Skip to main content

Нашето кредо

Нашето кредо

Вярваме, че първата ни отговорност е към пациентите, лекарите и медицинските сестри, към майките и бащите на всички онези, които използват нашите продукти и услуги. Всичко, което правим при посрещането на техните нужди, трябва да бъде с най-високо качество. Трябва непрекъснато да се стремим да намалим разходите си, за да поддържаме разумни цени. Поръчките на клиентите трябва да бъдат изпълнявани бързо и точно. Нашите доставчици и дистрибутори трябва да имат възможност да реализират справедлива печалба.

Отговорни сме към своите служители, мъжете и жените, които работят с нас по целия свят. Всеки трябва да бъде възприеман като индивидуална личност. Трябва да уважаваме достойнството на хората и да признаваме заслугите им. Те трябва да се чувстват сигурни в работата си. Възнагражденията трябва да са справедливи и задоволителни, а работните условия – чисти, изрядни и безопасни. Трябва да сме загрижени и да търсим начини да помагаме на своите служители да изпълняват семейните си отговорности. Нашите служители трябва да се чувстват свободни да правят предложения и да изказват оплаквания. Трябва да има равни възможности за назначаване, развитие и кариерен растеж за квалифицираните кадри. Трябва да осигурим компетентен мениджмънт, чиито действия да са справедливи и етични.

Отговорни сме към обществото, в което живеем и работим, както и към световната общност. Трябва да бъдем съвестни граждани – да подкрепяме добрите дела и благотворителността, да внасяме честно данъците си. Трябва да насърчаваме гражданските подобрения и стремежа към по-добро здравеопазване и образование. Трябва да поддържаме в добро състояние собствеността, която използваме, да опазваме околната среда и природните ресурси.

Последната ни отговорност е към нашите акционери. Бизнесът трябва да носи добра печалба. Трябва да експериментираме с нови идеи. Трябва да осъществяваме проучвания, да разработваме иновативни програми и да поемаме отговорност за грешките. Трябва да осигуряваме ново оборудване, да подменяме съоръженията и да лансираме нови продукти. Трябва да бъдат предвиждани резерви за неблагоприятни периоди. Когато действаме съгласно тези принципи, акционерите ще реализират справедлива възвращаемост.