Skip to main content

Взаимоотношения с пациентски организации

Взаимоотношения с пациентски организации

Пациентите са в основата на всичко, което правим в Janssen.

Работата с пациентски организации ни помага по-добре да разберем нуждите на хората, живеещи с дадени заболявания и здравните състояния, които се стремим да предотвратим, прекъснем, третираме и лекуваме.

  • Сътрудничим си с тях, подкрепяйки техните дейности, насочени към профилактика, по-добро разбиране или управление на болести. Също подкрепяме активности на пациенти и тези, които се грижат за тях насочени към подобряване процеса на лечение и здравните услуги.​
  • Слушаме какво имат да кажат, за да можем да разработим лекарствени продукти, които отговарят на потребностите на пациентите.
  • Партнираме си с тях и изграждаме взаимоотношения, основани на взаимно уважение, отворен диалог, интегритет и независимост.​

Janssen напълно подкрепя откритият подход към своите партньорства с пациентски организации, както и с всички заинтересовани страни.

Вярваме, че откритата комуникация по отношение на тези взаимоотношения е от полза за всички, защото дава директен отговор на желанието на обществото за прозрачност и демонстрира, че в основата си тези взаимодействия имат една цел – напредък на медицината и предоставяне на най-добрата грижа за пациентите.