Skip to main content

Search

Geothermie: ecologische innovatie

Geothermie: ecologische innovatie

Bij Janssen staat innovatie centraal. Dit vertaalt zich niet alleen in wat we doen, maar ook in hoe we dat doen. We zoeken permanent naar nieuwe manieren om onze impact op het milieu zo beperkt mogelijk te houden.

Duurzame energie

We verkleinen onze impact op onze leefomgeving al aanzienlijk door duurzaam met onze middelen om te springen. We kunnen nog veel meer bereiken als we zelf duurzame energie opwekken. Daarom investeren we actief in projecten die dit mogelijk maken. Diepe geothermie is hiervan een voorbeeld. We streven ernaar om tegen 2050 al onze gebouwen voor 100% op hernieuwbare energie te laten draaien.

Aardwarmte, wat is dat?

Het principe van aardwarmte, of geothermie, is zeer eenvoudig: warm water wordt opgepompt uit een grondwaterlaag heel diep onder de grond, de warmte wordt eruit gehaald in een energiecentrale, en het afgekoelde water gaat even verderop terug in dezelfde grondwaterlaag. Daar kan het opnieuw opwarmen door de warmte die van nature aanwezig is in de aarde. Een eeuwigdurende én erg milieuvriendelijke cyclus dus. Onderzoek toont aan dat het grondwater onder onze site op een diepte van 2,4 kilometer ongeveer 90 graden warm is, waardoor het kan aangewend worden als energiebron voor koeling, verwarming, en zelfs elektriciteit.

Warmtenet van de 4e generatie

Dit water kunnen we gebruiken als energiebron voor koeling en verwarming. Eenmaal boven, verdelen we dit warme water via ons slimme, nieuwe warmtenet van de 4e generatie over de site in Beerse. Zo kunnen gebouwen en processen water afnemen op de temperatuur die zij nodig hebben.

Janssen is een van de eerste industriële spelers in België die diepe geothermie op deze schaal toepast voor haar eigen energiebehoefte. Meer informatie over diepe geothermie vind je op www.diepegeothermie.be.

Ons geothermieproject is mede dankzij de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (€ 1.5 mio), het Agentschap Innoveren en Ondernemen (€ 2 mio) en het Vlaams Energie Agentschap (€ 6 mio) tot stand gekomen.

 

 


EM-23273