Skip to main content

Search

Onze inzet voor SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Onze inzet voor SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

Als wereldwijd gezondheidsbedrijf zien we het als onze verantwoordelijkheid om de gezondheid en het welzijn van alle mensen ter wereld duurzaam te verbeteren. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDGs) van de Verenigde Naties helpen ons dit te realiseren. SDG 7 focust op de behoefte aan betaalbare en duurzame energie. Hier wordt binnen Janssen op verschillende manieren aan gewerkt. Een mooi voorbeeld is dat al onze bedrijfssites in België en Nederland sinds 2020 enkel nog groene stroom gebruiken, afkomstig van een windmolenpark in de Noordzee.  

Energie is nodig, maar we halen teveel energie uit fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas, wat geen gunstig effect op onze wereldbol heeft. We zoeken daarom steeds naar manieren om over te schakelen naar duurzame bronnen als water, wind, zon en andere innovatieve oplossingen. Met de beschikbare energiebronnen moeten we bovendien efficiënter omgaan. Omschakelen naar duurzame energiebronnen is een uitdaging die ook de leden van het  Energy & Carbon Footprint project binnen Janssen vol ambitie opnemen.

We gingen in gesprek met Erik Gijsbers, Senior Manager Facilities Management uit Leiden, die als lid van het team op zoek gaat naar nieuwe oplossingen voor een duurzamer energieverbruik. “In eerste instantie willen we het energieverbruik steeds zoveel mogelijk reduceren. Daarnaast onderzoeken we de verschillende energiestromen. Zo is de volledige omschakeling naar groene stroom misschien wel de belangrijkste mijlpaal die we de afgelopen jaren gerealiseerd hebben,” zegt Erik.

Reduceren van energieverbruik

Het team is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om energie te besparen. Zo loopt in Leiden momenteel een pilot project dat onderzoekt hoe de luchtbehandelingsinstallaties in de cleanrooms, zuivere werkomgevingen voor de productie van geneesmiddelen, energiezuiniger afgesteld kunnen worden. “Zo is de temperatuur in de installaties nu niet langer vast gedefinieerd. In plaats daarvan opereren de cleanrooms nu met een bandbreedte waartussen de temperatuur mag schommelen,” verklaart Erik. “Als gevolg moeten we de cleanrooms iets minder verwarmen in de winter, en iets minder koelen in de zomer. Het is echt verbazingwekkend hoeveel energie we door middel van zo’n kleine ingreep kunnen besparen,” verklaart Erik.

"Het is verbazingwekkend hoeveel energie we door middel van kleine ingrepen kunnen besparen."

Bij Janssen Biologics in Leiden zorgt zo’n aanpassing alleen al voor een CO2-uitstoot besparing van 2%. Op een totale uitstoot van 14.000 ton CO2 per jaar betekent dit al snel een besparing van 280 ton CO2 per jaar,” aldus Erik. In een ander meerjarenproject van het Energy & Carbon Footprint project wordt alle verlichting vervangen door LED-verlichting. Dit zorgt op jaarbasis dan weer voor een besparing van 3,5% van de totale CO2 uitstoot van Janssen Biologics. “Zo’n project is dus zowel economisch als ecologisch zinvol, dat is de win-win waar we naar op zoek zijn,” besluit Erik.

Omschakelen naar groene energiebronnen

Het team gaat daarnaast ook op zoek naar alternatieve energiebronnen voor de productie. “Op onze locatie midden in het Bio Science Park in Leiden kunnen we jammer genoeg geen eigen elektriciteit - bijvoorbeeld met een eigen windturbine – opwekken,” stelt Erik. “Daarom hebben we onderzocht of we groene stroom zouden inkopen. Uit ons onderzoek bleek dat we met al onze sites in Nederland en België samen de nodige kritische massa hadden om zelf een tender voor groene stroom in de markt te zetten.”

Het feit dat Janssen bereid was een stroomcontract, een zogenaamd Power Purchase Agreement (PPA), van 10 jaar aan te gaan, gaf de energieleverancier de zekerheid om te investeren in een windmolenpark in de Noordzee. “Sindsdien nemen we voor onze sites in beide landen jaarlijks ongeveer 130 GWh groene stroom af, equivalent aan het energieverbruik van 35.000 gezinnen,” stelt Erik trots. “Onze CO2 uitstoot op het gebied van elektriciteit is met dit contract dus naar 0 gegaan.”

"Voor onze sites in beide landen nemen we jaarlijks ongeveer 130 GWh groene stroom af, het equivalent energieverbruik van 35.000 gezinnen."

In de toekomst hoopt het Energy & Carbon Footprint projectteam ook voor de gasvoorziening over te schakelen op een groen alternatief. Tot het zover is blijft het team ook hier in de eerste plaats inzetten op een reductie van het energieverbruik.

Andere duurzaamheidsinitiatieven

De activiteiten van het Energy & Carbon Footprint projectteam zijn maar één van de vele initiatieven die we in de Benelux organiseren om onze globale CO2-uitstoot tegen 2050 met 80% te reduceren, en zo bij te dragen aan SDG 7. Zo gingen we in België van start met een geothermie project, waarbij we boren naar heet water van 85 graden Celsius, afkomstig van maar liefst 2700 meter onder de aardoppervlakte. Die aardwarmte gebruiken we dan als warmtebron voor de werking van bepaalde productiemachines en voor de verwarming van gebouwen. Ontdek hier meer over ons geothermie project! Wil je weten hoe we ons daarnaast voor de overige Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen inzetten? Ontdek het hier!

 

EM-46481 - 06-nov-2020