Skip to main content

Search

Pasientorganisasjoner

Pasientorganisasjoner
 

Kreftforeningen

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Kreftforeningen jobber for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for pasienter og pårørende. 

 

Blodkreftforeningen

Blodkreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for personer som har eller har hatt en blodkreftrelatert sykdom, samt pårørende til disse.

 

Prostatakreftforeningen

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en forening for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft, samt deres pårørende.

 

Lymfekreftforeningen

Lymfekreftforeningen er en landsomfattende organisasjon for lymfekreftoverlevere, pasienter og pårørende.

 

Lungekreftforeningen

Lungekreftforeningen er for deg som har eller har hatt lungekreft, og for pårørende av lungekreftrammede.

 

Hjernerådet

Hjernerådet arbeider for god hjernehelse i befolkningen, og samler brukerorganisasjoner og fagmiljø som jobber med hjernen og hjernesykdom.

 

Mage – tarm forbundet

Mage-tarmforbundet (tidligere Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer) er en landsomfattende organisasjon for deg som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet.

 

Psoriasis og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundet er en pasientorganisasjon for mennesker med psoriasis, atopisk eksem, psoriasisartritt og andre hudsykdommer.