Skip to main content

Search

Geothermie: ecologische innovatie

Geothermie: ecologische innovatie

Bij Janssen staat innovatie centraal. Dit vertaalt zich niet alleen in wat we doen, maar ook in hoe we dat doen. We zoeken permanent naar nieuwe manieren om onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden.

Duurzame energie

We verkleinen onze impact op onze leefomgeving al aanzienlijk door duurzaam met onze middelen om te springen. We kunnen nog veel meer bereiken als we zelf duurzame energie opwekken. Daarom investeren we actief in projecten die dit mogelijk maken. Diepe geothermie is hiervan een voorbeeld. We streven ernaar om tegen 2050 al onze gebouwen voor 100% op hernieuwbare energie te laten draaien, onder andere dankzij het gebruik van aardwarmte.

Aardwarmte, wat is dat?

Het principe van aardwarmte, of geothermie, is zeer eenvoudig: warm water wordt opgepompt uit een grondwaterlaag heel diep onder de grond, de warmte wordt eruit gehaald in een energiecentrale, en het afgekoelde water gaat even verderop terug in dezelfde grondwaterlaag. Daar kan het opnieuw opwarmen door de warmte die van nature aanwezig is in de aarde. Een eeuwigdurende én erg milieuvriendelijke cyclus dus. Een onuitputtelijke én erg milieuvriendelijke cyclus die geen impact heeft op omwonenden, milieu of eigen productie.

30% minder CO2-uitstoot

Om dat te bereiken moet je eerst boringen uitvoeren De installatie van een injectieput (2051 m diep) en een productieput (2235 m diep). voorzien een permanente doorstroom van 90 liter/seconde warm water uit de diepe waterlaag, en dit aan een temperatuur van 85°C. Uit onze testen blijkt dat we zo tot 30% CO2 -uitstoot kunnen besparen.

Warmtewisselaar en warmtenet

Het water dat we uit de bodem halen, kunnen we gebruiken als energiebron voor koeling en verwarming. Eenmaal boven, verdelen we dit warme water via een warmtewisselaar en ons slimme, nieuwe warmtenet van 2,7 km lang over de site in Beerse. Zo kunnen gebouwen en processen water afnemen op de temperatuur die zij nodig hebben. Janssen is een van de eerste industriële spelers in België die diepe geothermie op deze schaal toepast voor haar eigen energiebehoefte. We verwachten onze geothermiecentrale in het najaar van 2021 in gebruik te nemen. Meer informatie over diepe geothermie vind je op aardwarmte.be.

Een logische stap in onze duurzaamheidsstrategie

Samen met onze partners investeren we in de gezondheid van onze planeet en de mensen die er wonen. Diepe geothermie is hier een voorbeeld van, maar ook een logische stap in onze overkoepelende duurzaamheidsstrategie, waarbij we de SDG’s centraal stellen in wat en hoe we ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan Plant on a Truck, of aan onze Power Purchase Agreement, waarmee we groene stroom inkopen die afkomstig is van windparken uit de Noordzee. Dankzij deze overeenkomst gebruiken al onze vestigingen in België én Nederland sinds 1 januari 2020 uitsluitend groene stroom. .

Ons geothermieproject is mede dankzij de financiële steun van het Vlaams Energie Agentschap (6 miljoen €), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (2 miljoen €) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen (1,5 miljoen €) tot stand gekomen.

 

 

Warmtenet en diepe geothermie met steun van:

Warmtenet en diepe geothermie met steun van overheid


EM-23273