Skip to main content

Search

Iedereen met longen kan longkanker krijgen

Iedereen met longen kan longkanker krijgen

“Heb jij longkanker? Maar je hebt toch nooit gerookt?". Dit is waarschijnlijk een van de meest voorkomende misvattingen over longkanker. Maar het is niet de enige. Deze longkanker bewustwordingsmaand delen we daarom de meest voorkomende misvattingen over longkanker - en we ontkrachten deze mythes. Want in werkelijkheid kan iedereen met longen longkanker krijgen!

Als je longkanker hebt, ben je je waarschijnlijk bewust van de vele misvattingen die er bestaan over mensen met longkanker. Eigenlijk kan iedereen longkanker krijgen. Daarom is het belangrijk dat iedereen de belangrijkste symptomen van longkanker herkent. Maar eerst ontkrachten we graag enkele mythes over longkanker!

1) Alleen mensen die roken krijgen longkanker

Dat klopt niet! Wist je dat 10 tot 25% van alle mensen met longkanker nooit gerookt hebben - of tenminste niet meer dan 100 sigaretten in hun hele leven? 1 Een aanzienlijk aantal, dat kan worden verklaard door de aanwezigheid en manifestatie van andere risicofactoren dan roken. Denk bijvoorbeeld aan omgevingsfactoren zoals luchtverontreiniging en beroepsmatige blootstelling (bijv. aan asbest), of door de aanwezigheid van bepaalde genen waardoor iemand gevoeliger is voor het ontwikkelen van longkanker.

2) Jonge mensen krijgen geen longkanker

Het idee dat longkanker alleen oudere mensen treft, is een andere veel voorkomende misvatting. 17% van alle nieuwe longkankergevallen in België in 2019 werden gediagnosticeerd bij mensen jonger dan 60 jaar?2 Longkanker bij mensen jonger dan 60 jaar hangt eerder samen met een mutatie in de genen dan met roken. 3

3) Als je daadwerkelijk longkanker had, zou je ook symptomen hebben

Dit is niet altijd waar. Longkanker wordt vaak pas laat ontdekt, omdat het in het begin grotendeels asymptomatisch is of zich uit via algemene symptomen die mensen niet genoeg alarmeren om naar de dokter te gaan. Wist je dat 5 tot 10% van de mensen bij wie longkanker wordt vastgesteld geen symptomen hadden op het moment van de diagnose? 4,5,6

Herken de symptomen

De symptomen van longkanker lijken op symptomen die met een gewone verkoudheid worden geassocieerd, zoals hoesten of vermoeidheid. Toch zijn er andere symptomen die met longkanker gepaard gaan waar je op kunt letten.

Wees alert op de onderstaande symptomen:

Meer informatie over Janssen

Kom meer te weten over longkanker en lees meer over onze activiteiten op het gebied van oncologie, zoals bloedkanker en prostaatkanker, of onze andere expertisegebieden. En volg ons op sociale media op Twitter, Facebook en LinkedIn om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

©Janssen-Cilag – EM-109676 – Approval date: 10-2022

Referenties:
1 Couraud S, Zalcman G, Milleron B, Morin F, Souquet PJ. Lung cancer in never smokers--a review. Eur J Cancer. 2012 Jun;48(9):1299-311. doi: 10.1016/j.ejca.2012.03.007. Epub 2012 Mar 28. PMID: 22464348.
2 https://www.kanker.be/alles-over-kanker/alle-types-kanker/longkanker
3 https://www.verywellhealth.com/lung-cancer-in-young-adults-2248879#:~:text=Lung%20cancer%20is%20less%20common,the%20outcomes%20are%20usually%20good.
4 Panunzio A, Sartori P. Lung Cancer and Radiological Imaging. Curr Radiopharm. 2020;13(3):238-242. doi: 10.2174/1874471013666200523161849. PMID: 32445458; PMCID: PMC8206195.
5 In, Kwon, et al., 2005. Lung cancer patients who are asymptomatic at diagnosis show favorable prognosis: a korean Lung Cancer Registry Study
6 Kocher et al., 2016. Incidental Diagnosis of Asymptomatic Non-Small-Cell Lung Cancer: A Registry-Based Analysis
7 Spiro, S. G., Gould, M. K., & Colice, G. L. (2007). Initial Evaluation of the Patient With Lung Cancer: Symptoms, Signs, Laboratory Tests, and Paraneoplastic Syndromes. Chest, 132(3), 149S–160S. doi:10.1378/chest.07-1358