Skip to main content

Search

Samenleving

Janssen voorloper op vlak van ecologie dankzij investeringen in geothermie 

No
  • geothermie, diepe aardwarmte, CO2, duurzaamheid

De site in Beerse verbruikt het meeste energie van alle Johnson & Johnson-sites wereldwijd. Hier verbruiken we namelijk evenveel elektriciteit als 38.000 gezinnen. Daarom werken we continu aan innovatieve oplossingen en duurzame manieren om onze impact op de omgeving en het milieu zo beperkt mogelijk te houden. Het is dan ook goed nieuws dat J&J fors investeert om de gebouwen op de campus vanaf 2019 te verwarmen en te koelen via diepe geothermie als groene en hernieuwbare energiebron.

Als innoverend en duurzaam bedrijf heeft J&J de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 wereldwijd 20% van haar energie uit hernieuwbare bronnen te halen. In 2050 moet dit zelfs oplopen tot 100%. Tegelijkertijd wil ze haar CO2-uitstoot laten dalen met 20% tegen 2020 en 80% tegen 2050. Daarom is de investering van J&J in geothermie in Beerse een erg belangrijk project. Berekeningen leren ons immers dat we dankzij het gebruik van diepe aardwarmte 30% minder CO2 zouden uitstoten.

Berekeningen leren ons dat we dankzij het gebruik van diepe aardwarmte 30% minder CO2 zouden uitstoten.

Aardwarmte, wat is dat?

Het principe van aardwarmte, of geothermie, is zeer eenvoudig: warm water wordt opgepompt uit een grondwaterlaag heel diep onder de grond, de warmte wordt eruit gehaald in een energiecentrale, en het afgekoelde water gaat even verderop terug in dezelfde grondwaterlaag. Daar kan het opnieuw opwarmen door de warmte die van nature aanwezig is in de aarde. Een eeuwigdurende én erg milieuvriendelijke cyclus dus. Onderzoek toont aan dat het grondwater onder onze site op een diepte van 2,4 kilometer ongeveer 90 graden warm is, waardoor het kan aangewend worden als energiebron voor koeling, verwarming, en zelfs elektriciteit.

Via geothermie kunnen we een lokaal warmtenet ontwikkelen, zodat we diverse gebouwen op CO2 -neutrale wijze van warmte kunnen voorzien.

Janssen voorloper op vlak van ecologie

Janssen is de eerste industriële speler in België die deze duurzame en groene energiebron toepast om te voorzien in haar eigen energiebehoefte. Maar ook op andere vlakken zet Janssen volop in om de voetafdruk te verkleinen:

  • Green Labs-projects voor duurzame laboratoria - Aandacht voor biodiversiteit voor een duurzaam natuurbehoud

  •  You.Balance, als oplossing om pieken in de energievraag op te vangen en zo stroomonderbrekingen of black-outs te vermijden

  • Duurzaam afvalbeheer - PIE-project om het watergebruik te verminderen

  • Fleet 2017-project om te evolueren naar een groener vervoer en duurzamere mobiliteit

  • Earthwards, programma van J&J ter stimulatie van de ontwikkeling en productie van groene producten

Dankzij deze maatregelen wil Janssen ervoor zorgen dat we zo weinig mogelijk onze bodem en de lucht die we inademen vervuilen. En dat we duurzaam omspringen met energie.

Meer info over diepe geothermie vind je hier: www.diepegeothermie.be

 

                          

 

 

 

Het project kwam tot stand mede dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (1.5 mio €), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (2 mio €) en het Vlaams Energie Agentschap (4 mio €).