Skip to main content

Search

Continue productie - een verbeterd productieproces

Continue productie – een verbeterd productieproces

Janssen in België streeft ernaar zijn productiecapaciteiten en -processen te versterken om sneller te kunnen anticiperen op de behoeften van de patiënt. Voor sommige van onze producten hebben we de overgang gemaakt naar een continue productietechnologie. Dit wordt in de farmaceutische sector beschouwd als een revolutionaire technologie. In 2016 was Janssen het eerste farmaceutische bedrijf dat FDA-goedkeuring kreeg om van batchproductie naar continue productie over te gaan.

Janssen in België investeerde 21 miljoen euro in de nieuwe continue productietechnologie. Het zal ons helpen om onze medicijnen sneller te produceren en effectiever te reageren op de vraag naar belangrijke nieuwe medicijnen. Hierdoor zijn aanzienlijk minder grondstoffen nodig bij de productie van geneesmiddelen. De totale doorlooptijd wordt gehalveerd en de kwaliteit van het product kan continu worden gemeten en bewaakt.

Optimale toewijzing van middelen

De continue productietechnologie werd op punt gesteld in samenwerking met de Universiteit Gent en Rutgers University. Met deze nieuwe technologie zijn we in staat de productie- en testcyclustijd te verminderen, afval en milieu-impact te verminderen en procesrisico's te verlagen. Dit terwijl de bestaande productkwaliteit bij het leveren van innovatieve therapieën voor patiënten behouden blijft. Op deze manier is de technologie van groot belang voor de toekomst van de farmaceutische productie, wat de verwerkingstijden en voetafdruk van productiefaciliteiten kan verminderen.

Verminderde complexiteit

Traditioneel gebeurt de productie van geneesmiddelen in de farmaceutische industrie hoofdzakelijk door middel van batchprocessen. Dit in tegenstelling tot de voedingsindustrie, de petrochemische en de chemische sector waar continue productie reeds ingeburgerd is. De overgang naar continue productiesystemen zal in de komende 10 jaar één van de belangrijkste veranderingen zijn in de farmaceutische industrie. Technologie zal het mogelijk maken het productieproces te vereenvoudigen en de kosten en marktintroductietijd te verkorten.

Kwaliteit hoog in het vaandel

Beide soorten productie zijn onderworpen aan dezelfde kwaliteitscontrolenormen, maar met continue productie hebben we manieren om het proces te automatiseren en het proces in realtime te bewaken - een kwaliteitsborging toe te voegen die we voorheen niet hadden. Het grote voordeel is ook dat we de flexibiliteit hebben om grotere of kleinere hoeveelheden te produceren om aan de vraag te voldoen.

EM-21668