Skip to main content

Search

Janssen İlkeleri

GİRİŞ - SAĞLIK HİZMETLERİNDE, DEĞER AKTARIMINA DAYALI PAYDAŞLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Janssen'in temel sorumluluğu, hastalara ve topluma mümkün olan en iyi sonuçları sunmak için karşılanmamış medikal ihtiyaçlara yenilikçi tedaviler geliştirmek ve bunların doğru kullanımını ve erişilebilir olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda çabalarımızı güçlendirmek için, bizimle aynı amacı paylaşan birçok farklı grup ve organizasyon ile iş birliği halindeyiz. İlaç alanındaki uzmanlığımız ile, yeni tedavilerin araştırılması ve geliştirilmesini sağlamanın ötesinde sürekli eğitim ve güvenlik kontrolü gerçekleştirerek, tıbbın ileriye götürülmesinde önemli bir rol oynuyoruz. İşbirliği, karşılıklı güven ve saygı, ihtiyaç duyulan değerin hastalara ve topluma sunulması bakımından şarttır.

Sağlık Meslek Mensupları ile iş birliğimiz - Janssen İlkeleri

Sağlık meslek mensupları (SMM'ler) ile iş birliğimizin temelinde öncelikle yasalar, sonrasında ise genellikle ulusal ilaç derneklerinin hazırladıkları, ülkelere ait Mesleki Ahlak Kuralları kapsamındaki endüstri standartları yatmaktadır. Ayrıca, Janssen olarak SMM'ler ile iş birliğimize yönelik "Janssen İlkeleri" adını verdiğimiz kendi etik iş ilkelerimiz bulunmaktadır.

Tıp camiası ve sağlık meslek mensupları ile gerçekleştirilen çalışmalarda şeffaflık

Bir sağlık meslek mensubunun (SMM) bir ilacı reçeteleme veya tavsiye etme kararının güvenilirliği, sağlık sisteminin temel unsurlarından biridir. İlaç şirketleri ile SMM'ler arasındaki iletişimin bir çıkar çatışması potansiyeli oluşturabileceğini biliyoruz, ancak hastalara en iyi sonucu sağlamak yönündeki ortak hedefimizin, SMM'lerin bağımsızlığının ve profesyonel şeffaflığının korunarak sağlanacağının da farkındayız.

SMM'ler ve sağlık kurumları ile olan iletişimimiz, mevcut tüm düzenlemelere ve etik yaklaşımımıza uygun katı iç kurallara tabidir. Johnson & Johnson Andımız’da (Credo) açıklanan değerlerimizin dayandığı şirket içi süreçlerimiz arasında tüm çalışanlarımız için kapsamlı eğitim, SMM'ler ile yapılan çalışmaların incelenmesine ve onaylanmasına yönelik standartlaştırılmış sistemler, sürekli izleme ve denetimler yer almaktadır.

EFPIA'nın (Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu) Açıklama İlkelerinin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Janssen Avrupa'nın SMM'lere ve sağlık kurumlarına yaptığı her türlü değer aktarımı artık kamuya açıklanmaktadır [1]ve bu tür aktarımlar daima yazılı bir anlaşma ile kayıt altına alınmaktadır.

Sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kurumlarına yapılan ve açıklanan değer aktarımları, üç ana kategoriye ayrılabilir: 1. Eğitim Desteği 2. Hizmetlere ilişkin bedeller; 3. Klinik Araştırmaların planlanması ve yürütülmesine ilişkin değer aktarımları.

1.Eğitim Desteği

Janssen, hastalıklar ve yeni tedavi yaklaşımları konusunda SMM'lerin bilgilerini güncellediği ve meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunduğu ve böylece hastaları yararına bilgilerini arttırdığı Sürekli Mesleki Gelişim programlarına sponsor olmakta ve bu programları desteklemektedir.

Tıp camiasının eğitim ihtiyaçlarına göre bağımsız uzman komiteler tarafından yürütülen ve Avrupa'daki akreditasyon kurumları tarafından tanımlanan kuralları benimseyen adil ve dengeli eğitim programları sağlıyoruz.

Janssen olarak, eğitim programlarına yönelik desteğimiz katı kurallara tabidir ve şeffaftır:

  • Yerel olarak ve Avrupa çapında itibarlı uzmanlık dernekleri ve diğer üçüncü bilimsel komiteler tarafından organize edilen eğitim faaliyetleri ve kongreleri desteklemek için hibe ve sponsorluk şeklinde finansal katkı sağlanması.
  • Janssen katı kurallarına uyumlu olarak bağımsız uzmanlar ile organize edilen medikal eğitim programlarının geliştirilmesi.
  • Eğitim ihtiyaçları veya aktif katılım temel alınarak, doktorların bireysel olarak kongrelere ve eğitim toplantılarına katılımının desteklenmesi.

Bu etkinliklerle bağlantılı sağlanan lojistik destek; EFPIA ve ülke kurallarına uygun olup her zaman mütevazı düzeydedir ve yalnızca etkinliğin ana amacına uygun olacak şekilde ve ilgili SMM’lerle sınırlı tutulmaktadır.

Janssen'de, ürünlerimize ilişkin detaylı bilgiler sağladığımız tanıtım programlarımız da aynı etik kuralları izlemektedir; söz konusu etkinliklere katılım için seyahat veya konaklama ödemesi yapmadığımızdan herhangi bir değer aktarımı söz konusu değildir. Gerektiğinde, ulusal İlaç dernekleri tarafından belirlenen masraf kısıtlaması dahilinde makul bir ağırlama sunuyoruz; ancak bu ağırlama EFPIA tarafından "değer aktarımı" olarak değerlendirilmemektedir.

2. Hizmetlere ilişkin bedeller

  • SMM'ler ve SK'ler klinik ve yönetim deneyimlerinden edindikleri bağımsız ve uzman bilgileriyle Janssen'e katkıda bulunur, Janssen söz konusu  hizmetlerin bedelini adil bir şekilde karşılamaktadır. Janssen, söz konusu hizmet karşılıklarını gerekli süre bazında ödemektedir (saatlik ücret ülkeye göre bağımsız olarak belirlenmektedir). Janssen SMM'lerin bağımsızlığına saygı duyar ve potansiyel çıkar çatışmasından kaçınmak adına etkinliklerinde tüm etik iş uygulamalarının gözetilmesini sağlar.

3. Klinik Araştırmaların planlanması ve yürütülmesine ilişkin değer aktarımları

  • Araştırmacıların ve hastaların dahil olmasını gerektiren klinik çalışmalar, ilaç geliştirme sürecinin temel gerekliliklerinden biridir.
  • Gerekli olan bu araştırmaları yürütmek için ihtiyaç duyulan zamanı, uzmanlığı ve kaynakları sağlamaları karşılığında SMM’lere ve hastanelere adil bir ücret ödüyoruz.
  • Klinik çalışma verilerinde şeffaflık: Şirket olarak, bilim ve tıbbin ilerlemesi için klinik çalışma verilerinin paylaşımının artırılmasının doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışımızı, Yale Üniversitesi Açık Veri Erişim Projesi (YODA) ile yaptığımız, klinik araştırma verilerimize erişilmesini sağlayan anlaşma ile ortaya koyduk. Bu anlaşma aynı zamanda, klinik veri taleplerinin değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin son kararın verilmesi için, bir şirket ile tamamen bağımsız bir akademik üçüncü taraf arasında yapılan ilk anlaşma olma özelliğini taşımaktadır.

Birçok hastalık için tıp alanında ilerleme, ilaç inovasyonu ve tedavi seçeneklerinin genişletilmesi ancak SMM'ler ve SK'ler ile yukarıda belirtildiği gibi bir iş birliği ile mümkün olabilir. Tıp camiası ve sektör arasındaki ilişkide şeffaflığın artırılmasını destekliyoruz; çünkü iki taraf arasındaki etkileşimin, daha bilinçli bir klinik karar alma süreci ve akılcı ilaç kullanımı sağlaması sayesinde hastaların daha fazla fayda göreceğine ve şeffaflığın da bu faydayı ortaya koyacağına inanıyoruz.

[1] Değer Aktarımlarının Halka Açıklanması sürecinde Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri Federasyonu (EFPIA) bildirimi, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de süresiz olarak ertelenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın, 03.07.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınladığı yürütmeliğe göre, hekimlere ve kurumlara yapılan değer aktarımları yalnızca Sağlık Bakanlığı’na bildirilecektir.

 

Janssen İlkeleri