Skip to main content

Search

Samarbeidspartnerne våre

Samarbeidspartnerne

Samarbeidspartnerne

Samarbeidspartnerne våre

Vi samarbeider med en rekke partnere fordi vi tror at partnerskap og samarbeid hjelper oss til å bli bedre. Vi jobber aktivt for at disse samarbeidene skal utvikle løsninger som gir verdi til pasienter, helsepersonell og helsesystem i hele Norge. Uansett hvem vi jobber med, har vi ett mål: å skape en fremtid hvor sykdom hører fortiden til.

Bransjeforeninger, klynger og nettverk

Janssen Norge er aktivt medlem i ulike organisasjoner, bransjeforeninger, klynger og nettverk som fremmer og legger til rette for samarbeid, forskning og utvikling av ny behandling.

Noen av våre samarbeidspartnere er;

Pasientforeninger

En svært viktig del av vårt arbeid, er samarbeid med pasientforeninger. Det er pasientorganisasjonene som hjelper oss å bedre forstå behovene til mennesker som lever med ulike sykdommer. Vi lærer av samarbeid med pasientforeninger og det gir oss viktig kunnskap om hvordan vi kan utvikle nye behandlingsalternativer som gjør hverdagen lettere for pasientene.

”For oss er samarbeid med pasientorganisasjoner avgjørende for bedre å kunne forstå og støtte pasientene når det gjelder å håndtere sykdommen.”

Barbara Suter

Government and Public affairs Lead

Janssen Norge samarbeider med ulike pasientforeninger gjennom dialog, samt støtte til aktiviteter som hjelper pasienter å forstå, forebygge og håndtere sykdommer.

Les mer om våre samarbeidspartnere innen pasientorganisasjoner her.

Åpenhet

Vi mener åpenhet om samarbeid er bra for alle parter, fordi det synliggjør felles mål: å sikre den beste pasientbehandlingen. Vår bransjeorganisasjon Legemiddelindustriforeningen (LMI) har også satt opp tydelige retningslinjer for samarbeid med pasientorganisasjoner. For å sikre åpenhet offentliggjør vi alt direkte eller indirekte samarbeid med pasientorganisasjoner som får finansiell eller ikke-finansiell støtte fra Janssen Norge. Oversikten oppdateres årlig og du finner alle aktiviteter som vi har støttet her.