Skip to main content

Search

Om oss

Janssen Norge

Janssen Norge

Om oss

I 1953 grunnla Paul Janssen selskapet Janssen, som i dag er et av verdens ledende forskningsbaserte legemiddelfirmaer. Janssen har siden 1959 vært en del av Johnson & Johnson-konsernet, og har kontorer i mer enn 150 land og ca. 40 000 ansatte på verdensbasis.

I Janssen Norge er vi omkring 40 ansatte og har kontor på Lysaker i Oslo. Janssen Norge er en del av de farmasøytiske selskapene til Johnson & Johnson og vi jobber aktivt for å løse noen av de viktigste folkehelseproblemene i Norge.

Janssen driver forskning på seks fokusområder: hjerte- og karsykdommer og metabolisme, immunologi, infeksjonssykdommer og vaksiner, nevrovitenskap, onkologi og pulmonal hypertensjon.

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss? Se vidoer av hva noen av våre ansatte jobber med her.

Et selskap drevet av verdier

Grunnleggeren Paul Janssen var en svært innovativ og inspirerende lege og forsker. Hans arbeid har ført til en rekke medisinske gjennombrudd på forskjellige sykdomsområder, bl.a. innen smertebehandling, psykiatri, infeksjonssykdommer, mykologi (læren om sopp) og gastroenterologi. Flere av hans legemidler er oppført på WHOs liste over basislegemidler, og selskapet har fått tildelt over 100 medisinske patenter.

Paul Janssens brennende interesse for vitenskap og innovasjon lever fremdeles i selskapet. Vi fortsetter å bygge videre på arven etter han gjennom å arbeide for en friskere og sunnere fremtid for alle. Vi ønsker å skape en fremtid der sykdom hører fortiden til.

Janssen er drevet av et sterkt verdigrunnlag som setter pasientenes behov og livskvalitet først. Åpenhet og etisk adferd er grunnpilarene vi bygger på for å få tillit i de lokalsamfunn hvor vi driver virksomhet. Vi veiledes av vårt Credo.