Skip to main content

Контакти​

Контакти​

Джонсън & Джонсън България ЕООД,

ЕИК 201306450, гр. София, 1715, Бизнес Парк София, сграда 4, ет. 1

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected] - за докладване на нежелани лекарствени реакции

Телефон: +359 2 48 99 400

 

 

 

 

EMA повишава информираността относно препоръките за клинични грижи при съмнение за синдрома на тромбоцитопения: https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-raises-awareness-clinical-care-recommendations-manage-suspected-thrombosis-thrombocytopenia