Skip to main content

Учете и се развивайте в Janssen​

Учете и се развивайте в Janssen​

"Това, което можете да постигнете във фармацевтичната индустрия, е не само фактът, че можете да помогнете на множество хора, но съществуват много възможности за развитие в рамките на компанията."

д-р Кристоф Таприч, Медицински Директор, Janssen BULGARIA​

Учете и се развивайте в Janssen​

Да предизвикаш някого означава да му помогнеш да се развива. "Всеки, който е спрял да се развива, всъщност е престанал да бъде добър.” Janssen търси да назначи само най-добрите.​

Ние търсим положително настроени и ентусиазирани относно професионалното си развитие хора. При нас няма стандартната, строго определен кариерен път. Вместо това, ние съвместно ще разработим индивидуален кариерен план с ясна цел.​

Разнообразни възможности за растеж и развитие​

Кариерните възможности в Janssen, фармацевтичните компании на Johnson & Johnson, са многобройни. Отворената нагласа и децентрализираният подход предлагат на служителите шанс да се учат и развиват. Janssen поддържа среда насърчаваща развитието на нови умения, приемането на нови предизвикателства, която позволява на служителите развитие в различни насоки в различни географски региони.​

Нашата отдаденост към развиването на таланти и постигането на високи резултати се допълва от програми за менторство, обучение и развитие, които са лесно достъпни. Служителите са насърчавани да придобиват широк опит и да се развиват като бъдещи лидери, а индивидуалното кариерно планиране взема предвид личните цели и интереси.​

Постоянното развитие на нашите служители е ключов конкурентен фактор и допринася за постигането на нашите бизнес цели.​

Многообразие и приемане в Janssen​

Многообразието е естествена част от глобалната култура в Janssen. То е част от страстта ни за подобряване на здравето и благоденствието на хората по света. Нашата ангажираност към многообразието и приемането е изконна наша ценност, което е видно и от много от програмите и дейностите на нашите компании.​

Ние приемаме различните умения и качества на хората. Смятаме, че разлики като възраст, раса, пол, националност, сексуална ориентация, физически способности, начин на мислене и опит обогатяват работната ни среда.​

Ние вярваме, че привличането, развиването и задържането на служители, които отговарят на разнообразието на нашите клиенти, е съществено за нашия успех. Също вярваме, че успехът зависи от взаимоотношенията с различни професионални и пациентски организации, обществени групи и доставчици.​

В Janssen кариерното развитие е свързано с възможностите, постигнатите резултати и всеотдайността на служителите. Ние осигуряваме подкрепяща среда, която помага на служителите да се чувстват като у дома си, като насърчаваме ангажираността на нашите служители към организацията и помежду си.​