Skip to main content

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ​

Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Janssen Pharmaceutica NVсе грижи за защитата на Вашите лични данни и желае да се запознаете как събираме, използваме и разкриваме лични данни. Тази Политика за защита на личните данни описва нашите практики във връзка с личните данни, които ние или нашите доставчици на услуги събираме чрез уеб сайта или приложения (оттук нататък “Услуга”), управлявани и контролирани от нас. Като ни предоставяте лични данни или като използвате Услугата, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали настоящата Политика за защита на личните данни.

При обработването на лични данни Janssen Pharmaceutica NVспазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („GDPR“).

Съгласно GDPR, лични данни („Лични данни“) е всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение и онлайн идентификатор.

Обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Може да поискаме от Вас да ни предоставите Лични данни, за да можете да се възползвате от определени функции (като например поместване на информация относно лечебно заведение, предстоящо мероприятие, информация относно организацията, новинарски бюлетини, препратки, абонаменти за новинарски бюлетин, указатели) или да участвате в конкретна дейност (като например конкурс). Ще бъдете информирани коя информация е задължителна и коя информация е по желание.

Може да комбинираме подадената от Вас информация с друга информация, която сме събрали от Вас, независимо дали онлайн или офлайн, например Вашите дейности в нашия уеб сайт (включително на мобилен уебсайт или приложение). Може също така да я комбинираме с информация, която получаваме относно Вас от други източници, като например други оперативни дружества на Johnson & Johnson, източници на обществено достъпна информация (включително данни, достъпни от Вашите обществено достъпни профили в социалните медии).

ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Този уеб сайт не е предназначен за лица на възраст под 18 години, затова молим лицата под тази възраст да не предоставят лични данни в уеб сайта.

ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ / СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЛИЧНИ ДАННИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ОБРАБОТВАНЕ

Освен ако конкретно не го изискваме или не Ви приканим, молим да не ни изпращате и да не разкривате каквато и да било поверителна лична информация (например номер на социална осигуровка) или специални категории лични данни (например информация, свързана с раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, здраве, сексуален живот или сексуална ориентация, членство в синдикална организация, биометрични или генетични данни за целите на уникалната идентификация на дадено лице) или лични данни, подлежащи на специален режим на обработване (например криминално минало) в или чрез Услугата, или по друг начин.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние и нашите доставчици на услуги може да събираме определена информация автоматично, докато навигирате през Услугата. Моля, прочетете  Политика за използване на бисквитки [hyperlink to cookie policy] [препратка към политиката] за подробна информация относно бисквитките и други технологии за проследяване, използвани в Услугата. Политиката за използване на бисквитки включва информация как можете да деактивирате тези технологии. Ако не ги деактивирате и продължите да използвате нашата Услуга, ще приемем, че Вие сте съгласни с тяхното използване.

Ние и нашите доставчици на услуги може също така автоматично да събираме и използваме информация по следните начини:

През Вашия браузър: Повечето браузъри събират определена информация, например за Вашия адрес за контрол на медиен достъп (MAC), тип компютър (Windows или Mac), резолюция на екрана, име и версия на операционна система и тип и версия на интернет браузъра. Може да събираме сходна информация, като например тип и идентификатор на Вашето устройство, ако осъществите достъп до Услугата чрез мобилно устройство. Използваме тази информация, за да гарантираме, че Услугата функционира правилно.

IP адрес: Вашият IP адрес е номер, който се определя автоматично за Вашия компютър от Вашия доставчик на интернет услуги. IP адресът се идентифицира и регистрира автоматично в журналните файлове на нашия сървър, всеки път, когато потребител посети Услугата, заедно с часа на посещението и посетените страници. Събирането на IP адреси е стандартна практика и се прави автоматично от много онлайн услуги.  Използваме IP адреси за цели, като например изчисляване на нивата на използване на Услугата, диагностициране на сървърни проблеми и администриране на Услугата. Може също така да извлечем Вашето приблизително местоположение от Вашия IP адрес.

Информация за устройство: Може да събираме информация относно Вашето мобилно устройство, като например уникален идентификатор на устройството, за да разберем как използвате Услугата.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ И РАЗКРИВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ

Използваме и разкриваме информация, която ни предоставяте, както Ви е описано в момента на събиране. Моля, вижте раздела, озаглавен “Избори и права” по-долу, за да научите как можете да се откажете от някои от нашите употреби и разкривания, както и да упражните Вашите права във връзка с обработването и защитата на Вашите Лични данни.

Когато това се изисква от приложимото законодателство, ние ще получим Вашето съгласие относно използването от наша страна на Вашите Лични данни в момента на събирането им. Можем също така да използваме информация от или относно Вас, когато това е необходимо, за да изпълним договор, за да спазим правно задължение (например поради нашите задължения относно фармакологичната бдителност), или в интерес на нашата законна бизнес дейност. Може също така да разчитаме на други правни основания, по-конкретно за:

 • Предоставяне на функционалността на Услугата и за изпълнение на Вашите заявки.

 • да Ви предоставим функционалността на Услугата и да Ви предоставим съответното клиентско обслужване;

 • да отговорим на Вашите запитвания и да изпълним Вашите заявки, като например да Ви изпратим документите, които сте заявили, или известия по електронна поща;

 • да Ви изпратим важна информация относно нашите взаимоотношения с Вас или относно Услугата, промени в условията за предоставяне на услугата, политики, които са приложими за Вас и/или друга информация, свързана с административни въпроси.

Тези дейности ще ни позволят да управляваме нашите взаимоотношения с Вас, произхождащи от споразумението, което имате с нас, и/или да изпълним задълженията, които законът ни налага.

 • Постигане на нашите законни интереси.

 • за анализ на данни, например за подобряване на ефективността на Услугата;

 • за одити, за да проверим дали нашите вътрешни процеси функционират според очакванията и съответстват с правните, регулаторните или договорните изисквания;

 • за целите за мониторинг на измами и сигурност, например за откриване и предотвратяване на кибератаки или опити за извършване на кражба на самоличност;

 • за разработване на нови продукти и услуги;

 • за повишаване на качеството, подобряване или модифициране на нашия уебсайт или продукти и услуги;

 • за идентифициране на тенденции при използването на Услугата, например, разбиране кои части на нашата Услуга представляват най-голям интерес за потребителите; и

 • за определяне на ефективността на нашите рекламни кампании, за да можем да адаптираме нашите кампании към нуждите и интересите на нашите потребители.

Ние ще участваме в тези дейности, за да управляваме нашите договорни взаимоотношения с Вас, да спазим правно задължение и/или понеже имаме легитимен интерес.

 • Анализ на Лични данни за предоставяне на персонализирани услуги.

 • за да Ви разберем по-добре, така че да можем да персонализираме нашите взаимодействия с Вас и да Ви предоставим информация и/или предложения, приспособени към Вашите интереси;

 • за да разберем по-добре Вашите предпочитания, така че да можем да предоставяме съдържание чрез Услугата, което вярваме, че ще бъде приложимо и интересно за Вас.

Ще предоставяме персонализирани услуги или с Ваше съгласие, или защото имаме легитимен интерес.

Ние също така разкриваме информация, събрана чрез Услугата:

 • на нашите филиали за целите, определени в настоящата Политика за защита на личните данни. Списъкът с нашите филиали е достъпен на http://www.investor.jnj.com/governance/sec filings.cfm (щракнете върху препратката към Формуляр 10K, приложение 21, в раздел "SEC документация"). Администраторът на данни, отговорен за управлението на съвместно използваните Лични данни, е юридическо лице от групата Johnson & Johnson в държавата, от която сте се регистрирали. Списъкът с юридически лица е достъпен в раздела, озаглавен "Как да се свържете с нас";

 • на нашите партньори от трети страни, с които предлагаме съвместно рекламирани или брандирани промоции. Администраторът на данни, отговорен за управлението на съвместно използваните Лични данни, е юридическо лице от групата Johnson & Johnson в държавата, от която сте се регистрирали. Списъкът с юридически лица е достъпен в раздела, озаглавен "Как да се свържете с нас";

 • ако сте дали Вашето съгласие на нашите филиали и партньори от трети страни, за целите на техните собствени маркетингови нужди;

 • на нашите доставчици на услуги от трети страни, които предоставят услуги, като например хостинг и модериране на уеб сайт, хостинг на мобилно приложение, анализ на данни, обработка на плащане, изпълнение на поръчка, осигуряване на инфраструктура, ИТ услуги, клиентско обслужване, услуги за електронна поща и директна доставка на поща, одитиране и други услуги, за да могат те да предоставят услуги; и

 • съгласно позволеното от приложимото законодателство, на трета страна в случай на каквото и да било преустройство, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друга диспозиция на целия или на част от нашия бизнес, активи или наличности (включително при банкрут или сходни производства).

В допълнение, може да използваме и разкриваме Вашата информация, ако вярваме, че е необходимо или уместно: а) за спазване на приложимото законодателство, което може да включва закони извън Вашата държава на пребиваване; б) съгласно позволеното от приложимото законодателство, да отговаряме на заявки от обществени или правителствени органи, които може да включват органи извън Вашата държава на пребиваване; в) за прилагане на нашите правила и условия; и г) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или собственост, и/или тези на нашите филиали, на Вас или други лица. Може също така да използваме и разкриваме Вашата информация по други начини, след като сме получили Вашето съгласие за това.

Може да използваме и разкриваме информацията, която сме събрали автоматично, както е описано по-горе в “Автоматично събиране и използване на информация”.

В допълнение, когато е позволено от приложимото законодателство, може да използваме и разкриваме информация, чрез която по никакъв начин не може да бъдете пряко или непряко идентифицирани, за каквато и да било цел. Ако комбинираме информация, която не е в персонална форма за идентифициране, с информация, която е идентифицируема (като например комбиниране на Вашето име с Вашето географско местоположение), ние ще считаме комбинираната информация като лична информация, докато тя е комбинирана.

ИЗБОРИ И ПРАВА

Вашите избори по отношение на използването и разкриването от наша страна на Вашите Лични данни

Ние Ви даваме възможности за избор („избори“) по отношение на използването и разкриването от наша страна на Вашите Лични данни за маркетингови цели. Можете да се откажете от:

 • Получаване на маркетингови съобщения от нас: Ако сте дали Вашето съгласие за маркетингови съобщения по-рано, но не желаете да ги получавате в бъдеще, можете да се откажете, като се свържете с нас чрез раздел "за контакти" [Contact Us page address] Във вашата молба до нас, моля, представете Вашето име, посочете формата(ите) на маркетинговите съобщения, които не желаете да получавате повече, и включете адреса(ите), до който(които) те се изпращат. Например, ако вече не желаете да получавате маркетингови електронни писма или директна поща от нас, кажете ни го, и представете Вашето име и електронен или пощенски адрес. В допълнение, можете да се откажете от получаването на маркетингови електронни писма от нас, като следвате инструкциите за отписване, предоставени във всяко такова съобщение.

 • Получаване на напомняния от нас: Ако вече не желаете да получавате напомняния от нас занапред, можете да се откажете от тяхното получаване, като се свържете с нас чрез раздел "за контакти" [Contact Us page address]. Във Вашия отговор до нас, моля представете Вашето име и електронния адрес или телефонен номер, на който получавате напомняния от нас.

 • Споделяне от наша страна на Вашите Лични данни с филиали и партньори от трети страни: Ако по-рано сте избрали да получавате маркетингови съобщения от нашите филиали или партньори от трети страни, можете да се откажете от споделянето от наша страна на Вашите Лични данни с тези страни за техните директни маркетингови цели занапред, като се свържете с нас чрез раздел "за контакти" [Contact Us page address]. Във Вашето съобщение до нас, моля, посочете, че ние не трябва вече да споделяме Вашите Лични данни с нашите филиали и/или партньори от трети страни за техните маркетингови цели и включете Вашето име и адрес на електронна поща.

Ще се постараем да отговорим на Вашата(ите) заявка(и) във възможно най-кратък срок. Моля, обърнете внимание, че ако се откажете, както е описано по-горе, ние няма да можем да премахнем Вашите лични данни от базите данни на нашите филиали, с които вече сме споделили Вашите лични данни (т.е. считано от датата, на която сме изпълнили Вашата заявка за отказване), но ще уведомим за тази заявка нашите филиали, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Моля, обърнете също внимание, че ако се откажете да получавате маркетингови съобщения от нас, ние все пак може да Ви изпращаме важни съобщения за финансови операции и административни съобщения, от които не можете да се откажете.

Вашите права във връзка със защитата на Вашите Лични данни

Можете да упражните следните права (доколкото тези права са Ви предоставени от приложимото законодателство), т.е.:

 1. правото на информираност съгласно член 13 и член 14 от GDPR - настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите Лични данни от наша страна, извършвано в посочените случаи.

 1. правото да заявите достъп до Вашите лични данни и да получите информация относно обработването, а ако данните са неточни, имате правото да изискате коригиране (в съответствие с член 15 и член 16 от GDPR),

 1. правото за изискване на изтриване на лични данни, в съответствие с член 17 от GDPR ("правото да бъдеш забравен"),

 1. правото да изискате ограничение при обработването на данни в ситуации и съгласно условията, указани в член 18 от GDPR (можете да заявите ограничаване на обработването на Вашите лични данни за периода на проверка на тяхната точност или при изчакване на проверка на Вашето възражение срещу обработването на данни. Това право също така е приложимо, ако според Вас обработването на данни е незаконно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити незабавно или в случай че данните са необходими за по-дълго от допустимия период на съхранение, за да се упражнят или защитят правни искове),

 1. правото на уведомяване на трети лица, в съответствие с член 19 от GDPR. Вие имате право да поискате от нас да уведомим третите лица, когато ние като администратор сме предоставили Ваши данни на трети лица, за извършеното коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия,

 1. правото на преносимост на данните, в съответствие с член 20 от GDPR, т.е. да получите Вашите лични данни от администратор на данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да заявите прехвърляне на тези данни на друг администратор на данни. Това законодателство се прилага само за данни, които Вие сте предоставили на администратор на данни и които са обработени във връзка с изпълнението на договора, сключен с Вас, или въз основа на Вашето съгласие, а обработването е извършено автоматично,

 1. правото на възражение по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, ако данните са обработени от администратор на данни за целите на неговите  легитимни интереси (в съответствие с член 21, параграф 1 от GDPR),

 1. правото на възражение по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга, включително профилиране (в съответствие с член 21, параграф 2 от GDPR),

 1. правото да оттеглите по всяко време съгласието за обработване на лични данни. Оттеглянето на съгласието обаче няма да се отрази на законността на обработването на данни, която е била базирана на нея преди оттеглянето на съгласието.

Моля, свържете се с нас чрез раздел "за контакти" [Contact Us page address]. Ние ще отговорим на Вашата заявка в разумно най-кратък срок и не по-късно от един месец след получаването. Ако обстоятелствата причинят забавяне на нашия отговор, Вие ще бъдете незабавно уведомени и ще Ви бъде предоставена дата за нашия отговор.

ТРАНСГРАНИЧЕН ТРАНСФЕР

Вашите Лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която имаме помещения или доставчици на услуги, и като използвате нашата Услуга или като ни предоставите съгласие (ако се изисква от законодателството), Вашата информация може да бъде прехвърлена до държави извън Вашата държава на пребиваване, включително до САЩ, което може да е предпоставка за други правила за защита на данни, различни от тези във Вашата държава. Приложени са подходящи договорни и други мерки за защита на Вашите Лични данни , когато те биват прехвърляни до нашите филиали или трети страни в други държави.

Някои държави, които не са в Европейското икономическо пространство (ЕИП), са признати от Европейската комисия като предоставящи адекватно ниво на защита на данните съгласно стандартите на ЕИП (пълният списък с тези държави е достъпен тук [хипервръзка към списъка с адекватно ниво на защита на еврокомисаря на  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm ]. За прехвърляния от ЕИП до държави, които не се считат за предоставящи адекватно ниво на защита от Европейската комисия, ние сме осигурили прилагането на адекватни мерки, включително чрез гарантиране, че получателят е обвързан от [стандартните договорни клаузи на ЕС, сертифицирането съгласно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ или одобрени от ЕС кодекс на поведение или сертифициране], за да се защитават Вашите Лични данни. Можете да получите копие на тези мерки като се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, в съответствие с раздел “Връзка с нас” по-долу.

СИГУРНОСТ

Стремим се да използваме разумни организационни, технически и административни мерки, предвидени да защитават Вашите Лични данни, които са под наш контрол. За съжаление, няма предаване на данни по Интернет или система за съхранение на данни, за които да се гарантира, че са защитени на 100 %. Ако имате причини да вярвате, че Вашето взаимодействие с нас вече не е защитено (например, ако смятате, че сигурността на който и да било акаунт, който имате при нас, е била компрометирана), моля, незабавно ни уведомете в съответствие с раздел “Връзка с нас” по-долу.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ

Ние ще съхраняваме Вашите Лични данни колкото е необходимо или позволено, с оглед на целта(ите), за която(които) тя е била получена.  Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на съхранение, включват: (i) продължителността на времето, през което имаме текущи взаимоотношения с Вас и Ви предоставяме Услугата; (ii) дали има правно задължение, на което подлежим; и (iii) дали съхранението е уместно, с оглед на нашето правно положение (като например по отношение на приложимите давностни срокове, съдебен процес или регулаторни разследвания).

Моля, обърнете внимание, че това въпреки всичко не е изчерпателен списък на периодите на съхранение. Вашите Лични данни могат да се съхраняват за по-дълъг период, като се използват критериите, изложени в първия параграф на този раздел, особено точки (ii) и (iii).

САЙТОВЕ И УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Тази Политика за защита на личните данни не разглежда, и ние не носим отговорност за, поверителността, информацията или други практики на трети страни, включително управлението от трета страна на даден сайт или онлайн услуга (включително, без ограничения, всякакви приложения), които са достъпни чрез тази Услуга или към които тази Услуга съдържа препратка. Наличността на, или включването на препратка към, всякакъв подобен сайт или собственост в Услугата не означава, че те са одобрени от нас или от нашите филиали.

ВРЪЗКА С НАС

Ако имате въпроси относно тази Политика за защита на личните данни, моля, свържете се с нас чрез раздел "за контакти" [Contact Us page address], или писмено до следния адрес на юридическо лице от групата Johnson and Johnson в държавата, от която сте се регистрирали:

България: Джонсън & Джонсън България ЕООД, ЕИК 201306450, гр. София, 1715, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 1

 

Можете също така да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните, което отговаря за Вашата държава или регион, ако е приложимо, на [email protected].

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН

Можете да подадете жалба до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион. Моля, щракнете  тук  за информация за контакт с такива органи.[Препратката е до  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm .]

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние може да променим настоящата Политика за защита на личните данни.  Всякакви промени по тази Политика за защита на личните данни ще влязат в сила, когато публикуваме преработената Политика за защита на личните данни в Услугата. Използването на Услугата от Ваша страна след тези промени, означава, че Вие приемате преработената Политика за защита на личните данни. Препоръчваме Ви редовно да преглеждате Политиката за защита на личните данни, когато посещавате Услугата. Тази политика е актуализирана последно на [date of last update]