Skip to main content

Search

Etik Araştırma ve Geliştirme Yöntemleri

Etik Araştırma ve Geliştirme Yöntemleri

Johnson&Johnson’a bağlı bir şirketler ailesi olarak, hastalar üzerinde yaptığımız klinik araştırmalar ve laboratuarlarımızda yürüttüğümüz çalışmalarda, en yüksek etik standartlara bağlı kalıyoruz. İnovasyonlara duyduğumuz tutkuyu etkili bir şekilde, sağlam etik uygulamalarla dengelediğimizden emin olmak için sürekli olarak araştırma politikalarımızı gözden geçiriyoruz.

Laboratuarda

Bilimsel araştırmalarımızın her alanında yüksek etik ve toplumsal kurallara uygunluğu sağlamak amacıyla yenilikçi iş anlayışımızı sorumluluk sahibi yaklaşımla yürütmeye kararlıyız. Hayvanların esenliği, kök hücre araştırmaları ve genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi konulara yönelik kabul görmüş uluslararası standartlardaki araştırma politikalarına bağlı kalıyoruz. Yeni veya daha iyi ilaçların başarıyla keşfedilmesi ve geliştirilmesinde, ileri bilimsel araştırmaları esas alıyoruz.

Klinik araştırmalarda

Janssen, araştırmaya katılan gruplar içinde yoğun bir çeşitlilik olmasını sağlayacak şekilde 40’tan fazla ülkede klinik araştırmalara sponsorluk yapıyor ve bu araştırmaları destekliyor. Yaptığımız çalışmalara katılanlara karşı sorumluluğumuzu ciddiye alıyor ve iyi klinik uygulama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalıyoruz. ‘AR&GE Etik Davranış Kurallarımız’, hekimler, klinik araştırma görevlileri ve araştırma ve geliştirmenin tıbbi yönünden sorumlu diğer kişilerin davranış ve tutumlarına belirli standartlar getirmeyi amaçlıyor.

Yeni ilaçlar yaratmak

Klinik araştırmalar, potansiyel bir yeni ilacın insanlar üzerindeki etkilerini incelemenin bir yöntemidir. Aday ilacın güvenliği ve etkinliğini araştırır ve vücutta nasıl davrandığını (emilim, dağılım ve atılım) inceleriz. Yeni ilaç piyasaya sürülmeden önce mutlaka aşağıdaki üç klinik aşamadan geçmelidir: Sağlıklı gönüllüler (aşama 1) ve hastalar (aşama 2 ve 3).

Klinik araştırmalarımız tam kontrollü ortamlarda yürütülür ve yetkili makamların tedaviyi onaylamaları için bu araştırmaların tamamlanması gerekir. Testler ilaç pazara ulaştığında da durdurulmaz. Bu defa, ürünün uzun vadeli etkilerini incelemek üzere Aşama 4 araştırmaları yapılır. İlacın güvenliği, her türlü nadir görülen yan etkiler ve ilacın yararlı olabileceği diğer hastalıklar dünyanın her yerindeki hastalarda sürekli olarak izlenir.

Gelişmekte olan dünyada

Çalışmalarımız, tanı ve tedavi yöntemleri ile bunları en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmanın yollarını bulmayı da kapsar. Gelişmekte olan dünyayı etkileyen bulaşıcı hastalıklara yönelik yeni ve daha iyi tedavilerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi için pek çok kaynak ayrıldı.