Skip to main content

Search

Juridiske retningslinjer

Juridiske retningslinjer

Juridiske vilkår for bruk

Sist oppdatert 1. juli 2016

Tilgang til og bruk av dette nettstedet (“Nettstedet”) er underlagt disse "Vilkårene for bruk" og alle endringer av eller tillegg til dem (samlet kalt denne "Avtalen") som til enhver tid legges ut av Janssen-Cilag AS eller et tilknyttet selskap (samlet kalt “Nettstedets eier,” "vi", "oss"). Når du bruker dette Nettstedet, eller andre tjenester eller innhold som du får tilgang til gjennom Nettstedet [eller Mobil programvare], innebærer det at du gir ditt samtykke til å være rettslig bundet av Avtalens vilkår og betingelser, som skal være rettslig bindende på samme måte som om du hadde undertegnet Avtalen. Dersom du ikke er villig til å godta Avtalens vilkår og betingelser, ber vi om at du ikke går inn på eller bruker Nettstedet eller legger ut eller sender inn materiale på Nettstedet.

Nettstedets tiltenkte målgruppe

Dette Nettstedet er ment for og rettet mot innbyggere i Norge. Dette Nettstedet er ikke ment for personer under 18 år.

Ansvarsfraskrivelse

ALL INFORMASJON, INKLUDERT ALLE RÅD OG ANBEFALINGER PÅ NETTSTEDET, ER KUN MENT Å VÆRE ET GENERELT UNDERVISNINGSHJELPEMIDDEL. DEN ER IKKE MENT SOM MEDISINSKE RÅD ELLER HELSERÅD, ELLER FOR Å BRUKES TIL Å STILLE EN MEDISINSK DIAGNOSE ELLER TIL MEDISINSK BEHANDLING AV ET SPESIELT PROBLEM. DEN ER HELLER IKKE MENT SOM EN ERSTANING FOR FAGMESSIGE RÅD OG TJENESTER FRA KVALIFISERT LEGE ELLER HELSEPERSONELL SOM KJENNER DIN SPESIELLE HISTORIE. RÅDFØR DEG ALLTID MED LEGEN DIN ELLER ANNET KVALIFISERT HELSEPERSONELL I FORBINDELSE MED ENHVER SYKDOMSTILSTAND OG FØR ENHVER OPPSTART AV NY BEHANDLING. DIN BRUK AV DETTE NETTSTEDET ER UNDERLAGT ANDRE ANSVARSFRASKRIVELSER OG FORBEHOLD SOM KAN STÅ ANDRE STEDER PÅ NETTSTEDET.

VI PÅTAR OSS INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE FØLGER SOM ER DIREKTE ELLER INDIREKTE KNYTTET TIL EN HANDLING ELLER MANGLENDE HANDLING PÅ GRUNNLAG AV INFORMASJON, TJENESTER ELLER ANNET MATERIALE PÅ NETTSTEDET. VI BESTREBER OSS PÅ Å SIKRE AT INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG OG OPPDATERT, MEN VI GIR INGEN FORSIKRINGER, OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR SKADER ELLER TAP SOM FØLGER AV AT INFORMASJONEN PÅ NETTSTEDET IKKE ER NØYAKTIG, FULLSTENDIG ELLER OPPDATERT.

Eierskap

Du er innforstått med at Nettstedet kun er ment til din personlige, ikke-kommersielle bruk. Du samtykker i at Nettstedet tilhører Nettstedets eier, inkludert alle immaterielle rettigheter i det, og at du ikke har rett til å bruke disse utover slik bruk det er gjort rede for i disse Vilkårene for bruk. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller tap du måtte lide som følge av din bruk av Nettstedet til forretningsformål eller andre formål som ikke er godkjent i henhold til disse Vilkårene for bruk. Vi forbeholder oss retten til å nekte eller stanse tilgangen til Nettstedet etter eget skjønn. Tilgang til og bruk av Nettstedet er gratis og på det grunnlaget er vi ikke forpliktet til å levere tjenester for vedlikehold eller kundeservice i forbindelse med Nettstedet, og vi er ikke ansvarlige for tap eller skader du måtte lide som følge av at Nettstedet ikke er vedlikeholdt eller oppdatert.

Du kan ikke kopiere, endre eller gjenbruke Nettstedet, oppdateringer til det eller noen del av det, inkludert den programvaren som er innebygd i det.

Du kan kun bruke dette Nettstedet til lovlige formål og i samsvar med disse Vilkårene for bruk. Du innvilges en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig og begrenset lisens til å vise, skrive ut og distribuere innhold som hentes fra Nettstedet til personlige, ikke-kommersielle formål, forutsatt at du ikke fjerner eller skjuler opphavsrettserklæringen eller andre erklæringer som vises på innholdet. Du kan ikke kopiere, trykke opp, modifisere, vise frem, oppføre, oversette, distribuere, tilrettelegge, kringkaste, kommunisere til offentligheten via telekommunikasjon, sirkulere eller selge innhold som er hentet fra Nettstedet, på noen måte, til noen form for kommersiell bruk eller levere det til en kommersiell kilde, inkludert andre nettsteder, uten å ha fått skriftlig forhåndssamtykke fra Nettstedets eier.

I tillegg samtykker du i å ikke: (i) bruke dette Nettstedet på noen måte som kan gjøre Nettstedet ubrukelig eller overbelaste, skade eller svekke det, eller hindre annen bruk av dette Nettstedet, inkludert en brukers mulighet til å delta i sanntidsaktiviteter gjennom dette Nettstedet; (ii) bruke noen form for robot, indekseringsbot («spider») eller annen automatisk enhet, prosess eller metode for å få tilgang til dette Nettstedet til noe formål, inkludert scrapping, datautvinning ("data mining"), overvåking eller kopiering av materiale på dette Nettstedet; (iii) bruke en manuell prosess for å overvåke eller kopiere materiale på dette Nettstedet, eller for å ta del i andre uautoriserte aktiviteter, uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Nettstedets eier; (iv) på andre måter bruke en enhet, programvare eller rutine som hindrer at dette Nettstedet fungerer som det skal; eller (v) på andre måter forsøke å hindre at dette Nettstedet fungerer som det skal.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt.

Personvern og samtykke til bruk av data

Den informasjonen vi innhenter gjennom din bruk av Nettstedet, enten gjennom registreringsprosessen eller på andre måter, er underlagt våre Retningslinjer for personvern. Våre Retningslinjer for personvern omhandler vår innhenting og bruk av de opplysningene du gir oss, inkludert dine rettigheter når det gjelder de opplysningene.

Elektronisk kommunikasjon

Den informasjonen som kommuniseres på Nettstedet, utgjør elektronisk kommunikasjon. Når du kommuniserer med oss via Nettstedet eller via andre former for elektroniske medier, som for eksempel e-post, kommuniserer du med oss elektronisk. Du samtykker i at vi kan kommunisere elektronisk, i samsvar med lokal personvernlovgivning, og at slik kommunikasjon, samt erklæringer, fremleggelse av dokumenter, avtaler og andre typer kommunikasjon som du får elektronisk fra oss, er likestilt med skriftlig kommunikasjon og skal ha samme rettsvirkning som om de var skriftlig og undertegnet av den parten som sender kommunikasjonen.

Innsendelser fra brukerne

Vi har opprettet, eller kan opprette i fremtiden, visse områder, som oppslagstavler og chatterom, innenfor Nettstedet der medlemmene kan laste opp og dele sine tanker, kommentarer, produktvurderinger, bilder, filmer og lignende med andre medlemmer (samlet kalt “Forumer”). Disse Forumene kan kun være tilgjengelige for registrerte medlemmer av Nettstedet. For å bidra til å sikre at tekst, grafikk, programvare, musikk, lyd, bilder, filmer, meldinger, innlegg, data, informasjon eller annet materiale som legges ut av brukere (samlet kalt "Brukerinnhold") gagner flertallet i gruppen, har vi etablert noen grunnregler som alle må følge.

I tillegg gjelder det at dersom et Forum er gjort tilgjengelig innenfor Nettstedet, kan det være mulig for brukerne å stille spørsmål der som eksperter vi har engasjert, skal svare på. I de tilfellene dette gjelder, får disse ekspertene betaling fra oss for den tiden som medgår til å svare på spørsmål fra medlemmene, men de meningene de gir uttrykk for, er deres egne. Vi gir kun tilgang til ekspertene og deres veiledning på Forumet som en informasjons- og undervisningstjeneste til medlemmene av Nettstedet.

I henhold til våre retningslinjer for dette Nettstedet skal vi gå gjennom Brukerinnhold, så langt det er praktisk mulig, enten før eller etter slikt Brukerinnhold er lagt ut. Forhåndsmoderering innebærer at Brukerinnholdet ikke legges ut på Forumet, og at andre medlemmer av Nettstedet ikke kan få tilgang til det eller vise det, før vi har gjennomgått det og avgjort om Brukerinnholdet er egnet til å legges ut på Forumet. Denne prosessen innebærer også at Brukerinnhold som sendes inn for å legges ut, ikke vil legges ut i sanntid og kanskje aldri legges ut dersom vi bestemmer at det ikke er egnet for Nettstedet. Ettermoderering innebærer at Brukerinnhold gjennomgås av oss så snart det er lagt ut på Nettstedet. Ettermoderert Brukerinnhold som i henhold til Nettstedets eier ikke er i samsvar med disse Vilkårene eller på annen måte ikke er egnet for Nettstedet, vil fjernes fra Nettstedet, uten at Brukeren blir varslet.

Brukerinnhold må være passende for Forumet. Uten å begrense årsakene til at Brukerinnhold kan avvises av oss, gjelder det at vi kan avvise, redigere eller fjerne alt Brukerinnhold som ikke samsvarer med noen av de Grupperetningslinjene som vi gir, og som du må lese før du legger ut Brukerinnhold på Nettstedet.

Når du sender inn Brukerinnhold som skal legges ut på et Forum, innebærer det at du: (1) bekrefter at du har rett til å legge ut eller overføre Brukerinnhold; (2) samtykker i at du alene er ansvarlig for alt Brukerinnhold som du sender inn for å legges ut; og (3) gir Nettstedets eier og tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, fullstendig viderelisensierbar, overførbar, royalty-fri rett og lisens til å bruke Brukerinnholdet ditt på Nettstedet og på ethvert annet Nettsted som eies eller driftes av Nettstedets eier eller tilknyttede selskaper (samt på områder for sosiale medier som er tilknyttet Nettstedets eier eller tilknyttede selskaper). Dine personopplysninger (navn, eller andre kjennetegn som kan identifisere deg som person) vil bli anonymisert.

Vi står fritt til å bruke ideer, konsepter, knowhow eller teknikker som inngår i eller er avledet fra Brukerinnhold, til ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og markedsføring av produkter. Vi ber deg derfor om ikke å sende oss ideer, forslag eller materiale som du ønsker skal være konfidensielt, eller som du forventer å motta godtgjørelse for. Du vil ikke ha noe krav mot oss når det gjelder bruk eller manglende bruk av Brukerinnhold. Når du sender inn Brukerinnhold, er du innforstått med at vi vil ha rett, men ikke plikt, til å bruke, vise eller publisere ditt bilde, portrett, stemme, fremførelse, biografisk informasjon og/eller uttalelser (såfremt innholdet ikke er sensitivt), på Nettstedet og på et eventuelt tilknyttet eller etterfølgende Nettsted eller sosiale mediekanaler som eies eller driftes av oss eller våre tilknyttede selskaper. Dersom vi gjør bruk av noen av disse rettighetene, forstår du og samtykker i at du ikke skal motta annen godtgjørelse, betaling, varsel eller kreditt, og du vil heller ikke få anledning til å godkjenne hvordan Nettstedets eier bruker dem.

Du er innforstått med at Forumene inneholder meningene og holdningene til andre brukere. Du er videre innforstått med at vi ikke er ansvarlige for at Brukerinnhold på Nettstedet er nøyaktig. Du forstår og samtykker i at den personen som har lagt ut Brukerinnholdet, alene har ansvaret for det. Du forstår og samtykker i at du vil evaluere, og påta deg all risiko i forbindelse med, bruken av alt Brukerinnhold, inkludert tilliten til at dette Brukerinnholdet er nøyaktig, fullstendig eller nyttig.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å stanse, midlertidig eller varig, din mulighet til å laste opp Brukerinnhold og/eller din mulighet til å få tilgang til Brukerinnhold, med eller uten varsel, helt etter eget skjønn. Du samtykker i at vi ikke skal være ansvarlige overfor deg eller en tredjepart for at godkjennelse av Brukerinnhold utsettes eller opphører.

Husk at alt Brukerinnhold du sender inn til Nettstedet via en mobil enhet, blir lagret på den mobile enheten. Sikkerheten til din mobile enhet, og informasjonen og materialet på den, samt eventuelle passord du bruker på enheten og for å få tilgang til Nettstedet, er helt og fullt ditt ansvar alene.

Lagring av Brukerinnhold

Vi kan sette maksimumsbegrensninger for hvor mye Brukerinnhold som kan lagres på Nettstedet. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skader du måtte lide som følge av sletting eller feil ved lagring av meldinger, kommunikasjon eller annet Brukerinnhold i forbindelse med opprettholdelse av den maksimale grensen for lagring.

Tilleggsvilkår

Tilleggsvilkår kan regulere visse funksjoner eller innhold på Nettstedet, som tilbud, loddtrekninger, konkurranser, tevlinger og sweepstake. Ved å delta i en aktivitet på Nettstedet som reguleres av tilleggsvilkår, som for eksempel en loddtrekning, konkurranse, tevling eller sweepstake med Offisielle regler, samtykker du i at du vil være underlagt disse tilleggsvilkårene i tillegg til disse Vilkårene for bruk.

Ingen garantier med hensyn til bruk av Nettstedet

NETTSTEDET LEVERES “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. MED UNNTAK AV DET SOM SPESIFIKT ER ANGITT HER, OG I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER NETTSTEDETS EIER SEG UTTRYKKELIG ALLE FORMER FOR GARANTIER, ENTEN UTTRYKTE, RETTSLIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL OG FRAVÆR AV RETTIGHETSBRUDD.

NETTSTEDETS EIER GIR INGEN GARANTIER FOR AT NETTSTEDET VIL OPPFYLLE DINE KRAV, ELLER AT TILGANGEN TIL NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEILFRI, ELLER AT EVENTUELLE MANGLER VIL BLI RETTET OPP. NETTSTEDETS EIER GIR INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL DE RESULTATER SOM KAN OPPNÅS VED BRUK AV NETTSTEDET, ELLER MED HENSYN TIL NØYAKTIGHET, KVALITET ELLER PÅLITELIGHET FOR DEN INFORMASJONEN SOM ANSKAFFES VIA NETTSTEDET.

DU ER INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT ALT MATERIALE OG/ELLER DATA SOM LASTES NED, ELLER SOM DU PÅ ANNEN MÅTE FÅR GJENNOM BRUKEN AV NETTSTEDET, SKAL BRUKES PÅ EGEN RISIKO, OG AT DU ALENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DATASYSTEMET DITT ELLER TAP AV DATA SOM FØLGE AV NEDLASTINGEN AV SLIKT MATERIALE OG/ELLER DATA.

INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU HAR FÅTT FRA NETTSTEDETS EIER ELLER VIA NETTSTEDET, SKAL UTGJØRE EN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER NEVNT HER.

Ansvarsbegrensninger

DU ER UTTRYKKELIG INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL NETTSTEDETS EIER, TILKNYTTEDE SELSKAPER OG STYREMEDLEMMER I DISSE SELSKAPENE, LEDELSE, ANSATTE, AGENTER, MANDATARER ELLER ANDRE REPRESENTANTER VÆRE ANSVARLIGE FOR ERSTATNING SOM FØLGE AV DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ERSTATNING FOR DOKUMENTERTE TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER SKJERPET ERSTATNING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TAP AV INNTEKT, BESPARELSE ELLER FORTJENESTE, TAP AV DATA, TAP AV GOODWILL, KOSTNAD VED KJØP AV ALTERNATIVE TJENESTER, ELLER ANDRE FORMER FOR ERSTATNING SOM FØLGE AV INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ELLER ERSTATNING FOR DOKUMENTERTE TAP, UTEN HENSYN TIL HVORDAN DE ER FORÅRSAKET, OG PÅ GRUNNLAG AV ENHVER ANSVARSTEORI, ENTEN DET GJELDER AVTALEBRUDD, ERSTATNINGSRETTSLIG FORHOLD (INKLUDERT UAKTSOMHET OG OBJEKTIVT ANSVAR), ELLER SOM PÅ ANNEN MÅTE FØLGER AV (1) BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, NETTSTEDET; (2) KOSTNADEN VED KJØP AV ALTERNATIVE TJENESTER, GJENSTANDER ELLER NETTSTEDER; (3) UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRINGER AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA (INKLUDERT PERSONLIGE OPPLYSNINGER); (4) UTTALELSER ELLER OPPTREDEN FRA TREDJEPARTER PÅ NETTSTEDET; ELLER (5) ANDRE FORHOLD SOM GJELDER NETTSTEDET. DISSE BEGRESNINGENE VIL GJELDE UAVHENGIG AV OM NETTSTEDETS EIER ER BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE ERSTATNINGSKRAV, OG UANSETT OM DET VESENTLIGE FORMÅLET MED ET BEGRENSET RETTSMIDDEL IKKE NÅS. DETTE ANSVARSFRITAKET SKAL GJELDE I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING.

Varemerkeerklæringer

Varemerkene og merkenavnene som vises på dette Nettstedet, eies av Nettstedets eier, tilknyttede selskaper eller tredjepartseiere. Du kan ikke bruke eller vise varemerker eller tjenestemerker som eies av Nettstedets eier, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Du kan ikke bruke eller vise andre varemerker eller tjenestemerker som vises på dette Nettstedet, uten tillatelse fra eierne av disse merkene.

Endringer eller avbrudd på Nettstedet

Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for at Nettstedet skal være tilgjengelig, men fra tid til annen kan det hende vi må avbryte, begrense, endre eller stanse, midlertidig eller varig, Nettstedet eller deler av det uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige for skader eller tap du måtte lide som følge av slike tiltak.

Opphør

Vi kan når som helst bringe din tillatelse til å bruke eller få tilgang til Nettstedet til opphør, og kan slette noe av eller alt ditt Brukerinnhold uten forhåndsvarsel dersom vi har god grunn til å gjøre dette, for eksempel ved ethvert brudd fra din side på disse Vilkårene for bruk og Grupperetningslinjene. Vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skader du måtte lide som følge av at din tillatelse til å bruke Nettstedet bringes til opphør under disse omstendighetene. Ved opphør må du slutte å bruke Nettstedet og du samtykker i at Avtalens bestemmelser angående Eierskap, Varemerkeerklæringer, Skadesløsholdelse, Ingen garantier, Ansvarsfraskrivelse og Gjeldende lov skal gjelde også etter slikt opphør.

Lenker til tredjeparters nettsteder

Dette Nettstedet kan inneholde lenker eller henvisninger til tredjeparters nettsteder. Disse lenkene er bare gitt for at det skal være praktisk for deg. Ingen støtteerklæring med hensyn til tredjeparters produkter, tjenester eller informasjon er uttrykt eller underforstått ved informasjon, materiale eller innhold fra en tredjepart som er medtatt innenfor, henvist til, inkludert på eller lenket fra eller til dette Nettstedet. All informasjon og alle data, meninger, anbefalinger, produkter eller tjenester som gis av slike tredjeparter gjennom lenker til andre nettsteder eller på andre måter gjøres tilgjengelige via deres nettsteder, tilhører kun slike tredjeparter og ikke Nettstedets eier. Din bruk av slike nettsteder fra tredjeparter er underlagt vilkårene for bruk og retningslinjene for personvern som gjelder for disse nettstedene.

Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde skadesløs Nettstedets eier og tilknyttede selskaper samt deres respektive styremedlemmer, ledelse, ansatte, agenter eller andre representanter med hensyn til alle krav, erstatningsansvar, erstatningskrav og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, alle saksomkostninger og kostnader som oppstår på grunn av eller i forbindelse med (a) ditt brudd på disse Vilkårene for bruk; (b) din bruk av dette Nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, overføring eller plassering av informasjon eller materiale av deg på dette Nettstedet; og (c) krav eller beskyldninger om at ditt Brukerinnhold utgjør et brudd på en tredjeparts immaterielle rettighet eller annen eiendomsrett eller personvernrettigheter.

Endringer i disse Vilkårene

Vi kan gjøre endringer i Vilkårene for bruk fra tid til annen etter vårt eget skjønn, ved å oppdatere disse Vilkårene for bruk på dette Nettstedet og angi datoen da den nye versjonen av Vilkårene for bruk trer i kraft. “Sist endret”-datoen øverst i disse Vilkårene for bruk vil angi når de siste endringene ble gjort. Når du fortsetter å bruke Nettstedet etter at en ny versjon av Vilkårene for bruk er lagt ut, innebærer det at du godtar alle slike endringer. Når du besøker dette Nettstedet, bør du derfor sjekke om det er lagt ut en ny versjon av Avtalen.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller annet vedrørende disse Vilkårene for bruk eller Nettstedet, kan du kontakte oss slik det er beskrevet i Retningslinjene for personvern eller i “Kontakt oss"-delen på dette Nettstedet.

Avtalevilkårenes uavhengighet

Dersom noen del eller bestemmelse i disse Vilkårene for bruk blir erklært ulovlig, ugyldig eller uten rettskraft, skal den delen anses å være uavhengig av disse Vilkårene for bruk og skal ikke påvirke gyldigheten og rettskraften til de øvrige bestemmelsene.

Gyldighet etter opphør

Alle avsnitt skal gjelder etter at retten til å bruke Nettstedet er opphørt.

Gjeldende lov og verneting

Informasjonen på Nettstedet er kun ment for bruk av innbyggere i Norge. Andre land kan ha andre lover, myndighetskrav eller medisinsk praksis enn det som er tilfellet i Norge. Avtalen og løsning av en tvist som gjelder Avtalen, Nettstedet eller artikler du kjøper gjennom Nettstedet, og eventuelle forpliktelser utenfor kontraktsforhold som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse Vilkårene for bruk, skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten at det tas hensyn til eventuelle regler vedrørende lovkonflikter. Enhver rettssak eller -tvist mellom Nettstedets eier og deg som springer ut av Avtalen, skal kun bringes inn for en domstol med jurisdiksjon i Norge, og du samtykker i at du vil godta den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til disse domstolene.