nem szeretné, ha a jövőben direkt marketing céljából megosztanánk velük az Ön személyes adatait, ha a lejelentkezéshez kapcsolatba lép velünk. Kérjünk küldjön emailt a következő címre: [email protected]. A hozzánk intézett megkeresésben jelentse ki, hogy ezentúl a személyes adatait marketing célú felhasználásra nem oszthatjuk meg társvállalatainkkal és/vagy külső partnereinkkel, és szerepeljen benne a neve és az e-mail címe is.

Amint ez ésszerűen kivitelezhető, igyekszünk teljesíteni a kérését (kéréseit). Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a fentiek szerint a lejelentkezésről dönt, nem fogjuk tudni törölni az Ön személyes adatait azon társvállalataink adatbázisából, akikkel az Ön adatait már megosztottuk (vagyis attól a dátumtól kezdődően, amikor Önnek az erre vonatkozó kérését teljesítjük). Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván tőlünk marketing célú üzeneteket kapni, még mindig küldhetünk fontos tranzakciókra vonatkozó és adminisztratív tartalmú üzeneteket, amelyekről nem jelentkezhet le.

Hogyan férhet hozzá, változtathatja meg, illetve törölheti saját személyes adatait.

Ha szeretné áttekinteni, kijavítani, aktualizálni, korlátozni vagy törölni személyes adatait, vagy szeretné megkapni személyes adatainak elektronikus másolatát azok valamely más vállalatnak történő továbbításához (amennyiben az alkalmazandó jogszabályok biztosítják az ehhez való jogot), kérjük, lépjen velünk kapcsolatba: Kérjünk küldjön emailt a következő címre: [email protected]. Kérésére a lehető leggyorsabban válaszolunk, legkésőbb egy hónappal a kézhezvételt követően. Ha valamilyen körülmény válaszadásunk késedelmét idézi elő, azonnal értesítjük, és megadjuk a válasz várható dátumát.

KÜLFÖLDRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁS

Az Ön személyes adatait bármely olyan országban tárolhatják és feldolgozhatják, ahol nekünk létesítményeink vagy szolgáltatóink vannak, és azáltal, hogy Ön a Szolgáltatásunkat használja vagy megadja beleegyezését (ott, ahol ezt jogszabály írja elő), az Ön adatai továbbításra kerülhetnek az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli más országokba, beleértve az Egyesült Államokat is, ahol esetleg eltérő adatvédelmi szabályok lehetnek érvényben, mint az Ön országában. Megfelelő szerződéses és egyéb óvintézkedések biztosítják a személyes adatok védelmét akkor, amikor azokat más országban lévő társvállalatainknak vagy külső partnereinknek továbbítjuk.

Az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli néhány országot az Európai Bizottság az EGT standardjainak megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országként ismer el (ezen országok teljes listáját itt találja http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. A személyes információinak EGT-beli országból olyan országba történő továbbítása esetén, amelyet az Európai Bizottság nem ítél megfelelően biztonságosnak, gondoskodunk róla, hogy személyes adatainak védelme érdekében a fogadó felet kösse (kössék) a(z) [EU által elfogadott egységes szerződési feltételek, vagy egy EU által elfogadott magatartási kódex vagy szabályzat]. Ha felkeresi az adatvédelmi tisztviselőt az alábbi „Elérhetőségeink” szakaszban foglalt utasítások szerint, szert tehet ezen óvintézkedések másolatára.

BIZTONSÁG

Indokolt mértékű szervezeti, műszaki és adminisztrációs lépéseket alkalmazunk az ellenőrzésünk alatt álló személyes adatok védelme érdekében. Sajnos az interneten vagy az adattároló rendszereken történő adatátvitel 100%-os biztonsága nem garantálható. Ha okkal véli úgy, hogy a közöttünk fennálló kapcsolat már nem biztonságos (például, ha úgy gondolja, hogy a nálunk létrehozott bármely fiók biztonsága sérült), kérjük, azonnal értesítsen bennünket azáltal, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbi „Elérhetőségeink” c. résznek megfelelően.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelő a személyes adatait arra tekintettel kezeli, hogy ahhoz az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) és a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulását adta, illetve az Infotv. 6.§ (1) bekezdésének a) és b) pontja szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha az Ön hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a személyes adat kezelése az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

ADATKEZELÉSI CÉL, ADATMEGŐRZÉSI IDŐ

Az Ön személyes adatait (függetlenül a megkeresés szóbeli vagy írásbeli módjától) elektronikus úton rögzítjük, azokat kizárólag a válaszadás vagy az alábbi jelentési kötelezettség teljesítése céljából, az ahhoz szükséges értékben és az Info tv. és a GDPR által meghatározott ideig kezeljük.

Az Ön személyes adatait a felvázolt célok teljesítéséhez szükséges vagy megengedett ideig őrizzük meg. A megőrzési időszakok megállapításához használt kritériumok többek között: (i) az időtartam, amíg kapcsolatban állunk Önnel és a rendelkezésére bocsátjuk a Szolgáltatást; (ii) vonatkozik-e ránk bármiféle jogi kötelezettség; és (iii) jogi pozíciónk fényében (pl. az alkalmazandó elévülési szabályok, perek vagy szabályozói vizsgálatok vonatkozásában) javasolt-e a megőrzés.

Ha kapcsolatfelvétel céljából adja meg személyes adatait, azok megőrzési ideje a jogszabály által biztosított időtartam, amely a(z)az Ön önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásának megadásának napjától számít.

Felhívjuk a figyelmét, azonban arra, hogy ez nem a megőrzési időszakokra vonatkozó teljes lista. Személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk a jelen szakasz első bekezdésében felsorolt kritériumok, főként a (ii) és (iii) pont alapján.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján csak olyan adatkezelést folytatunk, amely összhangban áll a Gyftv. 17. §.-ban rögzített vényköteles gyógyszerekre vonatkozó jogszabályi előírásokkal.

HARMADIK FÉL WEBOLDALAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató nem szabályozza a harmadik felek adatvédelmi, tájékoztatási vagy egyéb gyakorlatát és nem is vagyunk felelősek azért -, ideértve bármely olyan weboldalt vagy online szolgáltatást működtető harmadik felet is (korlátozás nélkül beleértve bármely alkalmazást), amely ezen a Szolgáltatáson keresztül érhető el, vagy amelyre ez a Szolgáltatás hivatkozást tartalmaz. A Szolgáltatáson egy ilyen webhely vagy terület elérhetősége vagy egy rá mutató hivatkozás nem jelenti, hogy azt mi vagy bármely társvállalatunk támogatja is.

ELÉRHETŐSÉGEINK

A Janssen-Cilag Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) a személyes információk jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alatt történő gyűjtéséért, felhasználásáért és közzétételéért felelős vállalat.

Ha kérdése van ezzel az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: [email protected], vagy írjon a következő címre:

1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Adott esetben az országában vagy régiójában illetékes adatvédelmi tisztviselőt is megkeresheti az [email protected] címen.

A velünk való kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint történik.

PANASZTÉTEL VALAMELY SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGNÁL

Lehetősége van panaszt tenni az Ön országában vagy régiójában illetékes valamely felügyeleti hatóságnál.

Jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az alábbiakban rögzített elérhetőségeken.
 • az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) panaszt nyújthatok be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: [email protected]
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu


AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Ön által önkéntesen megadott, vagy az Adatkezelő által jogszerűen gyűjtött személyes adatait

 • az Adatkezelő az Önnel fennálló kapcsolat időtartamáig, csak a meghatározott adatkezelési cél érdekében, a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kezeli és ahhoz kizárólag a fent említett társaságok azon munkatársai férhetnek hozzá, akik számára a személyes adatok egészének/egy részének ismerete az adatkezelési céllal összefüggésben elengedhetetlen;
 • az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint jogosult arra, hogy
 • az adatkezelés során kérelmezze: (i) a személyes adataihoz való hozzáférést; (ii) azok helyesbítését; (iii) törlését; (iv) kezelésének korlátozását; és (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • megerősítést/visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérhet. Ennek körében a következő információkhoz kaphat hozzáférést: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adataimat közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • az adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa.
 • kérelmezze a pontatlan személyes adataim helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • kérelmezze a személyes adatai törlését, és az adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje. (GDPR 17.cikk)
 • kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok vonatkozásában csak bizonyos célokra lehet korlátozni az adatkezelést. (GDPR 18. cikk)
 • tiltakozhat a személyes adataim kezelése ellen, ebben az esetben az adatkezelő ezen személyes adatait nem kezelheti tovább. (GDPR 21. cikk)
 • tekintettel az adatok természetének jellegére előfordulhat, hogy az adatkezelő nem tudja teljes körűen vagy részlegesen biztosítani a fent említett jogokkal kapcsolatos kérésemet. A fent említett jogok nem abszolút jogok, és a fent említett jogok gyakorlása során az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban kell eljárni.


AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy ezt az Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztatjuk. Ennek az Adatvédelmi Tájékoztatónak a módosításai akkor lépnek hatályba, amikor feltesszük a Szolgáltatás felületére a módosított Adatvédelmi Tájékoztatót. Amennyiben Ön a Szolgáltatást ezen módosítások után használja, akkor elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatót. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatás felkeresésekor rendszeresen tekintse át Adatvédelmi Tájékoztatóunkat. Jelen Tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2022. szeptember 8.