Skip to main content

Нашите мисия и визия

Нашата мисия в Janssen – фармацевтичните компании на Johnson & Johnson – е да преобразим живота на хората, като променим из основи начина, по който заболяванията се лекуват, тълкуват и предотвратяват

Намираме решения и развиваме науката за благото на пациентите​

Работим съвместно с информирани и силни пациенти, за да гарантираме, че нашите решения са създадени и достигат до хората, които се нуждаят от тях. Стремим се към промяна, която ще подобри достъпа до терапия: най-подходящото лечение на достъпна цена. Ето защо ние в Janssen целим да осигурим достъп до ефективни и достъпни лекарствени продукти и до свързаните с тях здравни услуги по целия свят.

Глобално сътрудничество за постигане на по-добри резултати и задоволяване на ключови неудовлетворени нужди

Съвместно с научни изследователи от цял свят ние разработваме иновативни терапевтични решения за ключови неудовлетворени нужди. Нашият подход цели да комбинира допълващи се умения.

 

 

 

Изграждаме дългосрочни партньорства с правителства, пациентски организации, медицински специалисти и други представители на глобалните научни и бизнес общности.​

Променяме фундаментално начина, по който се управляват заболяванията

Нашата цел е да променим из основи начина, по който се управляват заболяванията. Нашето портфолио включва решения, които могат да облекчат, да спрат развитието или да излекуват някои от най-сериозните болестни състояния и заболявания в света. Но ние стигаме още по-далеч в изпълнението на своите задължения. Разработваме здравни решения, които да са в полза на пациентите и които носят стойност за обществото и за нашите партньори

Вдъхваме отново надежда едновременно на пациентите и техните семейства

Нашата цел е да разработваме иновативни здравни решения и лекарствени продукти, които да възстановяват и подобряват качеството на живот на пациентите. Ние също се стараем да осигурим възвращаемост на инвестицията, която да отразява високата ни производителност, и да се отплатим на онези, които влагат своите идеи и труд в нашата компания.

За да сме сигурни, че можем да изпълним своите задължения към онези, които разчитат на нас: пациентите, клиентите и инвеститорите, ние работим заедно с всички заинтересовани страни в здравеопазването и развиваме талантите на нашите служители.

Вземайки предвид всички тези фактори, ние се стремим към бъдеще, в което пациентите и техните семейства ще почувстват отново, че има надежда. Надежда за лечение.

Съсредоточили сме стремежа си да преобразим съдбите на пациентите в шест терапевтични области: