Skip to main content

Търсене

Title

Предоставяне на стойност​

Публично оповестяване на предоставянето на стойност от Janssen към медицински специалисти и здравни организации
 
 
 
 

През юни 2019 г. в съответствие с Кодекса за оповестяване, Janssen България публично публикува информация за сътрудничеството си с медицински специалисти и здравни организации за цялата 2018 г.