Skip to main content

Search

credo

Vårt Credo

Vårt fremste ansvar er først og fremst overfor pasienter, leger og sykepleiere, mødre og fedre og alle som bruker våre produkter og tjenester. For å kunne tilfredsstille deres behov må alt vi gjør være av høy kvalitet. Vi må alltid strebe etter å gi verdi for pengene, redusere våre kostnader og holde prisene på et fornuftig nivå. Kundenes bestillinger må ekspederes raskt og korrekt. Våre forretningspartnere må gis mulighet til å oppnå en rimelig fortjeneste.

Vi har ansvaret for våre ansatte, de som arbeider hos oss over hele verden. Vi må tilby et inkluderende arbeidsmiljø der hver og en betraktes som ett individ. Vi må respektere deres mangfold og verdighet og anerkjenne deres verdi og innsats. De skal oppleve sikkerhet, tilfredsstillelse og mening i sitt arbeid. Lønningene skal være rettferdige og stå i forhold til den personlige innsatsen. Arbeidsforholdene skal være hygieniske, velordnede og sikre. Vi må tilrettelegge for trivsel og god helse for våre ansatte og hjelpe dem med å ivareta sine forpliktelser i privatlivet. De ansatte må åpent kunne komme med forslag og klager. Alle som er kvalifisert skal ha samme mulighet til ansettelse, utvikling og avansement. Vi må ha svært kompetente ledere som opptrer rettferdig og etisk korrekt.

Vi har ansvar overfor samfunnet vi lever og arbeider i, så vel lokalt som globalt. Vi må hjelpe folk til å bli sunnere ved å støtte bedre og lettere tilgjengelig helsehjelp flere steder rundt i verden. Vi må strebe etter å være gode medborgere - støtte gode gjerninger og veldedighetsarbeid, samt bedre helse og utdanning, og bære vår rettferdige andel av skattene. Vi må ta vare på de eiendommer vi er så privilegerte å få bruke, samt verne om miljøet og naturens ressurser.

Til slutt har vi også ansvar overfor våre aksjeeiere. Virksomheten skal gi en rimelig fortjeneste. Vi må eksperimentere med nye ideer. Forskning må fortsette, nye utviklingsprogram utvikles, investeringer må gjøres for fremtiden og feil må gjøres opp for. Nytt utstyr må kjøpes, nye lokaler anskaffes og nye produkter lanseres. Reserver må bygges opp for å klare dårlige tider. Ved å følge disse prinsippene, skal våre aksjeeiere være sikret en rimelig avkastning.