Skip to main content

Search

Geothermie: ecologische innovatie

Geothermie: ecologische innovatie


Warmtenet en diepe geothermie met steun van:

Steun geothermie

 

 

 

Janssen kiest voluit voor een gezonde én duurzame toekomst. We willen niet alleen bijdragen aan een betere samenleving door innovatieve geneesmiddelen, ook de toekomst van onze planeet en de volgende generaties ligt ons nauw aan het hart.

100% Duurzame energie

Het is onze doelstelling om CO2 neutraal te zijn voor al onze eigen activiteiten tegen 2030. Om dit te realiseren investeerde Janssen onder andere in diepe geothermie.

Het principe van geothermie of aardwarmte, is zeer eenvoudig: warm water van 85°C wordt opgepompt uit een grondwaterlaag 2,4 km onder de grond, via een warmtewisselaar wordt de warmte eruit gehaald en vervolgens via een warmtenet (een buizenstelsel van 3,5 km lang) verdeeld over de site in Beerse. Zo kunnen we gebouwen en productieprocessen voorzien van de noodzakelijke warmte. Nadien gaat het afgekoelde water terug in dezelfde grondwaterlaag waar het opnieuw kan opwarmen door de warmte die van nature aanwezig is in de aarde. Dit maakt van diepe geothermie een duurzame en onuitputtelijke energiebron.

collage geothermie

Pionierswerk

In oktober 2022 hebben we de eerste warmte kunnen genereren via diepe geothermie. Janssen is de eerste industriële speler in België die diepe geothermie op deze schaal toepast voor eigen energiebehoefte. Met geothermie als warmtebron kunnen we de CO2-uitstoot van onze activiteiten in België met 30% verminderen en de transitie naar duurzame energie in Vlaanderen mee ondersteunen en versnellen.

Een logische stap in onze duurzaamheidsstrategie

Samen met onze partners investeren we in de gezondheid van onze planeet en de mensen die er wonen. Diepe geothermie is hier een voorbeeld van, en bovendien een logische stap in onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie, waarbij we de Sustainable Development Goals (SDG’s) centraal stellen in wat en hoe we ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan Plant on a Truck, of aan onze Power Purchase Agreement, waarmee we stroom inkopen die afkomstig is van een windmolenpark in de Noordzee. Dankzij deze overeenkomst gebruiken al onze vestigingen in België én Nederland sinds 1 januari 2020 uitsluitend groene stroom. Janssen tekende in 2023 ook de Green Deal Duurzame Zorg, een initiatief van de Vlaamse overheid, waarmee we ons engageren om samen met andere partners in de zorgsector te werken aan de verduurzaming van de zorg.

Het Janssen geothermieproject is tot stand gekomen mede dankzij de financiële steun vanuit Vlaanderen (het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen ) en vanuit de Europese Unie (1,5 miljoen € van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO Vlaanderen).

 

 

EM-23273