Skip to main content

Иновации в съвременното лечение

Иновации
Развитие на науката за благото на пациентите

Активно разработваме лечения за пациентите в Шест важни терапевтични области на здравеопазването: сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, имунология, инфекциозни болести и ваксини, онкология и белодробна хипертония. С помощта на обширни медицински проучвания намираме решения, които дават възможност за облекчаване, спиране на развитието или излекуване на някои от най-сериозните световни болестни състояния и заболявания.

Човешкият организъм е уязвим

Нуждата от нови и по-ефективни лекарства е по-голяма от всякога. Но съществува също така и необходимостта от превантивно лечение на заболявания, от диагностика с цел разкриване на заболяването във възможно най-ранния стадий, от биомаркери за разграничаване на различните подвидове на заболяването.

Интелигентен прием на лекарства

Пропуснатият прием на лекарства може да повлияе върху тяхната ефективност. Последните нововъведения в приема на лекарства спомагат за преодоляване на този проблем. Лекарствените продукти, при които активната съставка се освобождава бавно в продължение на 24 часа или дори на 72 часа, биха могли да преобразят живота на пациентите, защото не се налага да помнят, че трябва да приемат няколко таблетки дневно, за да предотвратят повторна поява на симптомите.

Персонализирано лечение

Кое лекарство действа най-ефективно при Вас? В бъдеще вероятно ще можем да използваме биомаркерите в кръвта Ви, за да открием заболяването във възможно най-ранен стадий. Нашите познания за заболяванията (основно за причините и специфичните подтипове) и гените нарастват все повече. Въз основа на диагнозата на Вашето специфично заболяване и познанията за Вашия уникален генетичен профил, ние бихме могли да адаптираме лекарствените продукти, така че да бъдат възможно най-ефективни за Вас.

Всеки пациент е уникален и заслужава индивидуален подход. Пример за това са "интелигентните" форми на приложение, които повишават комфорта на пациента и подпомагат придържането към терапията – например, лекарствените продукти с удължено действие.

Научете повече за иновативните форми на лечение, които нашите учени разработват.