Skip to main content

Search

A közzététel módszertana

A juttatások közzétételének módja a Janssennél

Az alábbi kérdések és válaszok az általunk alkalmazott módszereket mutatják be, és rávilágítanak a Johnson & Johnson vállalatai által teljesített közzététel pontos tartalmára, azaz, a dokumentumban nyilvánosságra hozott és az abból kihagyott részletekre.

Milyen szabályok vonatkoznak a kifizetésekre?
  • Az egészségügyi szakemberek által nyújtott szolgáltatások díjazása, készpénzes kiadásaik megtérítése, az egészségügyi szervezeteknek nyújtott támogatások, az adományok és a szponzorációk abban a naptári évben szerepelnek majd a közzétételi dokumentumban, amelyben a kifizetés vagy a megtérítés történt.
  • Az utazási költségekkel összefüggő juttatásokat (pl. repülőjegyet), szállásköltségeket (pl. hotelszoba árát) és a regisztrációs díjakra vonatkozó kifizetéseket arra a naptári évre vonatkozóan hozzuk nyilvánosságra, amikor a kapcsolódó tevékenység lezajlott.
  • Harmadik fél közreműködésével zajló kifizetéseknél az általunk a harmadik fél számára végrehajtott kifizetés időpontja adjaa közzététel naptári besorolását 

Hatékony és gyors adatfeldolgozásra törekszünk, ám előfordulhat, hogy egy juttatással összefüggő információ csak a közzétételi határidő után válik elérhetővé. Ez csak kivételes esetekben fordulhat elő, és negyedévente kiigazítást teszünk közzé, ha jelentős eltérés mutatkozna az eredetileg közzétett adatokhoz képest.

Hogyan járunk el a több évre szóló szerződésekben szereplő juttatásoknál?

A több évre kiterjedő szerződéseinkben rendszerint több részre osztott kifizetés jellemző. Ez annyit jelent, hogy a teljes összeget több különálló tranzakcióval egyenlítjük ki.

Minden egyes ilyen különálló kifizetés abban a naptári évben szerepel majd, amikor azt teljesítettük.

Szerepel az ÁFA és/vagy a forrásadó összege?

Minden kifizetést (pl. szolgáltatások díjait, adományozást és támogatásokat) ÁFA nélkül tüntetünk fel. Ugyanakkor az összegek tartalmazzák a forrásadót (amennyiben az alkalmazható), függetlenül attól, hogy befizetése közvetlenül a hatóság számára történik-e vagy sem.

Minden szolgáltatásra vagy termékre vonatkozó juttatásnál (pl. repülőjegynél, hotelszobánál stb.) a bruttó, azaz adott esetben az ÁFÁ-val (és borravalóval) terhelt összeget szerepeltetjük.

A közzétételi dokumentumban szereplő összegek nem használhatók fel ÁFA- vagy adóbevallásra. Ha adóügyi bizonylatokra van szükség, azokat a vállalat közvetlenül adja ki az érintett egészségügyi szakemberek/egészségügyi szervezetek részére.

Hogyan kezeljük a különböző pénznemeket?

Minden összeget a helyi pénznemben tüntetünk fel, azaz, annak az országnak a pénznemében, ahol közzétesszük az adatokat.

Ha a kifizetések eredetileg nem a helyi devizában történtek, az összegeket helyi pénznemre váltva jelenítjük meg, és az alkalmazott árfolyam részletes adataihoz egyedi kérelem alapján biztosítunk hozzáférést.

Az EFPIA hatáskörén kívül eső J&J vállalatok kifizetéseit is közzétesszük?

Az EFPIA Transzparencia kódexének hatálya alá eső országok egészségügyi szakemberei és egészségügyi szervezetei részére történő juttatásokat a lakóhelyük vagy a székhelyük szerinti országban kell nyilvánosságra hozni, függetlenül attól, hogy azokat mely J&J vállalat szervezte és/vagy indította el.

Milyen összeget tüntetünk fel részleges részvétel/lemondás esetén?

Kizárólag a részleges részvétel költségeit tüntetjük fel. Az esemény előtt történt lemondás költségei nem szerepelnek, mivel ezek nem váltak teljesített juttatásokká.

Mi történik a szolgáltatási díjhoz vagy a konzultációhoz kapcsolódó juttatásokkal?

Ha egy egészségügyi szakember szolgáltatást nyújt, vagy konzultációs tevékenységet végez, az ahhoz kapcsolódó utazási és szállásköltségeket illetve a készpénzes kiadások megtérítését feltüntetjük az erre szolgáló jelentési fejezetben (azaz a „A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek” szekcióban).

Mi tartozik a bejelentési kötelezettséghez, ha a kifizetés harmadik fél számára vagy közvetítésével történik?

Ha egy egészségügyi szakembert olyan egészségügyi szolgáltató vagy szervezet szerződtet, amelyhez egyébként a szakember tartozik, a juttatást (a szolgáltatás díját) annál az egészségügyi szolgáltatónál vagy szervezetnél tüntetjük fel, amelynek részére a kifizetés történt. Minden más egyéni költséget, mint pl. a szállás és az utazás költségeit az adott szakember nevénél tüntetjük fel, kivéve, ha ez a szerződésben másképp szerepel.

Mit tartalmaz a közzétételi dokumentum összesített fejezete?

A közzétételi jelentés összesített fejezete azokat az összegeket tartalmazza költségtípusonként, amelyeket olyan egészségügyi szakemberek részére kifizettünk ki, akik nem járultak hozzá egyéni adataik közzétételéhez.

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelően az egészségügyi szakember vissza is vonhatja hozzájárulását, ez esetben a rá vonatkozó adatok név nélkül, az aggregált adatok részeként válnak nyilvánossá. A vonatkozó szerződés része az a nyilatkozat, amelyben az egészségügyi szakember beleegyezhet vagy elutasíthatja a név szerinti közzétételt az adott közzétételi időszakra vonatkozóan.

Milyen címet teszünk közzé az EFPIA jelentésben?

Azt a legutolsó tartózkodási címet adjuk meg, amely a közzététel időpontjában az egészségügyi szakemberről és szervezetről az adatbázisunkban szerepel.

Harmadik fél közreműködésével kivitelezett tevékenységek

A forgalmazókon, kereskedelmi közvetítőkön keresztül teljesített olyan kifizetéseket, amelyeket nem egy J&J vállalat nevében és/vagy utasítására teljesítettek, a közvetítő partnernek kell nyilvánosságra hoznia, a J&J vállalatainak nincs ilyen kötelezettségük.

Kutatás-fejlesztési juttatások közzététele

Az egészségügyi szakembereknek és szervezeteknek kifizetett kutatás-fejlesztési díjazásokat országonként és összesített adatként hozzuk nyilvánosságra. Ez azt jelenti – összhangban az EFPIA közzétételi követelményeivel –, hogy a kutatás-fejlesztésre vonatkozó összegeket nem szerepeltetjük egyénekre vagy szervezetekre bontva a nyilvános jelentésben.

Kutatás-fejlesztési juttatások adhatók az egészségügyi szakembereknek és szervezeteknek a vizsgálatok tervezéséért és lebonyolításáért az alábbi területeken: (i) a nem-klinikai vizsgálatok (az OECD Helyes Laboratóriumi Gyakorlat elveinek megfelelően), (ii) a klinikai vizsgálatok (a 2001/20/EC irányelve szerint), vagy (iii) olyan, beavatkozással nem járó, prospektív vizsgálatok, amelyeknek része a betegadatok gyűjtése egészségügyi szakemberektől vagy szakemberek csoportjától vagy az ő nevükben (Etikai Kódex 14.).

Felelősségvállalási nyilatkozat

A releváns adatok gyűjtéséhez és végül bejelentéséhez egy automatizált rendszer, szabványosított folyamatok, valamint külső és belső forrásokból származó adatok kézi bevitelének kombinációjára támaszkodunk. A jelen dokumentumban közzétett információk jóhiszeműségünket és legjobb erőfeszítéseinket tükrözik, hogy megfeleljünk az EFPIA Transzparencia Kódexe követelményeinek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy pontos adatokat szolgáltassunk, de amennyiben hiányos vagy pontatlan információ kerülne a jelentésünkbe, annak okait megfelelő módon ki fogjuk vizsgálni, és a hibás adatokat kijavítjuk.

Az EFPIA követelményeinek megfelelően nyilvánosságra hozott és honlapunkon közzétett juttatások kizárólag a jelentési kötelezettség okán jelennek meg. A feltüntetett költségek nem használhatók adóbevallási célokra vagy hasonló jelentésekhez.