Skip to main content

Search

Desteğimiz

Desteğimiz

Janssen, sağlık profesyonellerine, hastalara ve ailelerine kaliteli ürün ve hizmetler sunmaya kararlıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse, hizmet verdiğimiz insanların ihtiyaç ve esenliklerine her zaman öncelik tanırız.

Hastaların ihtiyaçlarını tüm yönleriyle anlamak bizim için önemlidir. İşte bu nedenle, hastaların bilgilendirilmesi ve hastalara destek ve yardım sağlanmasında önemli bir rol oynayan hasta organizasyonlarıyla işbirliği yapıyoruz. Şirket olarak, yeni tedaviler geliştirmemizde ve yararlı bilgiler edinmemize yardımcı olan bu etkileşimden yeni şeyler öğreniyoruz.

Hedefimiz, bu ilişki ve ortaklıkların, karşılıklı saygı ve öğrenme, dürüstlük, bağımsızlık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesi içinde ilerlemesini sağlamaktır.

Bu çerçeve, tüm Avrupa’daki hasta organizasyonlarıyla işbirliği halinde Avrupa Farmasötik Endüstri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) tarafından geliştirilmiş “ Farmasötik Sektörü ile Hasta Organizasyonları Arasındaki İlişkilere Dair Uygulama Kuralları ”nda açıklanmıştır. Şirketimiz bu ilkelere uygun hareket etmektedir.

Bu ilkelerin temel bileşenleri şunlardır:
 • Politik yargı, politikalar ve faaliyetleri açısından hasta organizasyonlarının bağımsızlığından emin olunacaktır.
 • Hasta organizasyonları ile ilaç endüstrisi arasındaki tüm ortaklıklar karşılıklı saygıya dayanacaktır ve her bir ortağın görüş ve kararları eşit değerde olacaktır.
 • İlaç endüstrisi belirli bir ilacın reklamının yapılmasını talep etmeyecek ve hasta organizasyonları da böyle bir şeyi üstlenmeyecektir.
 • Ortaklıkların hedef ve kapsamları şeffaf olacaktır. İlaç endüstrisi tarafından sağlanacak olan parasal ve parasal olmayan destek her zaman açık ve net bir şekilde bildirilecektir.
 • İlaç endüstrisi çeşitli kaynaklardan hasta organizasyonlarının kapsamlı olarak desteklenmesini kabul eder.
İş birliğini kolaylaştırmak için, Janssen şunları geliştirmiştir:
 • Finansman veya işbirliği taleplerini değerlendirmek için multidisipliner bir komite tarafından yapılan bir inceleme süreci.
 • Hasta organizasyonlarına sağlanan finansmanın açıklanması. Yaptığımız katkıların bu şekilde açıklanmasındaki amaç, şeffaflık kararlılığımızın her zaman devam ettiğini göstermektir.
Peki, hasta organizasyonlarıyla işbirliğimizin özellikleri nelerdir? Janssen, hasta organizasyonlarıyla şu şekillerde etkileşim halinde bulunabilir:
 • Eğitim programlarının ve konferansların desteklenmesi;
 • Finansman sağlama etkinliklerinin sponsorluğunun yapılması;
 • Hasta toplulukları ve bakıcıları için düzenlenen programları ve sağlanan hizmetleri destekleyen katkılar;
 • Hastalara ve bakıcılara daha iyi tedavi, hizmet ve destek konularında yardımcı olacak destek faaliyetlerine katkı ve hastalıklar hakkında farkındalık yaratmak için işbirlikleri.

Aşağıdaki talep tipleri genel olarak katkı verilmesine elverişli değildir:

 • Bireylere burs verilmesi;
 • Bireylere doğrudan katkı yapılması;
 • Borç verme.
Katkı Süreci

Multidisipliner komite tüm talepleri inceler. Talepler, organizasyonun misyon beyanı, vergi durumu, proje / etkinlik tanımı, paranın nasıl kullanılacağının açıklanması, proje bütçesi (varsa) ve yıllık işletme bütçesini de kapsamalıdır.

“Daha Sağlıklı Türkiye için Yenilikçi Çözümleri Birlikte Geliştiriyoruz”

Janssen olarak, “Daha Sağlıklı Türkiye için Yenilikçi Çözümleri Birlikte Geliştiriyoruz” vizyonumuzdan hareketle, faaliyet gösterdiğimiz tedavi alanlarında toplum sağlığını iyileştirmeye ve hasta yararına çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Janssen, OPAC projesi kapsamında Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin (TRSM) toplum içinde bilinirliğini artırmak ve böylece TRSMlerde sunulan hizmetlere ihtiyacı olan hastaların bu merkezlere erişimine katkıda bulunmak amacı ile TRSMlere; basın bülteni ve hekim röportajlarının hazırlanarak basın ile paylaşılması, TRSM tarafından görevlendirilecek hekimlerin televizyon programlarına katılımının sağlanması, TV ve radyo spotu hazırlanması ve yayınlanması, otobüs duraklarında, mobil boardlarda, gazetelerde kullanılmak üzere TRSMleri tanıtıcı materyallerin hazırlanması ve yayınlanması, ilgili TRSM’nin talebi üzerine belirlenecek hedef kitleye TRSMleri tanıtıcı kısa mesajların gönderilmesini kapsayan tanıtıcı iletişim faaliyetleri konusunda destek vermektedir.

Desteğimiz – Uluslararası:

EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika) içinde çeşitli ülkelere yayılan inisiyatifler hakkında bilgi edinmek için lütfen EMEA web sitemizi ziyaret edin.

Patient OrganizationDescriptionYear
Şizofreni Dernekleri FederasyonuŞizofreni Dernekleri Federasyonu Toplantı Desteği2019
Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta DerneğiPulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Maraton Farkındalık Desteği2019
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği6. Geleneksel Lenfoma Yürüyüşü Desteği2019
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği1. Ulusal Lenfoma Uzmanlar Sempozyumu Desteği2019
İnflamatuvar Bağırsak Hastaları Dayanışma Yardımlaşma DerneğiIBHDYD - IBH Videoları Sosyal Medya Reklam Desteği2019
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiSedef Hastaları Dayanışma Derneği Farkındalık Çalışmaları Desteği2019
Şizofreni Dernekleri Federasyonu2019 Uluslararası Toplum ve Şizofreni Kongresi Desteği2019
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiŞikago, Amsterdam Lugano'da Neler Öğrendik?2019
Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği2019 Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü Etkinliği Desteği2019
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği7. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Sponsorluğu2019
Pulmoner Hipertansiyon Ve Skleroderma Hasta DerneğiPulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Hasta Eğitim Materyalleri2019
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiLLMBIR Miyelom Hekim Toplantısı Sponsorluğu2019
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiGaziantep Halk Sağlığı Sedef ve Artriti Sempozyumu Sponsorluğu2019
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiLLMBIR Kongrede Konuşulan Kongrede Kalmaz2019
Şizofreni Dernekleri FederasyonuŞizofreni Dernekleri Federasyonu Çalıştayları Desteği2018
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiSedef ve Artriti Hastaları Deneyim Zirvesi Desteği2018
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiLenfomaya Karşı Yürü Bizimle Projesi Desteği2018
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği6. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Sponsorluğu2018
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiSedef ve Artrit Hasta Bilgilendirme Projesi Desteği2018
Kanser Savaşçıları DerneğiMiyelom Farkındalık Projesi2018
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiMm Tanı ve Tedavisi 2018
Kanser Savaşçıları Derneğiİstanbul Miyelom Günleri2018
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiAsh’te Konuşulan Ash'te Kalmaz2018
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiDünya Lenfoma Farkındalık Günü Yürüyüşü Desteği2017
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiDünya Lenfoma Farkındalık Günü Yürüyüşü Desteği2016
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiDünya Sedef Hastalığı Günü - Sedef Hastalığı Bilinçlendirme Kampanyası Desteği2016
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği4. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Sponsorluğu2016
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiDünya Sedef Hastalığı Günü - Sedef Hastalığı Bilinçlendirme Kampanyası Desteği2015
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiDünya Lenfoma Farkındalık Günü Yürüyüşü Desteği2015
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği3. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Sponsorluğu2015
Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri DerneğiToplum Ruh Sağlığı Merkezi Hasta Eğitimlerine Destek2015
Pozitif Yaşam DerneğiPozitif Yaşamak Kitabının Basımına Destek2015
Lösemi Lenfoma Miyelom DerneğiDünya Lenfoma Farkındalık Günü Yürüyüşü Desteği2014
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği2. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Sponsorluğu2014
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiDünya Sedef Hastalığı Günü - Sedef Hastalığı Bilinçlendirme Kampanyası Desteği2014
Şizofreni Dernekleri FederasyonuToplum Ve Şizofreni Sempozyumları (Ankara) Organizayon Giderlerine Destek2014
Hepyaşam DerneğiHepyaşam Derneği'nin Toplumda Hepatit Farkındalığını Arttırmak Amacıyla Gerçekleştirdiği Organizasyonlara Destek2013
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği1. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Sponsorluğu2013
Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği1. Lösemi, Lenfoma ve Miyelom Hastaları Kongresi Değerlendirme Anketi Düzenlemesine Destek2013
Sağlıkta Yaşam Kalitesi DerneğiIV.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi'nde Psikiyatride İşlevsellik ve Yaşam Kalitesi Çalıştayı'na Destek2013
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiDünya Sedef Hastalığı Günü - Sedef Hastalığı Bilinçlendirme Kampanyası Desteği2013
Şizofreni Dernekleri FederasyonuŞizofreni Dernekleri Federasyonu Toplantısına Destek2013
Hepyaşam DerneğiHepyaşam Derneği'nin Toplumda Hepatit Farkındalığını Arttırmak Amacıyla Hazırladığı Basılı Malzemelere Destek2012
Pozitif Yaşam DerneğiDünya AIDS Günü Kapsamında Aktivite Destek Bedeli2012
Sedef Hastaları Dayanışma DerneğiDünya Sedef Hastalığı Günü - Sedef Hastalığı Bilinçlendirme Kampanyası Desteği2012
Pozitif Yaşam DerneğiDünya AIDS Günü Kapsamında Aktivite Destek Bedeli2011